Virussen: bestaan ze nou wel of niet?

Sanne Burger

26 juli 2023

Virussen: bestaan ze nou wel of niet?

Waarom is deze vraag belangrijk? Omdat het geloof in virussen al meer dan 100 jaar de basis vormt van de vaccinatie-industrie en de vaccinatie-industrie verantwoordelijk is voor miljoenen, zo niet miljarden doden en zieken over de hele wereld.
De vaccinatie-industrie moet stoppen en daarom is het belangrijk dat mensen begrijpen dat virussen niet bestaan.

Het korte antwoord op de vraag ‘bestaan virussen nu wel of niet?’ is: Nee.
Het lange antwoord staat hieronder.

Allereerst moeten we definiëren wat precies bedoeld wordt met een virus. Het woord ‘virus’ wordt al eeuwen gebruikt, maar vroeger betekende het iets anders dan nu. Het komt uit het Latijn en betekent oorspronkelijk ‘vergif’ of ‘schadelijke stof’. Zo werd het in de 18e en 19e eeuw gebruikt in de medische literatuur.
Momenteel wordt iets heel anders bedoeld met virussen. Virussen worden nu gezien als organische deeltjes die het lichaam binnendringen, zich daar gaan vermenigvuldigen, het lichaam infecteren en zo ziekte veroorzaken. Hóe ze het lichaam binnendringen, hóe ze zich vermenigvuldigen en hóe ze van het ene naar het andere lichaam overspringen, is niet duidelijk. Daar is wetenschappelijk gezien geen antwoord op, noch op de vraag hoe besmetting eigenlijk werkt. De wetenschap weet ook niet of virussen wel of niet levend zijn.

Toch bewijst dit niet dat virussen (volgens de huidige definitie van besmettelijke deeltjes die ziekte veroorzaken) niet bestaan, kun je zeggen. Dat klopt. Maar het bewijst ook niet dat ze wél bestaan! Dat roept de volgende vraag op:

Hoe bewijs je dat virussen bestaan?

Binnen de wetenschap bestaat een heel strikt protocol om het bestaan van micro-organismen te bewijzen: de Koch postulaten. Ze vormen de basis van de microbiologie. De Koch postulaten bestaan uit vier voorwaarden:

1. Het micro-organisme dat mogelijk verantwoordelijk is voor een specifieke ziekte, moet in elk individu met die specifieke ziekte aanwezig zijn, maar niet in gezonde organismen.
2. Dat micro-organisme moet geïsoleerd worden en apart gecultiveerd worden in een zuivere celcultuur.
3. Deze aparte cultivering moet de specifieke ziekte veroorzaken als het wordt ingebracht in een gezond organisme.
4. Het specifieke micro-organisme moet opnieuw geïsoleerd kunnen worden uit het nu ziek geworden organisme.

Vóór de uitvinding van de elektronenmicroscoop in 1931 was er überhaupt geen mogelijkheid om het bestaan van virussen te bewijzen, want de deeltjes waren zo klein, zeiden de wetenschappers, dat ze niet waargenomen konden worden. Virussen waren toen dus louter hypothetisch – en nu nog, maar dat komt straks. Virologen hadden vóór 1931 hetzelfde probleem dat astronomen nu nog steeds hebben, maar dan andersom. Astronomen hebben hypothetische planeten waarvan ze geloven dat ze bestaan, maar hun apparatuur reikt niet ver genoeg om ze waar te nemen. Bij virologen was voorheen de richting omgekeerd. Ze konden juist niet dichtbij genoeg komen!
Na de uitvinding van de elektronenmicroscoop konden wetenschappers eindelijk op zoek naar bewijs voor het bestaan van virussen. Alleen ontstond er toen een klein probleempje: hoe ze ook zochten en tuurden, ze zagen geen virus met hun supermoderne, nieuwe elektronenmicroscoop. Ze zagen van alles, maar geen virus! Het lukte ze niet om ook maar één virus succesvol te isoleren.

Wat wordt bedoeld met een virus isoleren?

