De betovering verbreken – deel 2

Sanne Burger

3 februari 2022

Dit is deel 2 van ‘De betovering verbreken’, een samenvatting van Breaking the spell – the scientific evidence for ending the covid delusion. Cowan schreef dit boekje in augustus 2021, ‘met geen andere motivatie dan de feiten zo goed mogelijk weer te geven’. Eerder, in december 2020, publiceerde hij samen met Sally Fallon Morrell het boek The Contagion Myth.

In deel 1 van dit artikel werd aangetoond dat de methoden die binnen de virologie al sinds 1954 gebruikt worden om virussen aan te tonen, niet werken. Daarmee komt ook het zogenaamde bewijs voor Sars-Cov-2, het virus dat Covid veroorzaakt, te vervallen. Cowan toont aan dat Sars-Cov-2 alleen in de computer bestaat, namelijk als een ‘in silico’ genoom: een computermodel. Volgens Cowan staan we als mensheid op een kruispunt. We kunnen twee kanten op: de ‘in silico’ kant, die ook wel de technocratie genoemd wordt en waar China een voorloper van is. Dit is een toekomst waarin we gecontroleerd, gemanipuleerd en gecomputeriseerd zullen worden. De andere optie is dat we voor een natuurlijke toekomst kiezen, die Cowan ‘de biologie van het water’ noemt. Daar gaat deel 2 over. Maar eerst gaan we het nog over de PCR-test hebben.

De PCR-test
Nobelprijswinnaar Kary Mullis (die augustus 2019 overleed) en uitvinder van de PCR-test hamerde erop dat deze test nooit bedoeld was om een diagnose van een ziekte te stellen. Er werd niet naar hem geluisterd.
Het is belangrijk om te begrijpen hoe zinloos de PCR-test is, want dat maakt het makkelijker te accepteren dat de enige reden van de Covid-tests is om de maatregelen te rechtvaardigen. De Duitse viroloog Christian Drosten ontwikkelde de standaard ‘primer’ (simpel gesteld: een klein stukje ‘in silico’-DNA) die gebruikt wordt in de RT-PCR test voor Covid-19. Dit is de test die over de hele wereld gebruikt wordt. Dit is de test die je zelf doet als je een thuistest doet of je laat testen op school, op je werk of in een teststraat.
Drosten schrijft zelf in een verslag: ‘Ons doel was om een robuuste diagnostische methode te ontwikkelen die in alle gezondheidslabaratoria gebruikt kan worden, zonder dat er virusmateriaal voorhanden is.’
Hij heeft dus een test ontwikkeld die schijnbaar Sars-Cov-2 kan vaststellen, zonder dat het virus aanwezig is. Hoe bizar dit ook klinkt, dit is normaal in de moderne virologie.

Hoe werkt de PCR-test?
Een PCR-test kan alleen maar het bestaan van een virus bewijzen als
1. het specifieke virus is geïsoleerd. Anders weet je immers niet waarnaar je moet zoeken. In deel 1 van dit artikel werd al duidelijk dat dit niet het geval is.
2. het uitgesloten is dat andere ziektekiemen (bacterieën, micro-organismen) tot een positieve test leiden. Dat is bij de PCR-test niet uitgesloten.
3. als duidelijk is hoe groot het percentage vals-positieven en vals-negatieven is. Dit is bij de Covid-test nooit getest.

Op grond hiervan kunnen we concluderen: de PCR-test is een zinloze procedure die geen enkele informatie geeft over de aanwezigheid van een virus of welke ziekte dan ook. De PCR-test test alleen maar of en zo ja, hoeveel rottende celresten je in je lichaam hebt. Hoe zieker je bent, hoe meer dode celresten je in je lichaam hebt en hoe groter de kans dat de test positief is. Dat zegt echter nog niets over of je een ziekte hebt en zo ja, welke ziekte dat is, laat staan of je een virus hebt, laat staan of je Sars-Cov-2, dus Covid-19 hebt.

