Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet

Sanne Burger

14 juni 2024

Het lied van Robert Long (1974): ROBERT LONG – JEZUS REDT

Er is een nieuwe hype in de spirituele wereld: steeds meer bekende en minder bekende mensen bekeren zich vrij plotseling tot Jezus. De afgelopen jaren leerden we deze mensen kennen via podcasts, interviews, social media, demonstraties, drumcirkels, ceremonies, geheime bijeenkomsten en grote events, waar ze actie voerden tegen de overheidsmaatregelen, vochten voor onze vrijheid en protesteerden tegen de covidprikken, de QR-codes en de buitensluiting van ongevaccineerden. Nu belijden ze hun nieuwe geloof met evenveel hartstocht, maar met een hele andere boodschap: “Jezus is voor jouw zonden gestorven. Als je Jezus aanneemt als jouw verlosser, krijg je toegang tot het koninkrijk van God en zal Hij je beschermen. Dat is de waarheid en als je dat niet gelooft, zul je ten prooi vallen aan de verleiding van Satan en voor altijd verloren zijn.”

Huh? Ik dacht altijd dat mensen die de covidpandemie doorzagen, begenadigd waren met een sterk intellect, een goed ontwikkeld realiteitsbesef, een voorliefde voor logisch denken en groot respect voor de feiten – anders zouden ze de hoax niet doorzien hebben, toch? Dus ik had nooit gedacht dat juist zij zouden vallen voor iets dat in mijn ogen zo onlogisch is. Hoe kan dat?
Neem nou alleen al de zin: “Jezus is voor jouw zonden gestorven.” Daarmee is voor de nieuwe gelovigen de kous af, einde discussie, case closed, terwijl ik ze alleen maar met open mond aan kan staren. Wát zei je nou net?
Maar … wij zijn toch van het weten en niet van het geloven? Wij debunken toch alles wat een geloof is – zoals virussen of eenhoorns of de onfeilbaarheid van de medische industrie en de goede bedoelingen van de overheid en de waarachtigheid van de media – als het niet door de feiten ondersteund wordt? Wij zijn toch van de feiten, niet van de aannames?
Alleen al in deze zin zitten namelijk twee gigantische aannames: 1. dat ik zondig ben en 2. dat het mogelijk is dat iemand voor mijn zonden sterft, nota bene 2000 jaar voordat ik geboren ben! Nog los van de vraag wie die Jezus dan wel niet is, maken deze twee aannames deze zin op zijn minst raadselachtig en op zijn ergst onzinnig.

Wat betreft de eerste aanname: hoe weet je dat ik zondig ben? Oh, iedereen wordt zondig geboren? Joh, heb je wel eens een pasgeboren baby’tje gezien? Nee, zeker. Oh, de mens is per definitie zondig? Hoezo? Daar ben ik het niet mee eens! Volgens mij wordt ieder mens onschuldig geboren en is ieder mens in essentie liefdevol en zorgzaam. Ja, natuurlijk kan een mens fouten maken, maar als hij dat doet, is hij nog steeds niet zondig! Hij is echter wel zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen en het is aan hem om het op te lossen. Alleen een kind gaat ervan uit dat papa het wel zal oplossen als hij een bal door de ruit van de buren schopt. Dus hoe zit dat bij jullie? Sinds wanneer hebben jullie het kinderlijke geloof aangenomen dat Jezus het wel zal oplossen – nee, dat hij het al opgelost heeft?
En wat betreft de tweede aanname, dat Jezus voor mijn zonden gestorven zou zijn: hoe dan? Hoe zie je dat voor je? Dat is toch per definitie godsonmogelijk? En daarbij, heb ik daarom gevraagd, in de hemel, 2000 jaar geleden of in een andere dimensie? No way! Dat weet ik zeker, want ik wil helemaal niet dat Jezus of wie dan ook voor mijn zonden sterft. Ik moet er niet aan denken! Ik los mijn problemen zelf wel op, want ik weet hoe dat gaat als iemand zich voor mij opoffert: vroeg of laat komt de aap uit de mouw en blijkt dat hij toch vindt dat ik hem iets verschuldigd ben. “Na alles wat ik voor je gedaan heb, moet je mij toch op zijn minst als je verlosser aannemen.” Ja, doei, Jezus. Ik heb je niks gevraagd, van mij had het niet gehoeven, ik zag dit al aankomen, dus laat mij met rust.
Ik heb duidelijk niks met het zondebesef van mensen die in Jezus geloven, noch met het uitbesteden van verantwoordelijkheid. Maar mijn zelfvertrouwen en vertrouwen in de goedheid van de mens worden niet gewaardeerd door de gelovigen, want “niets is bedrieglijker dan het hart”, citeerde iemand op social media Jeremiah uit de Bijbel.

