De ware oorzaak van ziekte

Sanne Burger

16 november 2021

Als we één hoofdoorzaak van ziekte zouden moeten aanwijzen, zou dat disharmonie ofwel onbalans zijn. Iets in de binnen- of buitenwereld is uit balans en dat veroorzaakt ziekte. Maar wat is dat iets?

Vier niveaus

Disharmonie kan op vier niveaus plaatsvinden: lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel. Ziekte, het gevolg van disharmonie, heeft dus een lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele component.

Geen van deze niveaus is primair, dat wil zeggen: geen van deze niveaus is per definitie de hoofdoorzaak. Dit is bij iedere ziekte en bij ieder mens verschillend, en de niveaus beïnvloeden elkaar voortdurend.

De twaalf oorzaken van ziekte

Disharmonie uit zich op verschillende manieren. Er zijn twaalf oorzaken van ziekte aan te wijzen, die allemaal met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden:

Lichamelijk
1. Mechanisch
2. Tekorten
3. Vergif
4. Stagnatie

Emotioneel
5. Trauma
6. Onderdrukking
7. Verwaarlozing

Geestelijk
8. Negatieve overtuigingen
9. Hypnose

Spiritueel
10. Gebrek aan zingeving
11. Afgescheidenheid

De twaalfde oorzaak
De laatste oorzaak omvat alle niveaus en kan dus niet in een van bovenstaande groepen ondergebracht worden.

12. Infiltratie

Hieronder volgen uitleg en voorbeelden van de verschillende oorzaken:

Lichamelijk

1. Mechanisch
Dit is ziekte of schade die ontstaat wanneer je fysieke lichaam beschadigd raakt door een zekere impact van buitenaf. Je hebt bijvoorbeeld een auto-ongeluk, iemand steekt een mes in je rug, je valt van een muurtje af, je breekt je been bij het skieën, je brandt je hand bij het koken, etc.

2. Tekorten
Het lichaam heeft goede voedingsstoffen nodig, waar alles in zit om gezond te blijven. Denk aan gezonde voeding, schoon water en schone lucht, maar bijvoorbeeld ook aan voldoende slaap en ontspanning. Als een tekort ontstaat aan vitaminen, mineralen, zuurstof, vetten of wat dan ook, ontstaat ziekte. Het geïndustrialiseerde voedsel dat we in het Westen eten is vaak bijzonder arm aan voedingsstoffen, dus tekortziektes komen niet alleen voor in landen of streken waar hongersnood of armoede heerst, maar ook hier. Ook van een tekort aan aanraking kun je ziek worden, overigens (zie 7).

3. Vergif
Het lichaam kan kleine hoeveelheden gif verwerken, maar als het te veel wordt, ontstaat ziekte. Bij een slangenbeet of als je bleekmiddel drinkt is dit overduidelijk, maar denk bijvoorbeeld ook aan fluoride, watervervuiling, luchtvervuiling (waardoor ook een tekort aan zuurstof ontstaat, zie 2), suiker, synthetische geur-, smaak- en kleurstoffen, conserveermiddelen, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw (Roundup), alcohol, allopathische medicijnen, drugs en vaccinaties. Ook adrenaline en andere lichaamseigen stoffen die onder invloed van stress geproduceerd worden, kunnen het lichaam vergiftigen als het te veel wordt of te lang duurt. Verzuring van het lichaam (een te lage Ph-waarde) is een symptoom van vergiftiging.

4. Stagnatie
Het lichaam produceert voortdurend afvalstoffen die via de ontlasting, zweten en andere natuurlijke processen uitgescheiden worden. Daar word je in principe niet ziek van, behalve wanneer de afvalstoffen te veel worden (zie 3), als je bijvoorbeeld te veel of te ongezond eet en/of als de afvalstoffen niet voldoende uitgescheiden worden door gebrek aan beweging of circulatie. Een tekort (zie 2) aan lichaamsbeweging en/of een gebrekkige ademhaling/spijsvertering leidt ook tot stagnatie. Als afvalstoffen zich ophopen in het bindweefsel en de organen, leidt dit uiteindelijk tot ziekte en pijn.

