[:nl]Kom eens van je voetstuk af[:en]Get off your high horse[:]

Sanne Burger

29 april 2020

[:nl] 

Lieve mensen in angst
Lieve mensen in ontkenning
Ik snap het

Lieve mensen, vertrouwend op wat je verteld wordt door de regering
Lieve mensen, gelovend wat je op het nieuws ziet
Lieve mensen, die anderen aanvallen, veroordelen en demoniseren, omdat ze kritisch onderzoek doen
Omdat ze de moeilijke vragen stellen
Alsjeblieft, stop even
Denk na

Trek geen overhaaste conclusies, maar vraag jezelf af:
Is de werkelijkheid wellicht anders dan ik denk?
Zou het kunnen dat ik voorgelogen word?
Zou het kunnen dat er corruptie is in deze wereld, waar ik geen idee van heb?
Zou het kunnen?

Gun jezelf en anderen het voordeel van de twijfel
Observeer jezelf
Observeer je reacties
Bijvoorbeeld, als je iemand aanvalt die iets zegt waar je het niet mee eens bent
Als je hem of haar belachelijk, gevaarlijk, dom of onwetend noemt
Zonder er echt over na te denken
Zonder echt iets te weten over het onderwerp
Maar meer als een automatische respons
Onderzoek dan die reactie

Je wilt dat de wereld en andere mensen redelijk zijn, toch?
Dus, als je in jezelf een gebrek aan redelijkheid observeert
Is het misschien een goed idee om te stoppen
Om na te denken
Om te voelen
Waarom reageer je zo?

We willen allemaal veiligheid
We willen allemaal comfort
We hebben allemaal een instinctieve weerstand tegen verandering
In dat wat gesetteld, bekend en solide is, vinden we veiligheid en geborgenheid
We voelen ons veilig en geborgen als we ergens bij horen
Omdat we om elkaar geven
We willen dat we zelf veilig zijn, maar we willen ook dat onze families, de mensen van wie we houden en onze medemens veilig zijn
Dat is normaal
Het is de menselijke natuur
Het mooiste wat er is

Misschien kun je jezelf afvragen waarom die mensen maar onderzoek blijven doen
En van die verontrustende dingen zeggen
Waarom, denk je?
Misschien is het omdat ze een heel sterk vermoeden hebben dat er leugens verteld worden
En weten ze zeker dat leugens niet helpen om veiligheid, comfort of geluk te verkrijgen
Misschien voelen ze diep van binnen dat er iets heel erg verkeerd zit

Overweeg de mogelijkheid dat die mensen die vragen stellen
Die mensen die dingen zeggen die tegen de mainstream media in gaan
Die mensen die zich afvragen of thuis blijven echt de ouderen en zwakkeren onder ons gaat redden
Of de tests die gebruikt worden voor Covid-19 werken of niet
Of Bill Gates de wereld wilt ontvolken met zijn vaccines of niet
Een hele goede reden hebben om dat te doen

Als je berichten tegenkomt van Janet Ossebaard, David Icke, Brian Rose, Rashid Buttar, Jon Rappoport, John Corbett, Bernhard Guenther, Vandana Shiva, Dana Ashlie, Del Bigtree, David Prins of Zach, om er maar een paar te noemen
Of berichten van je eigen vrienden die hun kop boven het maaiveld uitsteken
Besef dan dat die mensen een enorm risico nemen met hun pogingen jou te informeren
Waarom zouden ze dat doen?
Waarom zouden ze al die moeite doen?

Misschien zijn er mensen die meer weten dan jij
Dus kom eens van je voetstuk af
Wees realistisch
Het is niet zo heel moeilijk voor te stellen dat je niet alles weet, toch?
Dat geldt voor de meesten onder ons

Probeer om een beginner’s mind te hebben
Een nieuwsgierige mind
Probeer open te staan voor een ander verhaal, een andere verklaring, een andere waarheid dan die van jezelf
Want het is heel goed mogelijk dat dat je zal redden
Uiteindelijk

Misschien dat die rebellen, gekken en complotdenkers
Meer om je geven
Dan je je kunt voorstellen

Sanne Burger
Sanneburger.com[:en] 

Dear people in fear
Dear people in denial
I understand

Dear people, believing what you’re being told by the government
Dear people, believing what you see on the news
Dear people, attacking, judging, condemning, demonizing those who do critical research
Those who ask the hard questions
Please stop for a moment
Reconsider

Don’t jump to conclusions, but ask yourself:
Could reality be different from what you think?
Could it be that you are being lied to?
Could it be that there is corruption in this world, without you having a clue?
Could it be?

Give yourself and others the benefit of the doubt
Observe yourself
Observe your reactions
For example, when you attack someone who says something that is not your opinion
When you call him or her pathetic, dangerous, stupid or ignorant
Without really thinking about it
Without really knowing much about the topic
But just as an automatic response
Then maybe you should question your reaction

You want the world and other people to be reasonable, no?
So, when you observe a lack of reason in yourself
Stop for a moment and think
Feel…
Why are you reacting this way?

We all want safety
We all want comfort
We all have an instinctive resistance towards change
In that which is settled, known and solid, we find security and safety
We find security and safety in belonging
We care for each other
We want ourselves to be safe, and we want our family, our loved ones and our fellow men to be safe
That’s normal
It’s human nature
The most exquisite thing there is

Maybe you could ask yourself why those people out there are doing all this research
Sharing their weird theories
Why, you think?
Maybe it’s because they have a very strong suspicion that lies are being told
And they know for a fact that lies do not serve security, nor comfort or happiness
Maybe they feel something is very wrong

Consider the option that those people asking questions
Those people saying things that go against the mainstream narrative
Those people questioning whether staying home will save the old and the weak
Whether the tests that are being used on Covid-19 work or not
Whether Bill Gates is trying to depopulate the planet with his vaccines or not
Have good reason do to so

When you come across posts by Janet Ossebaard, David Icke, Brian Rose, Rashid Buttar, Jon Rappoport, John Corbett, Bernhard Guenther, Vandana Shiva, Del Bigtree, Zach or Dana Ashlie, to name just a few
Or when you see posts from your own friends, questioning the narrative
Realize that they are out on a limb, trying to inform you
Why would they do that?
Why would they take the risk?

Maybe there are people out there who know more than you do
So, get off your high horse
Try to be realistic
It’s not so far fetched to assume that you don’t know it all
Most of us don’t

Try to have a beginner’s mind
A curious mind
Try to be open for a different narrative, a different story, a different truth than your own
Because that might actually become your rescue
Eventually

Maybe those rebels, those crazy people, those conspiracy theorists
Care about you
More than you can imagine

Sanne Burger
Sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Open je geest

Open je geest

Maar laten we vooral niet vergeten hoe ongelooflijk beperkt deze werkelijkheid is. Hoe erg de strijd ook is, ze speelt...

De tijd die je kwijt bent

De tijd die je kwijt bent

Op een dag zul je wakker worden en zien hoe je leven echt is En je zult rouwen Je zult rouwen over de tijd die je...

De toekomst

De toekomst

Tijdlijn 1: ‘Oma, wilt u nog eens over vroeger vertellen?’ ‘Natuurlijk, kind. Je wilt weten hoe het was vóór de Great...

0 reacties

Share This