Huh? Ik word blijkbaar niet geacht om op de goedheid van mijn eigen hart te vertrouwen. En ook niet op mijn intelligentie of wijsheid, lees ik elders. Iemand anders citeert Korinthiërs: “In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem middels haar eigen wijsheid niet kon vinden en besloot Hij die mensen te redden die de ‘onzinnige boodschap’ geloofden dat Christus voor hen aan het kruis was gestorven.”
Ja, er staat echt ‘onzinnige boodschap’. Daar kan ik weinig tegenin brengen: als je bereid bent om een onzinnige boodschap als waar aan te nemen, dan zal God je redden en anders niet. Dat staat er. En mensen gaan daarvoor? Ja, blijkbaar.
“Ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen”, zegt God verder nog in Korinthiërs. Nou nou. “Het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen”, staat er. “God heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. Hij heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten.”
Het lijkt erop dat deze God niet echt een hoge dunk van mensen heeft. Waarschijnlijk hebben de mensen die in zo’n God geloven ook niet zo’n hoge dunk van zichzelf. Ik denk, wellicht heel oneerbiedig, dat het negatieve mensbeeld dat die God neerzet een reflectie is van het negatieve zelfbeeld van diezelfde mensen. Ja, nederigheid is een deugd, maar zelfafwijzing is iets heel anders. Wat ik hierboven lees, is pure zelfafwijzing. Geen wonder dat die mensen zoeken naar verlossing – ze geloven dat ze verachtelijk zijn! Hoe verleidelijk is het dan om te geloven in een verlosser, die je zal verlossen van de pijn.

Nu is de mens inderdaad in staat tot verachtelijke dingen, maar paradoxaal genoeg vinden de allerergste dingen plaats in de schaduw van religie: achter het altaar, in de kloosters, de weeshuizen en de donkere kelders van het Vaticaan. De afgelopen jaren is door ontelbare getuigenissen het omvangrijke misbruik door priesters binnen de katholieke kerk naar buiten gekomen. Dat was niet incidenteel, maar structureel. De paus, de grote baas van de kerk, wist ervan, maar zorgde ervoor dat het verborgen bleef.
In 2023 kwam de Belgische documentaireserie ‘Godvergeten’ uit, over het seksuele misbruik binnen de Belgische katholieke kerk, maar ook in Nederland gebeurt het, uiteraard. Het gebeurt overal ter wereld. In 2006 kwam de documentaire Deliver us from Evil uit, waarin priester Oliver O’Grady gevolgd wordt. O’Grady misbruikte tientallen kinderen in Californië, zat een paar jaar in de gevangenis en werd vervolgens door de kerk overgeplaatst naar Ierland, waar hij zijn eigen parochie kreeg.
Deze mensen geloofden allemaal ook heilig in Jezus. Maar wacht, was het niet zo dat als je Jezus aannam als je verlosser, Hij je zou beschermen tegen de verleidingen van Satan? Nou, dat is bij deze mensen duidelijk niet gelukt. Daarom geloof ik niet dat je gered of beschermd zult worden, als je maar in Jezus gelooft. Mijn hart en mijn verstand zeggen allebei: dat is niet logisch, want de feiten spreken het tegen. Ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe gelovigen dit zien.