Voor het woord ‘isoleren’ geldt hetzelfde als voor het woord ‘virus’: het heeft verschillende definities. In de Koch postulaten betekent het: het micro-organisme scheiden van alle andere materialen, zodat het in kaart gebracht kan worden en onderzocht kan worden. Immers, als je geen duidelijk afgebakend organisme hebt, kun je ook niks onderzoeken. Díe vorm van isoleren is nooit gelukt bij welk virus dan ook, daar moet iedere viroloog je gelijk in geven. Alleen gebruiken ze toch nog steeds het woord ‘isoleren’, maar nu bedoelen ze er de ene keer mee: we hebben met succes een monster (een buisje met snot, pus, bloed, etc.) uit de patiënt gehaald, en de andere keer: we hebben met succes een pijltje gezet bij een willekeurig deel van een elektronenfoto van een willekeurig stukje celmateriaal (zie punt 3 hieronder).
Dat zijn inderdaad ook vormen van isoleren, maar het is zeker niet het isoleren dat bedoeld wordt bij de Koch postulaten.

De vraag of virussen wel of niet bestaan werd dus niet beantwoord in 1931 – en daarna ook niet – maar er was al wel een bloeiende vaccinatie-industrie ontstaan, op grond van de hypothese – weer een hypothese – dat het lichaam een immuunsysteem heeft dat beschermt tegen virussen en dat door vaccinatie sterker gemaakt kan worden. Als je een verdunde vorm van een virus inspuit, zo redeneerden ze, dan beschermt dat tegen de ziekte die datzelfde virus anders zou veroorzaken. Er was in die tijd net een wereldwijde pokkenvaccinatie-campagne geweest die het medische establishment rijk en machtig had gemaakt. Ze hadden weinig zin om die positie op te geven. Ze snapten heel goed dat geen virussen geen vaccins betekende, dus gingen ze op zoek naar andere manieren dan de Koch postulaten om te bewijzen dat virussen wel degelijk bestonden. Ze bedachten er drie.

Welke andere manieren dan de Koch postulaten gebruiken wetenschappers om het bestaan van virussen te bewijzen?

1. Het cytophatisch effect
Deze methode was een uitvinding van de wetenschapper Enders, kort na de mislukking met de elektronenmicroscoop van 1931. Het is nog steeds standaard binnen de virologie en het slaat absoluut nergens op. Als het niet zo tragisch was, zou het hilarisch zijn. De virologie is een clownswetenschap!
Zo verkrijg je het cytophatisch effect: men neme een monster, bv. een beetje snot, van een ziek persoon. Aan dit monster voeg je vervolgens een mengsel toe van cellen van rottende apennieren, antibiotica, foetuscellen en andere giftige substanties, waardoor het mengsel gaat rotten. Deze celschade kun je onder een microscoop waarnemen en wordt als bewijs voor het bestaan van virussen gezien.
Waarom werkt dat niet? Omdat het enige wat dit proces bewijst, is dat wanneer je dierlijke en giftige stoffen aan een monster toevoegt, dit gaat bederven. Wat als virus aangewezen wordt, zijn dode celresten! Het cytophatisch effect treedt altijd op in organisch weefsel als je er vergif bij doet, ook zonder het monster van de patiënt. Dit was al in 1954 duidelijk, toen Enders dit nota bene zelf naar voren bracht in een onderzoeksrapport, maar hij vergat het (?) toen hij de Nobelprijs kreeg voor zijn uitvinding. Nobelprijs of niet, het cytophatisch effect bewijst niet dat virussen bestaan.

2. Elektronenmicroscoopfoto’s
Foto’s van monsters onder de elektronenmicroscoop bewijzen ook niet dat virussen bestaan, want het enige waar foto’s van gemaakt worden, zijn de dode celresten die vervolgens virussen genoemd worden, terwijl er niets symptomatisch of karakteristieks aan is. Het bewijst niet dat dit stukje organisch materiaal een specifieke ziekte of welke ziekte dan ook veroorzaakt, terwijl dat was waar het om ging in de eerste plaats. De bewering dat de stukjes dode celresten die ze aanwijzen het virus zijn, is gebaseerd op niets.