Emotioneel

5. Trauma
Iedereen is in meer of mindere mate getraumatiseerd. Trauma ontstaat wanneer je iets meemaakt dat zo beangstigend, bedreigend of overweldigend is dat je het op emotioneel niveau niet aankunt. Er ontstaat dan emotionele verkramping. Een deel van je bewustzijn (ziel) splitst zich af en wordt onbewust. Dat deel gaat vervolgens automatisch en stressvol reageren op impulsen van buitenaf (zie 3) en staat eigenlijk altijd in de overlevingsstand. Dit kan leiden tot ziekte, waaronder met name burnout en verslavingen. Voorouderlijk en collectief trauma wordt hier ook meegerekend.

6. Onderdrukking
In onze cultuur is het normaal om emoties te onderdrukken. Woede, verdriet, lust, vreugde, rouw, schaamte … er is vaak maar weinig ruimte voor. Wanneer deze gevoelens niet geuit mogen worden en in plaats daarvan onderdrukt worden, ontstaan energetische blokkades (zie 4) die tot ziekte leiden.

7. Verwaarlozing
Wanneer we te weinig liefde, affectie en verbinding ervaren in het leven, kunnen we daar ernstig ziek van worden. We hebben als mens de nabijheid, warmte en intimiteit van anderen nodig. We hebben het nodig om ons thuis te voelen, om ergens bij te horen, om liefde te geven en te ontvangen. Als we als kind of volwassene te veel alleen zijn, te vaak afgewezen worden of te weinig liefde ervaren, kan dit tot psychische of lichamelijke ziektes leiden.

Geestelijk

8. Negatieve gedachten
Deze oorzaak van ziekte wordt nog vaak over het hoofd gezien. Negatieve, ziekmakende overtuigingen, ook wel ‘nocebo’s’ genoemd, zijn bijvoorbeeld: ‘Ik heb nou eenmaal een zwakke gezondheid’, ‘De ouderdom komt met gebreken’, ‘Ziekte overkomt je’, ‘Ik kan er niks aan doen’, ‘Ik ben waardeloos’, ‘Het is erfelijk’, ‘Ik ben zo bang om besmet te raken’, ‘Iemand anders moet me beter maken’ of ‘Er waart een levensgevaarlijk virus rond.’ Dergelijke overtuigingen veroorzaken stress, negatieve emoties, ze verzwakken het lichaam en kunnen de directe oorzaak zijn van ziekte.

9. Hypnose
De meeste mensen verkeren in meer of mindere mate in een hypnotische staat die maakt dat ze niet meer helder kunnen denken, hun onderscheidingsvermogen kwijtraken, ongezonde beslissingen nemen, niet langer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en het beschikkingsrecht over hun lichaam uit handen geven aan vreemden.

De medische mafia, deels verantwoordelijk voor deze collectieve hypnose, maakt hier gretig gebruik van. Zij hebben baat bij zo veel mogelijk mensen die ziek, zwak en misselijk zijn – hoe meer zieken, hoe meer winst. Deze hypnotische staat, in combinatie met de belangen van de farmaceutische industrie, leidt tot een ontstellende hoeveelheid ziekte, leed en dood.

Spiritueel

10. Gebrek aan zingeving
Veel mensen voelen zich verloren en gevangen in een situatie waar ze weinig of geen echte bevrediging uit halen. Als je ongeïnspireerd leeft en werkt, zonder creativiteit, zonder flow, zonder het gevoel te hebben dat het zin heeft wat je doet, zal dat vroeg of laat tot ziekte leiden. Als je geen idee hebt wat je missie in het leven is en eigenlijk maar wat doet, is dat slopend voor je ziel en uiteindelijk voor je lichaam.