Sanne Burger
sanneburger.com

 

11 Reacties

 1. zinderen

  Dankjewel om je stem te laten klinken over deze voor mij onwaarschijnlijke trend, die elk evenwaardig gesprek onmogelijk maakt…

  Antwoord
 2. Wil

  Ik heb me ook verbaasd dat er van uit de demo wereld plotseling de bn-ers zich bekeerden
  Heel bijzonder, ik blijf ver van dogmatische geloven.
  Maar respecteer wel de mensen die er in geloven

  Antwoord
 3. francis111963

  Ja je beschrijft precies de reden waarom ik “het boek” wat ik kreeg om “tot rust” te komen bij de tandarts (door de assistente) wat ik echt moest gaan lezen volgens haar direct terug heb gegeven na het lezen van de eerste zin, want er is NIEMAND voor mijn zondes gestorven toen ik geboren werd! Hiernaast kan ik helemaal niets met een aan het kruis hangende Jezus en vind dat alleen al een verschrikkelijk satanisch beeld, dus wat aanbid je dan vraag ik me dan af!

  Antwoord
 4. Tanni Koens

  O je benoemt datgene wat voor mij de tweede grote verbazing en schok teweegbracht in de afgelopen jaren. De eerste was dat zoveel mensen die ik ‘hoog’ had zitten en ‘goed’ opgeleid waren het narratief volgden en geen enkel kritisch geluid lieten horen. Zoveel van mijn academische ‘vrienden’ die zelf niet gingen denken, dat verbaasde me en schokte me. En daarna kwam dit, onvoorstelbaar dat mensen in deze ‘val’ stappen. Intelligente (dat dacht ik toch) mensen die zo bewust leken. Ook voor mij was dat een flinke schok. Overigens, de ‘god’ die zij hiermee aanbidden is een alien, een van de zogenaamde goden van de Elohim of Annunaki. Jahweh, de oorlogsgod, de god van wraak en vergelding uit het oude testament. Om daar goede info over te krijgen kijk naar Paul Wallis, https://youtu.be/ZTTgtHDuf54?si=hTa5QqjvpbEMRy4Z of naar Mauro Biglino die schrijft over de gods of the bible. https://www.maurobiglino.com/en/.. Dank je wel voor het delen van jouw visie hierop.

  Antwoord
 5. Eleonora

  IJZERSTERK, deze blog. Precies zoals ik het voel. Daarom heb ik me rond het jaar 2000 laten uitschrijven uit de Katholieke kerk, wat overigens ook nog een idioot verhaal op zich is. En dat zegt dus niets over een “weten” van het zielenleven, maar alles over het niet willen horen bij dit soort instituten.

  Antwoord
 6. Michel V

  Beste Sanne,

  Ik begrijp wat je schrijft maar ben een andere mening toegedaan die ik graag wil delen maar dat kan niet in dit stukje. In mijn ogen mis je het e.e.a. waardoor je kijk is zoals je schrijft. Alles gaat over ont-wikkelen.

  Vriendelijke groet Michel

  Antwoord
 7. Marrejan Cornelie Oepkes

  Inderdaad komt die trend voorbij, steeds meer … welke leeftijdsgroep het meeste, denk je?
  Maar dat het massaal de antivaxxers, anti-maskertjes enzovoort mensen zijn, dat denk ik niet.
  Ikzelf heb de regeringen nooit geloofd, niet voor Covid, niet tijdens en nu ook niet.
  Ik voel dat mensen hier misschien een soort veiligheid in vinden, troost, de wereld is eng en zonder toekomst volgens social media waar iedereen veel te veel tijd aan verliest …

  Ik zie vooral jongere mensen, jonger dan ik, ben bijna 70, die hier een hang naar hebben, zoekende zijn …
  Er zijn geen goede leiders, er is zoveel wantrouwen en onzekerheid over alles, daar wordt wel voor gezorgd.
  En tja, in jezelf vertrouwen en verantwoordelijkheid pakken is hard werken.

  Gaat ook weer voorbij, alles verandert constant, dat is iets wat zeker is.
  Liefde, vanuit het spirituele hart, liefde in onze acties, daar hebben we Jesus en God niet voor nodig hoor.