3. In silico genomics (genoomkunde)
Een genoom is een intacte DNA-streng, in kaart gebracht door een lange reeks van letters in een bepaalde volgorde. Met deze techniek wordt door virologen beweerd dat ze de intacte DNA-streng, de virale sequentie, dus de opbouw van een virus, kunnen identificeren. Maar dat is niet zo! Het enige wat ze doen bij deze techniek is een computermodel creëren van een theoretische genoomsequentie van een theoretisch virus. Ze nemen kleine fragmenten van willekeurige rottende celresten, voeren de moleculaire opbouw daarvan in in de computer en laten dan het computerprogramma een hypothetisch model maken van het vermeende virus. Ze lijmen als het ware kleine stukjes willekeurig DNA-materiaal van willekeurige rottende celresten aan elkaar en noemen dat dan het genoom van het virus. Dit heeft geen enkele basis in de werkelijkheid.

Wat zien virologen dan wel onder de microscoop?

Dode celresten. De dode celresten die vrijkomen bij het proces van ontgifting, worden door virologen aangewezen onder de microscoop en tot virussen gedoopt. De virologie is het geloof en het virus is het sacrament. Dat wat virologen tegenwoordig virussen noemen, zijn onschuldige bijproducten van het ontgiftingsproces van het lichaam. Ze maken jou niet ziek en anderen ook niet. Als een virus al iets is, dan is het het pressiemiddel van de vaccinatiemaffia en de cover up voor alle gezondheidsschade die door alle multinationals bij elkaar veroorzaakt wordt. De vier hierboven besproken manieren om te bewijzen dat virussen bestaan, werken alle vier niet. Er zijn geen andere manieren. Daarom is er geen andere conclusie te trekken dan: virussen bestaan niet.

Hoe werkt ontgifting?

Het lichaam bestaat uit miljarden cellen. Dagelijks komen er nieuwe cellen bij en sterven oude cellen af. Dat is 100% natuurlijk en maakt deel uit van het natuurlijke ritme van het lichaam. Als je veel medicijnen gebruikt, als je gevaccineerd of gestrest bent, ongezond eet, weinig beweegt of in een ongezonde omgeving verkeert, bijvoorbeeld met vervuild water of veel luchtverontreiniging, sterven er meer cellen af en moet het lichaam harder werken om die cellen uit het systeem te werken. Snot, diarree, koorts, uitslag, hoesten, vermoeidheid, pijn, infectie en zweten zijn een paar manieren van het lichaam om zich te ontdoen van die oude cellen. Dat noemen we dan ziek, griep, verkouden of ‘ik heb een virusje te pakken’. Nee, je hebt geen virus te pakken! Je bent aan het ontgiften! En weet je wat nou zo ironisch is? Vaccinaties, waarvan gezegd wordt dat ze virussen verslaan, zijn een van de meest giftige substanties die je in je lichaam kunt krijgen. Daar word je ziek van, en niet van virussen!

Sanne Burger
sanneburger.com

****************************************************

Voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp:

Twee artikelen nav. een boek van Tom Cowan en Sally Morrell met als titel Breaking the spell:

De betovering verbreken – deel 1

De betovering verbreken – deel 2

Boek: De besmettingsmythe, van Tom Cowan

Films/series:
Terrain, van Andrew Kaufman
The Viral Delusion, 5-delige serie (deel 1 is gratis)
Filmpje van 19 minuten die de absurditeit van de virologie haarfijn uitlegt

Immuniteit in 19 minuten

10 Reacties

 1. Peter

  Dit is een heel goed artikel weer van je Sanne heb het snel gelezen neem hier de tijd nog wel voor.