De biologie van water
In het laatste stuk van dit artikel gaan we dieper in op de visie op gezondheid en genezing die Dr. Cowan in de loop van zijn leven heeft ontwikkeld en die hij in ‘Breaking the spell’ kort uiteenzet. In zijn boek ‘The Contagion Myth’ gaat hij er dieper op in. Hieronder een ultrakorte weergave.

Als we willen begrijpen waarom we ziek worden, hoe we kunnen genezen en hoe we gezond kunnen blijven, moeten we allereerst de vraag stellen:
Waar is de mens van gemaakt?
Deze vraag gaat vooraf aan de vraag die iedereen tegenwoordig stelt:
Als het geen virus is, waar worden mensen dan ziek van?

Om te beginnen kun je zeggen: een mens is gemaakt van een hoofd, een romp, armen en benen, handen en voeten. Dat kun je zelf bevestigen en ook de wetenschap is het daarmee eens. Verdergaand kun je zeggen: een mens bestaat uit weefsel, organen en bloed. Ook dat is vrij gemakkelijk te verifiëren en ook hierover bestaat geen twijfel.
We komen pas in de problemen als we bijvoorbeeld vragen: waar is een lever van gemaakt? Het is namelijk onmogelijk om levende levercellen te onderzoeken, terwijl deze nog in het lichaam zitten. Dat wil zeggen dat we in werkelijkheid nauwelijks iets weten over levende levercellen.
Wetenschappers neigen ernaar te negeren dat hetgeen ze onder de microscoop zien er niet hetzelfde uitziet, noch zich op dezelfde wijze gedraagt als wanneer dat stukje weefsel in het lichaam zou zitten en nog zou leven.
Dit is vreemd, want zo’n stukje weefsel wordt eerst uit het lichaam gehaald, vervolgens óf bevroren op extreem lage temperaturen of in een bad met chemicaliën gedaan; dan wordt vaak al het water eraan onttrokken, wordt het vacuum gezogen en in plakjes gesneden.
Om te zeggen dat al die aggressieve procedures geen invloed zouden hebben op het weefsel, is meer dan belachelijk. Toch is dat wat veel wetenschappers beweren. De waarheid is echter dat we nog nooit een virus, een cel of welk weefsel dan ook in zijn natuurlijke, levende vorm hebben kunnen bestuderen, simpelweg omdat we daar geen toegang toe hebben.
Harold Hillman en Gilbert Ling zijn volgens Cowan de twee beste biologen die ooit geleefd hebben. Zij maken een punt van bovenstaande en stellen terecht de vraag: “Wat gebeurt er als we menselijk weefsel, cellen en biochemische samenstellingen mixen, bevriezen, dehydreren en bombarderen met zware metalen?”
Hillman en Ling stellen dat het resultaat van dit soort proeven leidt tot niet meer dan kunstmatige modellen en veronderstellingen. Kortgezegd, een ‘in silico’-wetenschap, die leidt tot de kunstmatige ‘in silico’-toekomst.
Gelukkig is er een alternatief: de biologie van water, een benadering van gezondheid en genezing die veel dichter bij onze essentie ligt dan de ‘in silico’-wetenschap. Deze visie is gebaseerd op onder meer het werk van Masuru Emoto en Veda Austin.
In deze visie wordt water gezien als de basis van het leven. Dit komt overeen met vrijwel alle oude wijsheidstromingen, alle traditionele vormen van wetenschap en genezing en ook met de voorzichtige observaties van modern wetenschappelijk onderzoek.
In werkelijkheid is het niks nieuws. Veel natuurvolkeren waren zich terdege bewust van de biologie van water. Het is nu de tijd om dit voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken. Je kunt Covid op veel manier omschrijven, maar volgens Cowan is het in de kern een crisis in de biologie, een crisis in hoe wij het leven zien. We hebben twee duidelijke paden voor ons. Welke richting we kiezen, zal onze toekomst bepalen.