  Antwoord
 8. Liselotte Roeloffs

  Inmiddels heb ik geleerd dat de bijbel een geniaal boek is dat over de kundalini-energie gaat. Anne-marie Wegh maakt de vergelijking met andere religies als het hindoeïsme. Heel interessant. Maar uiteindelijk is de beste keuze om je eigen ervaring als leermodel zien en niet volgzaam te worden. Maar oei, zover zijn we nog niet. Dank je wel voor het delen.
  Liselotte

  Antwoord
 9. Baldu

  Jezus de mens, is voor mij de verpersoonlijking van een wezen als wijzelf, die door toegang tot de Kennis die elke mens in de kiem met zich meedraagt, samen met herinnering aan wie hij was, in staat was velen door het voor te leven bewust te maken van wie zij inwezenlijk zijn… Het is het verhaal van het kleinste, verstoffelijkte dat uitgroeide tot de drager van een Geestelijk wezen die een boodschap toonde en vertelde van wie de mens is en waartoe deze in staat is. Nergens heeft deze verteld dat hij moest sterven voor de zonden van wie dan ook, maar overal toonde hij dat de mens, als mensen-zoon, een goddelijke kern heeft, die zou moeten uitgroeien tot een wezen van liefde en waarheid terwijl het aangekweekte vervormde door de wereld en religie geprojecteerde gedrag en alle gewoonten daaruit voortkomend teniet gedaan moest worden. Dat deel zou moeten sterven, terwijl het goddelijke alle ruimte zou moeten krijgen te leven zoals de mens bedoeld is te leven. Dit zette kwaad bloed bij de gevestigde orde, die dat duistere deel juist ondersteunde en gebruikte om macht te hebben over velen. Religie was een ongrijpbare autoriteit en het oude, de leer van de mozaische wetten zou in stand gehouden moeten worden, immers deze wet is gebaseerd op een hierarchie waarin een jaloerse godheid beloont en straft. Omdat in het Joodse gedachtegoed een Messias-figuur past, dichtte de latere kerk Jezus die titel toe en de kenmerken daarvan moesten om geloofwaardig te zijn aansluiten op bepaalde boeken van profeten zoals Jesaja…. En zo ontstond door de kerk en haar aanhang een Jezusbeeld dat volledig past in het offerande verhaal, waarin de Joodse traditie dieren offert en bloed vergiet op een altaar om zo te dienen als plaatsvervangend inlossen van de zonden van mensen in die traditie…. Jezus werd daardoor gezien als dat onschuldig Lam, dat door zijn dood de zonden inlost van een weerbarstige mensheid, en zijn bloed wast hen schoon … Deze denkwijze is al heel oud en door de krachten die door religie stromen werkt zij als hypnotiserend op vaak mensen die zware problemen hebben, door anderen verstoten zijn en zo wordt een leerstelling geboren – door verdraaiingen – die later gewoonweg door geboorte in stand gehouden wordt door een instituut kerk dat zichzelf als intermediair neerzet tussen de mens en God… De heilbrenger is dan Jezus en in de RK kerk is Maria, diens moeder toegevoegd. Dit sluit weer aan op andere invullingen, leringen, over de Kosmische Moeder en het reeds bestaande moeder kind idee, dat Maria de moeder was van Jezus, die vereenzelvigd wordt met God. Hoe bizar het ook is, de fundamenten van het christendom is niet de leer over Jezus, maar de leringen VAN Jezus. Deze kom je nergens tegen, behalve in bepaalde aprocrieven en geschriften als de evangeliën van Thomas en Filippus, die heel andere dingen zeggen dan de 4 evangeliën die in de bijbel te vinden zijn. Hierin wordt de mens verantwoordelijk gesteld en Jezus als leraar of meester neergezet, en de tekst toont een Jezus die niet stierf voor zonden van anderen maar zelfs ook niet de mens als zondig wezen neerzet…. Het zondige wezen mens, komt voort uit de interpretatie van het boek Genesis en zegt dat elke mens zondig is en verlost zou moeten worden. De mens zal zichzelf moeten verlossen van alle inmenging, indoctrinatie, manipulatie en de leugens die de wereld maken tot wat zij is. Een bestel, een systeem van controle en overheersing. Hij zal zich ook moeten verlossen van de grote onwetendheid en dat geheel zelf moeten doen. Het christendom zoals we dat kennen, is een vervorming van het oorspronkelijke, dat komt niet door de figuur Jezus, dat komt door het slangengebroed dat tot op heden overheerst en dit in stand wil houden…. De mens is een expressionist van een dwalende, een onwetende die zich niet bewust is van wat in hem woont. Zou de mens dat weten, dan zou de bestaande heerschappij snel voorbij zijn. Daarom wordt het christendom door velen, ook de machthebbers, als bevrijdend ervaren ……. het houdt hen namelijk een hand boven het hoofd, immers alle koningen en heersers en overheden, zijn door God geplaatst…. Lang leve de geschreven woorden, dezen kunnen veranderd worden in woorden die hen op hun positie houdt, ondanks alle tegenspraak. Het is wel waar, het volk krijgt de regeerders die zij verdiend…… de regering in nederland spiegelt in feite een deel van de massa, hoe verdeeld ook, deze verdeling is ook binnen het volk de constante. Een mooie uitspraak van Jezus richting de farizeers [religieus gezag] is : gij zijt geen zonen van Abraham, maar zonen van de duivel. Witgekalkte graven zijt gij, die de buitenkant van de drinkbeker reinigen, maar de binnenkant ongemoeid laat …. Wie invoelt wat dit betekent, leest dat hij de schijn, de imitatie en de corruptie doorzag en die snoeihard benoemde, een oordeel velde. Terwijl het hele leger new agers en gelovigen zegt: je mag niet oordelen…. Het grote voorbeeld benoemde de realiteit en daar tegenover stonden zij volledig naakt …. Krachtig …… Waar is de christen die het lef heeft? Daarom, er zijn er velen die zich christen noemen, maar slechts de enkeling is er werkelijk een.