  Antwoord
 2. Anoniem

  Mooie duidelijke uitleg, Sanne. Dit is wat wij in het natuurgeneeskundige onderzoek- en behandelmethoden (EAV en VEGATEST) altijd hebben gemeten. Het is nu inderdaad de tijd om dit te openbaren, waarvoor dank! Natuurlijk zullen er mensen blijven die jouw verklaring volkomen absurd vinden. Het zij zo, maar er zullen de komende tijd meer mensen zijn, die met grote belangstelling dit artikel gaan lezen.

  Hartegroet uit het Oosten van NL,
  Harrie🙏😊❤️🕊

  Antwoord
 3. Carola

  Bravo, Sanne, ik ben blij dat jij de moed hebt deze feiten openlijk te benoemen. Overige beweringen komen voort uit (wel of niet gespeelde) naïviteit, hersenspoeling, winstbejag en/of pure kwaadaardigheid. Rockefeller en Pasteur hebben destijds samen van het natuurlijke ontgiftingsproces een satanisch verdienmodel gemaakt, door – zoals gebruikelijk – oorzaak en gevolg om te draaien.

  Antwoord
 4. Pieter de Graaf

  Dank je wel Sanne voor je heldere uitleg. De wetenschap heeft altijd al een drang gehad om op de stoel van God te gaan zitten. En komt maar vaak met de grootsmogelijke onzin om de hoek kijken, dit alleen al om hun eigen ego te kietelen. Neem hier alleen al de griezels die de onzin over het Covid virus hebben verspreid.

  Antwoord
 5. Martijn Veening

  Overgesimplificeerd en gewoon kul. Ik denk niet dat een AIDS-patient overtuigd kan worden van het feit dat hij of zij gewoon iets verkeerds heeft gegeten, of gestressed is. Of we iets nou een virus noemen of niet, of iets levend noemen of niet, maakt niet uit. Of de Koch-postulaten werken maakt ook niet uit.
  In dit verhaal is er namelijk een flagrante omissie en dat is het immuunsysteem. Dat systeem kan specifieke antilichamen maken/activeren, of het nou gaat om een allergische reactie of een respons op wat men een virus noemt. Die antilichamen vallen dat materiaal vervolgens aan. Dat is toch echt iets anders dan apoptose of platslaan. Die respons kan mild zijn of heftig of catastrofaal (bijv. bij wat we auto-immuunziektes noemen).
  We lopen continu rond in een wolk van rondzwevend genetisch materiaal, en ademen dus continu ‘vreemd’ materiaal in.
  Te stellen dat er geen sprake kan zijn van ‘besmettelijkheid’ is volstrekt waanzinnig. Leg dat eens uit aan een varkenshouder, of kippenboer, of een aardappelteler. Het is een volstrekte miskenning van het feit dat net zoals jij een verzameling cellen bent, het ecosysteem een verzameling organismen is. Het is op elke schaalgrootte gewoon met elkaar verbonden, en op elke schaalgrootte is er sprake van actie en reactie. Maakt niet uit waar wij een denkbeeldig cirkeltje omheen trekken of een naam aan willen geven.
  Ik heb de video gekeken. Extreem selectief, en allerlei drogreden, en oversimplificatie.