11. Afgescheidenheid
Het is als mens essentieel om je verbonden te voelen met de bron, met dat wat je werkelijk bent; met de oorsprong, God, Source, Spirit of hoe je het ook noemen wilt. Als je je niet verbonden voelt met de bron, als je het gevoel hebt dat je een eiland bent, als je het idee hebt dat het universum koud en onverschillig is ten aanzien van jou, dan kan dat tot diepe gevoelens van eenzaamheid en wanhoop leiden, die op hun beurt weer tot ziekte kunnen leiden.

Lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel

12. Infiltratie
Dit fenomeen komt in de buurt van wat we doorgaans onder besmettingen verstaan, maar er komen geen virussen of bacteriën aan te pas. Toch komt het voor dat ziektesymptomen soms van de ene persoon op de andere overgedragen worden. Denk aan SOA’s, verkoudheden, vermoeidheid, angst, schaamte, etc. Hoe kan dat? Dit gebeurt energetisch, via trilling. Elk fysiek lichaam heeft zijn of haar eigen, unieke trilling. Gevoelens en gedachten hebben ook een bepaalde trilling. Ook al zien we het niet, we kunnen het wel voelen en inmiddels kunnen we het ook meten. Wij mensen – en alle andere levensvormen – beïnvloeden elkaar voortdurend middels onze frequentie, vooral als we elkaar vertrouwen, van elkaar houden en/of als we lichamelijk intiem zijn met elkaar.

Negatieve gedachten, overtuigingen, gevoelens en fysieke aandoeningen kunnen dus overgedragen worden, bewust of onbewust, omdat we ons van nature afstemmen op de ander en onze omgeving. Iets (een entiteit, een energievorm, bepaalde vormen van straling, de media) of iemand kan jou infiltreren met gevoelens, gedachten, overtuigingen, etc. Vice versa geldt uiteraard hetzelfde. Zo kun je dus ook ziek worden van elkaar.

Genees jezelf

Ben je ziek? Is iemand die je kent ziek? Met behulp van bovenstaande twaalf punten kun je uitvinden wat er aan de hand is. Vaak is het niet moeilijk om de balans te herstellen, al kan het heel fijn zijn om daar hulp bij te krijgen.

Onthoud: de oorzaak van ziekte, de reden van je onbalans, is vaak een combinatie van verschillende factoren. Toch is het zinvol om te zoeken naar hoe het begonnen is. Is de oorzaak lichamelijk? Heb je te veel gegeten of te weinig bewogen? Zit je vol gif- en afvalstoffen? Is het emotioneel? Voel je je geblokkeerd of niet gezien? Is het geestelijk? Loop je tegen overtuigingen aan waar je depressief of gefrustreerd van wordt? Of is het spiritueel en hunker je naar een zinvoller leven? Of is het van alles wat?

Op het pad van genezing is het aan te raden om één van de twaalf punten uit te kiezen om je op te concentreren. Hoe zou je dat punt kunnen verbeteren? Je kunt zelfgenezing dus vanuit twaalf verschillende richtingen benaderen!

Het lichaam is een instrument dat, mits goed gestemd, kerngezond is en prachtige muziek en creatie voortbrengt.

Meer over de vele geneesmethodes die we tot onze beschikking hebben in een volgend artikel.

Sanne Burger
sanneburger.com

7 Reacties

 1. Harrie H. Braam

  Weer mooi geschreven Sanne. Dit rechtvaardigt mijn opmerking, dat de medische- en farmaceutische wereld hun opvatting “Eenheidspatient = Eenheidstherapie” in het decennialang bestaande opleidingsniveau niet bestaat en dit ter persoonlijke financiële gewin hebben gebruikt! Hoe lang nog! Niet lang meer want ook hier worden mensen wakker en stellen steeds meer vragen!

  Groetjes, Harrie

  Antwoord
 2. Andre Anuvida

  Wat een mooi en helder overzicht, Sanne. Wie de schoen past trekke hem aan. Ieder kan voor zich weer een stapje zetten op weg naar heelheid. Tot voordeel van ons allemaal. Dank!