  Antwoord
  • Sandra

   Prachtig beschreven wat ik heel mijn [‘volwassen’] leven al voel! Semi-katholiek opgevoed had ik veel tegenstrijdige gevoelens en ervaringen plus een weerzin tegen het lezen van de bijbel. Door jouw reactie zijn er nogal wat puzzelstukjes op hun plaats gevallen c.q. bevestigd. Dankjewel.

   Antwoord
 10. Koen

  Mooi artikel. Er klopt inderdaad een heleboel niet met die kerken! Goed om het zo netjes aan te tonen. Volgens mij is de hele boel verdraaid geworden voor machtsmisbruik en controle… Maar je kunt het verhaal ook anders zien: dat een mens die enkel waarheid sprak en mensen hielp en het opnam voor de zwakkeren, tegen de elites en de religieuze ‘leiders’ van zijn tijd, uiteindelijk daarvoor doodgemarteld werd. Hoe het menselijke in deze wereld vaak vermoord wordt door de machtsstructuren, toegejuichd door de massa. Op die manier is Jezus toch wel gestorven omwille van iets wat je als fout kan omschrijven. Maar ons daarvan verlossen… ja, dat is wel iets wat we zelf gaan moeten doen. Want dagelijks sterven er nog mensen dat soort kruisdood… in een wereld die nog steeds structureel misdadig is. Ik zie het als een soort collectieve verantwoordelijkheid en voor mij is ‘de blijde boodschap’ gewoon de boodschap dat het ook anders kan… het hoeft niet zo te zijn. Daar moet gewoon samen aan gewerkt worden. Nu ja… het is een uitnodiging, maar geen eenvoudige. Das mijn mening.

  Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Eind goed al goed?

Eind goed al goed?

(Dit is een artikel geschreven in februari 2023 - oorspronkelijk in het Engels, nu pas vertaald in het Nederlands.) Ik...

De schrijver en de monnik

De schrijver en de monnik

Meditatie is niet goed voor een schrijver Het is het laatste wat hij zou moeten doen Een schrijver heeft geen lege of...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.