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Beste Martijn, wellicht oordeel je een beetje te snel. Je bent net begonnen met je te verdiepen in de materie en dan is het misschien niet zo slim om na het kijken van 1 video (welke?) al te gaan roepen dat het ‘gewoon kul’ is. Dat maakt je niet erg geloofwaardig, hoogstens begrijpelijk emotioneel, omdat je met een schokkend nieuw paradigma geconfronteerd wordt, nl. de mogelijkheid dat de medische wetenschap op een foute theorie gebaseerd is en dat bv. aidspatiënten niet stierven aan aids – en ook niet van iets verkeerd eten of van de stress, wat overigens ook nergens staat in het artikel – maar aan de behandeling met AZT en later andere, even giftige medicijnen. Ook wat betreft ziekten in de moderne veeteelt en landbouw heb je weinig kennis. De gekke koeienziekte (BSE), bijvoorbeeld, ontstond niet door een virus, zoals de autoriteiten beweerden, maar door het gebruik van een heel agressieve insecticide die direct op de nek van het dier werd aangebracht, waardoor het in de hersenen terechtkwam en immense schade en pijn veroorzaakte. Waarom denk je dat de industrie liever wil dat de boeren geloven dat het een onbekend virus was? Heb je enig idee hoeveel schadevergoeding ze anders hadden moeten betalen? Als oogsten mislukken heeft dat 2 redenen: het gebruik van pesticiden en chemicaliën, en de moderne landbouwmethoden. Dit wordt heel goed uitgelegd in hoofdstuk 5 van deel 1 van ‘Waar word je nu echt ziek van?’ Een aanrader om te lezen als je het echt wilt begrijpen, maar dat kost wel wat meer tijd dan een filmpje kijken. Oh en wat betreft het immuunsysteem: ook daar sla je de plank volkomen mis. Auto-immuunziekten bestaan niet. Het lichaam valt nooit zichzelf aan. Ook dat is een fabeltje van de medische industrie, lees: verdienmodel. Hoe mooi zou het zijn als je nu niet meteen afhaakte, maar als je er echt in zou duiken, zodat je met goede argumenten zou kunnen komen, ipv. deze vage aannames. Ik zie ernaar uit!

   Antwoord
   • Martijn Veening

    Dag Sanne,
    – ha ik ben me niet net wezen verdiepen, ben oppervlakkig op de hoogte van de meeste holistische en alternatieve visies, en ben niet vies van paradigma’s verwerpen, ben zelfs actief hiermee bezig in andere systeemdomeinen. Ik wil alleen maar snappen hoe het zit, dus kom maar op 😉
    – ik had begrepen dat BSE juist werd veroorzaakt door vermalen dierlijke botresten (krachtvoer-additieven) aan planteneters (koeien) te geven, wat plaque in de hersenen veroorzaakte (prionen), wat persistent in de voedselketen blijft bestaan (dus als je als mens vlees van zo’n koe opeet). Van een planteneter een vleeseter maken dus. Maar dat is slechts mijn bron, dus ik weet niet wat ik niet weet. Heeft trouwens verder niks met virussen of virale besmettelijkheid te maken volgens mij.
    – het ging mij om de Besmettelijkheid van AIDS. Als u stelt dat dit niet een sexueel overdraagbare aandoening is, ja dan haak ik wel af ja, want ik snap niet waarom een organische deeltje dat een immuunrespons opwekt niet in iemands anders lichaam terecht zou kunnen komen en dan ook weer een immuunrespons opwekt. Ik snap denk ik uw punt niet helemaal: bestaat een virus nou niet (is trouwens formeel niet juist: het gaat om wat we een virus noemen) of bestaat besmettelijkheid niet of reageert het immuunsysteem nooit op vreemde lichamen (al of niet ‘terecht’)?
    – dat er vanalles mis is met de pesticidenhandel (en onze monoculturen etc) ben ik helemaal met u eens, maar dat betekent niet dat er niet iets bestaat dat zich laat classificeren als een besmettelijke, woekerende parasiet, zoals mixomatose bij de konijnen op Schiermonnikoog, of konijnen zelf in Australie. Elke denkbeeldige grens die we om iets organisch heen trekken is arbitrair, toch? Human bias.