Hoe test Austin water?
Haar techniek is heel simpel. Ze doet water in een ondiep petrischaaltje en stelt het bloot aan verschillende invloeden, zoals geluid, woorden, foto’s of haar eigen gedachten. Dat water gaat dan in de vriezer en korte tijd later haalt ze het gedeeltelijk bevroren water weer tevoorschijn. Wat blijkt? Het water vormt beelden en patronen die overeenkomen met de invloeden waaraan ze blootgesteld zijn.
Hoe kan dat? Wat is het organiserende principe dat dit eindeloos flexibele en variërende waterkristal vormt? Het is vooral de energie van de zon, licht in al haar frequenties, energievormen, golflengtes, geluiden, kleuren, gedachten, emoties en andere expressies van het universum. Met andere woorden, het organiserende principe komt van buitenaf, van buiten de cel en zelfs van buiten het organisme.
Dit is de sleutel tot het begrijpen van gezondheid en ziekte. Het is de sleutel waarmee we ons een wereld kunnen voorstellen die het leven ondersteunt in plaats van dat ze haar vernietigt. Het is de sleutel die ons met onze spirituele oorsprong verbindt en ons helpt los te komen van de huidige dwang om de hele wereld gevangen te zetten in destructieve patronen en vormen. Het is de weg uit deze huidige catastrofe.
De rol van water is om alle invloeden van de wereld te verzamelen – de chemische en hormonale invloeden, maar ook de golflengtes van licht, gedachten, gevoelens en andere frequenties – en die te organiseren tot een samenhangend geheel. Wij zijn dat samenhangende geheel. Proteïnen zijn de fysieke bouwstenen van alle biologische structuren. Zij zijn het materiaal dat water gebruikt om dit samenhangende geheel te bouwen.

Terug naar de vraag: Waar is de mens van gemaakt? Je zou kunnen zeggen dat de mens gemaakt is van proteïnen, maar dan kun je vervolgens vragen: waar komen die proteïnen vandaan? Hier komen we uit bij de voornaamste scheiding tussen de oude en de nieuwe biologie. De oude biologie zegt dat alle proteïnen, dus alles wat tastbaar is in het lichaam, gemaakt wordt vanuit de DNA-codes in onze cellen. Onze genen zijn in dat model het controlerende principe.
De nieuwe biologie gelooft dat het creatieve principe, dus dat wat ons lichaam opbouwt, water is. Water heeft namelijk het vermogen om ideeën om te zetten in vorm, iets wat de experimenten van Masoto en Austin bewijzen. Dat wil zeggen dat water een vorm van bewustzijn heeft. Vanuit deze zienswijze kun je gezondheid simpelweg definiëren als de constant veranderende staat van het water in ons lichaam, dat reageert op de wereld om ons heen. Als dit proces overeenkomt met de intentie en coherentie van wie je ten diepste bent, dan ben je gezond. Ziekte ontstaat als resultaat van verstoringen in dit systeem. Als de invloeden op het water in ons negatief of zelfs giftig zijn, kan dat de samenhang verstoren of zelfs beschadigen.
Een voorbeeld hiervan kan zijn: aggressieve taal, bedreigingen, eisen, leugens of boodschappen die angst inboezemen. Een ander voorbeeld is de voortdurende blootstelling aan de intense, pulserende golflengtes van onze wifi-signalen, in plaats van de energie van de zon en de rest van de natuurlijke kosmos. Dit heeft een vergiftigend resultaat. Water is nooit eerder blootgesteld aan zoiets en het resultaat is duidelijk: onze cellen en weefsels worden chaotisch en incoherent. Ziekte is het onvermijdelijke resultaat.
Water fungeert dus eigenlijk als een radiostation die de uitgezonden golflengtes en frequenties vertaalt in proteïnen die ons lichaam opbouwt en ons leven vormgeeft. Ziekte is een radio die niet goed afgestemd is. Glyfosaat, cyanide, arsenicum en deuterium in het water maken bijvoorbeeld dat de signalen vervormd worden en we niet meer kunnen luisteren naar de oorspronkelijke muziek van het leven. Ons lichaam gebruikt warmte (koorts) om deze giftige stoffen uit te scheiden. Jammer genoeg noemen we dat ziekte. Dat is het niet, het is de natuurlijke manier van het lichaam om weer gezond te worden.