  Antwoord
 3. Tanni Koens

  Prachtig Sanne, helemaal mijn visie, zo helder verwoord.

  En het mooie is dat steeds meer mensen beginnen te beseffen dat ziekte zoveel meer is dan alleen je lichaam wat het laat afweten. In enkele van mijn videotalks geef ik antwoord op aandoeningen die mensen hebben en waar ze mee worstelen. Zelf ontdekte ik in een 10 daagse meditatie retraite dat je ziektes zelf ‘maakt’. Ik werd ziek en de begeleidende monnik nodigde me uit om te blijven en te observeren wat ik (uiteraard onbewust) deed om dit te creëren.
  Eerst was ik boos toen hij dat zei, maar ik bleef en ‘zag’ na drie dagen ‘kijken’ dat ik het inderdaad zelf deed. Het was sinusitis en toen ik het ‘begreep’ was het na 10 minuten beter. Ik heb het nooit meer gehad. Sindsdien geef ik mensen inzicht in wat hun aandoeningen voor boodschap in zich dragen. Ieder mens is uniek, maar er zijn ook veel overeenkomsten in de boodschappen die de ziel voor het lichaam kiest. Zo had iemand al drie jaar een ernstige huidallergie met vreselijke jeuk. Ik kwam er achter dat een allergie bijna altijd het gevolg is van het uit je leven stoten van iemand die eigenlijk heel belangrijk is. Dat bleek bij deze persoon dus te kloppen. Het uitgestoten familielid was echter al overleden.
  Door in begeleide meditaties naar het hart te gaan en daar weer verbinding te maken en de band te herstellen verdween de allergie binnen een week. En is niet teruggekomen. Inmiddels gebeurde hetzelfde met iemand die mij om advies vroeg.
  Het zit allemaal zo mooi in elkaar en het is zo fijn en bijzonder om het instrument te kunnen en mogen zijn waardoor mensen deze informatie krijgen en zichzelf kunnen helen.

  Dank je wel voor jouw bijdrage hieraan Sanne, jij hebt een groot bereik wat je hiermee doet is zo belangrijk en waardevol.

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Dank voor je mooie aanvulling, Tannie!

   Antwoord
 4. bertcarstens01

  Dag Sanne, wat een mooi en interessante beschrijving van alle ziekmakende elementen en situaties, bijzonder overzicht en uitleg. Dank!

  Antwoord
 5. annemiek ouwerkerk

  Prachtig stuk! Dank je wel. En herkenbaar. Vijf jaar gelden heb ik mijn eet- en leefpatroon radicaal omgegooid. Vlees, zuivel en supermarkt(vr)eten eruit, evenals de bloeddrukmiddelen. Grote waterfilters in gebruik genomen en alles in de badkamer weggegooid en vervangen door fluoride-, aluminium- en parabenenloze producten. Binnen een maand was mijn bloeddruk lager als met die pillen, was 15 kilo kwijt en voelde me beter dan ooit. Alsof de mist uit mijn hersenen trok en het zintuig in mijn buik dat waarheid van illusie kan onderscheiden tot leven kwam (je weet wel, dat zintuig dat in je kleutertijd al lam is gelegd). Hierdoor werd ik me bewuster van de prachtige en hier en daar ook giftge energetische uitwisseling tussen mij en de mensen om mij heen. Ik zag de spiegels, kon verantwoording nemen en waar nodig grenzen trekken. Wat een bevrijding! Het werkt op alle levensgebieden door. Ik verwonder me nog steeds iedere dag! En o ja, mijn doktersbezoeken zijn van gemiddeld twee keer per jaar gedaald naar nul keer in vijf jaar.

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Geweldig! Altijd zo heerlijk om persoonlijke ervaringen te horen!

   Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Watervasten – deel 1

Watervasten – deel 1

Ik heb het jarenlang uitgesteld omdat het me zo hardcore leek, maar nadat ik de boeken van Herbert Shelton ontdekte...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.