    Antwoord
    • Sanne Burger

     Hoi Martijn, ik heb artikelen van je gelezen die ik erg goed vond en waarbij ik ontdekte dat je inderdaad niet vies bent van paradigma’s verwerpen. Daarom verbaast het me dat je toch zo hecht aan het paradigma van virussen. Je hebt wel wat meer nodig dan oppervlakkige kennis nodig om dat onderwerp te doorgronden, blijkt wel.
     – Ik noemde BSE als voorbeeld om jouw bewering dat ziekten onder vee en vogels door virussen zouden ontstaan, te ontkrachten. BSE is 1 voorbeeld waarbij dat niet zo is en zo zijn er velen. Daarmee vervalt je argument dat virussen ziekten zouden veroorzaken omdat bv. de vogelgriep of BSE bestaat, volledig. Insecticiden, pesticiden, de verkeerde voeding, medicijnen, antibiotica, opsluiting, mishandeling en trauma zijn allemaal redenen voor ziekte bij vee, maar virussen zijn daar geen van.
     – Aids is idd geen seksueel overdraagbare ziekte en de theorie van deeltjes die een immuunrespons oproepen en van de ene persoon op de andere overgedragen kunnen worden (de ziektekiemtheorie ofwel de virustheorie) is een nooit bewezen theorie en klopt voor geen meter. Aids is geen SOA. Sterker nog, geen enkele geslachtsziekte komt voort uit besmettelijke virussen. Er zijn hele andere oorzaken van geslachtsziekte!
     – Ik beschrijf in het artikel uitgebreid de verwarring rondom het woord virus, en ook rondom het woord isolatie, dus ik begrijp niet waarom je dat in je comment herhaalt, alsof je het niet gelezen hebt.
     – De oorzaak van de konijnensterfte op Schiermonnikoog en in Australië was het gebruik van pesticiden in de landbouw. Ook daar kwam geen virus aan te pas.

     Antwoord
     • Martijn Veening

      Dag Sanne, dank dat je je wat hebt verdiept in mijn content! Ha de konijnen in Australie waren zelf juist als een woekerende parasiet in het ecosysteem daar, want ze kwamen niet voor daar en zijn meegenomen door Europeanen. Een exoot. Daar veroorzaakten ze nogal een destructieve schok in het ecosysteem. Net als een gif of als ‘een virus’ in een lichaam. Nou ja ter illustratie van dat alles eigenlijk een enkel dynamisch continuum is, de hele biosfeer zeg maar. Ik denk niet meer in individuen, of individuele wezens, alleen in een continuum, een enkel thermodynamisch systeem dat je vanuit menselijk perspectief vaag kunt onderscheiden in een biosfeer en een atmosfeer etc.
      En ja ik kan best mijn hoofd wikkelen om het feit dat alles wat wij verklaren middels besmettelijke virussen eigenlijk collectieve vergiftigingen betreffen, graag zelfs, maar daarmee automatisch en categorisch de deur dichtgooien voor de mogelijkheid van het bestaan van (via lucht of vocht) overdraagbare immuun-responsiva gaat mij wat kort door de bocht. Ik beschouw het immuunsysteem (en het hele organische metabole systeem insgesamt) als een complex-dynamisch, chaotisch systeem van de bovenste plank, waarbij causale verbanden notoir moeilijk te leggen zijn, en ik geloof in een ‘continuum’ van genetisch materiaal (huidschilfers, graspollen, gehoest etc) waar wat we ‘organismen’ noemen in rondbewegen. Ik zie dus nog niet in waarom ‘besmettelijkheid’ en ‘immuunresponsiva’ niet zouden (kunnen) bestaan. Naast giffen, dus.
      Anyway ik blijf u volgen, maar consistentie van een verhaal is voor mij belangrijker dan waarheid van een verhaal (die is toch niet te kennen). Ik zal daar duidelijker in formuleren.
      Groetjes!

     • Sanne Burger

      Hoi Martijn, die konijnen in Australië stierven niet omdat ze het ecosysteem een schok toebrachten, al was dat ook zo, maar omdat in die tijd bizarre hoeveelheden verplichte pesticiden gebruikt werden in Australië. De nieuwe wetten gingen gelijk op met nieuwe golven van konijnensterfte.
      Er is niks automatisch, categorisch of kort door de bocht aan mijn uitleg, maar ik heb in een comment niet de ruimte om alles uiteen te zetten. Daar is de rest van deze website en een hele reeks boeken, interviews, podcasts, series, films en documentatie van, waarvan ik je een korte selectie heb gestuurd.

Geef een reactie

You might like this too …

Watervasten – deel 1

Watervasten – deel 1

Ik heb het jarenlang uitgesteld omdat het me zo hardcore leek, maar nadat ik de boeken van Herbert Shelton ontdekte...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.