De geneeskunde van de toekomst
Dit simpele model verklaart de filosofie van bijna alle natuurlijke genezingsmethoden die ooit gebruikt zijn. Het verklaart koortstherapie, zweethutten, kruidengeneeskunde, Chinese geneeskunde en energiehealing. Dit model is de blauwdruk voor de geneeskunde van de toekomst.
Is het mogelijk dat de giftige golflengtes die we kennen als 5G een rol spelen in het creëren van ziekte? Is het mogelijk dat het virusverhaal een coverstory is, alleen bedoeld om ons klaar te stomen voor de Covid-injecties die al tijden klaarliggen?
De bedoeling van de injecties is om middels mRNA je lichaam ertoe te bewegen om giftige, synthetische eiwitten (spike eiwitten) te produceren. Dit is de weg die onze wetenschappers en wereldleiders hebben gekozen. Het is een pad die van het leven weg leidt. Het is het pad van de synthetische biologie, niet de biologie van water en leven.
Gezondheid betekent dat we onze waterstructuur voortdurend harmoniseren, verbeteren en ontwikkelen. Dat is de essentie van alle natuurlijke geneesmethoden die ooit bestaan hebben. De medische wereld zou zich maar met een ding bezig moeten houden: het beschermen en zorgen voor de waterkristallen in ons.

Tot slot een aantal praktische tips om gezond te worden en te blijven:

1. Ga de natuur in wanneer je maar kan.
2. Vermijd computers en beeldschermen zo veel je kan.
3. Eet echt eten en alleen maar echt eten.
4. Drink alleen maar puur water
5. Zorg ervoor dat je alle mineralen binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft.
6. Zorg voor je mitochondria. De voornaamste voeding voor mitochondria zijn de golflengtes van rood licht. Deze golflengtes krijg je het makkelijkst binnen via direct zonlicht of middels een roodlicht-sauna.
7. Bescherm jezelf tegen schadelijke straling.
8. Vind een manier om je te verbinden met iets dat groter en wijzer is dan jijzelf.

Er is hulp. Je bent niet alleen. Wees niet bang – alles komt goed.

Sanne Burger
sanneburger.com

• Een Nederlandse vertaling van Breaking the spell vind je op Odysee.com.
The Contagion Myth
is vertaald en uitgegeven in het Nederlands bij Succesboeken.nl: De besmettingsmythe
De website van Tom Cowan

 

6 Reacties

 1. J. Dijkema

  Dit resoneert enorm bij mij. Mijn hart maakt een sprongetje!

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Fijn! Deel je hem met jouw netwerk? Hoe meer mensen van deze informatie bewust worden, hoe beter!

   Antwoord
 2. Rony

  Dag Sanne. In jouw mail refereerde je naar de nederlandse vertaling (op odysee) van 40 pag. Ik kan slechte eentje vinden van 27 pag. De originele engelse pdf heb ik ook en is idd 45 pag. Heb ik de verkeerde versie? waar vind ik de volledige vertaling? alvast bedankt

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Ik denk dat je de juiste versie hebt. Even naast elkaar leggen, dan zie je het vanzelf.

   Antwoord
 3. Mathieu

  Dankbaar voor dit artikel, resoneert enorm.

  Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Watervasten – deel 1

Watervasten – deel 1

Ik heb het jarenlang uitgesteld omdat het me zo hardcore leek, maar nadat ik de boeken van Herbert Shelton ontdekte...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.