De VN en Agenda 2030

Sanne Burger

SDG's | VN | WEF | WHO

8 december 2022

 

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Nederland was er vanaf het begin bij, samen met 50 andere landen. Momenteel zijn 193 landen lid, van de 196 landen die er op de wereld zijn. Vaticaanstad, Kosovo en Palestina zijn geen lid, maar hebben een ‘waarnemersstatus’ – whatever that means. Het oorspronkelijke doel van de VN was: het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. De afgelopen 77 jaar zijn er veel subdoelen ontwikkeld, met een afzonderlijke instantie voor elk doel. De WHO (World Health Organisation) maakt ook onderdeel uit van de VN.

Duurzame ontwikkeling

Alle landen die lid zijn van de VN hebben ingestemd met de uitvoering van de VN-agenda voor ‘duurzame ontwikkeling’. Deze agenda begon in 1992. Toen werd hij ‘Agenda 21’ genoemd, met verwijzing naar de 21e eeuw die eraan zat te komen. In 2000 werd deze agenda gevolgd door de MDG’s: de ‘Millenniumdoelen’ en in 2015 door de SDG’s, ofwel de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’. Er zijn 17 SDG’s, die elk weer onderverdeeld zijn in 169 subdoelen. Elk doel omvat een specifiek thema, zoals de volksgezondheid, armoedebestrijding, groene energie, etc. Alle lidstaten hebben beloofd hun uiterste best te doen om deze 17 doelen uiterlijk 2030 gehaald te hebben, koste wat het kost. Alleen, sinds 1992 is de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. De wereldbevolking is er ook niet gezonder op geworden. Hoe nobel de doelen ook zijn, het is de VN tot nog toe niet gelukt om ze te verwezenlijken. Waarom niet?

Een gezonde toekomst voor iedereen

Het kerndoel van doelstelling 3 van Agenda 2030 is: “Een gezond leven verzekeren en het welzijn van iedereen op alle leeftijden bevorderen.” Dit doel omvat 69 subdoelen. De WHO is de instantie die zich hiermee bezighoudt. Op hun website staat: “We bouwen aan een betere, gezondere toekomst voor mensen overal ter wereld.” Hoe doen ze dat? Nou, door te streven naar ‘universele gezondheidszorg’, wat betekent dat iedereen, ook de arme kindertjes in de ontwikkelingslanden, toegang krijgt tot ‘kwalitatief hoogwaardige essentiële gezondheidszorg’. Wat betekent dat? Dat betekent iedereen toegang heeft tot ‘betaalbare geneesmiddelen en vaccins’. Ah, duidelijk. De WHO gaat dus uit van het principe dat pillen en vaccins de beste vorm van gezondheidszorg zijn. Is dat waar? Nee, helaas. Zo gauw in een land massale vaccinatie wordt ingevoerd bijvoorbeeld, gaat het aantal zieken en doden omhoog. De echte problemen, zoals de inferieure kwaliteit van de zogenaamde ‘hoogwaardige’ geneesmiddelen en vaccins, of de vriendjespolitiek tussen industrieën en overheden, waardoor armoede, verontreiniging en honger voortduren en de wereldbevolking steeds zieker wordt, of de schadelijke en ziekmakende werking van de chemicaliën en pesticiden die in de industrie gebruikt worden, worden niet aangepakt. Integendeel, de VN kijkt weg van de problemen die ze zelf veroorzaken door hun incompetentie en belangenverstrengeling. The show must go on.

Wereldleider Dr. WHO

Het grote probleem met de WHO is dat ze zichzelf opwerpt als de wereldleider op het gebied van de volksgezondheid en dat dit gesteund wordt door alle 163 lidstaten. Dit betekent dat de WHO uitgegroeid is tot een machtig monster, wiens tentakels tot in alle hoeken van de wereld reiken en ook jouw persoonlijke leven raakt. Het was bijvoorbeeld de WHO die in maart 2020 de Coronapandemie aankondigde en zei dat de hele wereld in lockdown moest, thuis moest blijven, mondmaskers moest dragen en afstand moest houden. Later bleek dat die maatregelen allemaal zinloos waren, maar omdat de WHO het zei, volgden alle regeringen de orders op, want ja, je bent toch niet voor niets lid van de VN en je wilt toch ook geen spelbreker zijn. Straks loop je nog je subsidies mis. En het volk volgde de regering, want ja … want ja, waarom eigenlijk? Wat nog alarmerender is, is dat later ook bleek dat er ten tijde van de aankondiging van de pandemie nog helemaal geen nieuw virus geisoleerd was! Inmiddels is het allang pijnlijk duidelijk dat Tedros niet de waarheid sprak – en dat dat geen uitzondering op de regel is. Noch de WHO, noch de rest van de VN nemen het erg nauw met de waarheid. Hoe kan dat?

Symptoombestrijding

Het lijkt erop dat de WHO en de VN hele andere belangen hebben dan hun nobel klinkende SDG’s. Hun nauwe banden met de rijksten der aarde, namelijk de multinationals die tonnen verdienen aan ziekte, armoede, oorlog en andere ellende, spreken voor zich, net als het feit dat ze miljoenen van hun budget aan reclame besteden – of is propaganda een betere term? Natuurlijk willen we graag geloven dat ze het goed met ons voor hebben en dat ze de volksgezondheid en veiligheid echt willen verbeteren, maar de feiten spreken dit keihard tegen. De maatregelen die ze nemen, de wetten die ze uitvaardigen, de almaar groter wordende globale controle … dit alles dient niet de bevolking, maar alleen de top. Het is gewoon niet logisch dat de WHO pesticiden en chemicaliën waarvan bewezen is dat ze ziekte en dood veroorzaken niet verbiedt, maar dat ze blijft hameren op vaccins en pillen die alle ziekten zouden moeten genezen, terwijl daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Wat de WHO doet is echt alleen symptoombestrijding, zonder dat er onderzoek gedaan wordt naar de ware oorzaken van ziekte. En zelfs die symptomen bestrijden lukt ze niet, want veel pillen en spuiten veroorzaken nou net die symptomen die ze beweren te bestrijden.

Big business

De vele vaccinaties die sinds begin 1900 op de markt zijn gekomen, zijn een goed voorbeeld van de incompetentie van de gevestigde medische orde, met de WHO inmiddels aan het roer. Al vanaf het allereerste pokkenvaccin werd er alarm geslagen door medici, die wisten dat het inspuiten van gif bij zieke mensen een heel slecht idee was. Tot op de dag van vandaag worden die mensen door de gevestigde orde, lees de WHO, belachelijk gemaakt en verguisd. Waarom? Omdat de vaccinatie-industrie big business is. Het aantal boeken, artikelen en medische rapporten die geschreven zijn om deze fraude en kwakzalverij aan het licht te brengen is niet te tellen. Het aantal doden en zieken die deze industrie op zijn geweten heeft, is ook niet te tellen. Het loopt in de miljoenen, zo niet miljarden. De medische industrie heeft meer doden op haar geweten dan alle oorlogen van de afgelopen twee eeuwen bij elkaar.

Het WEF van Klaus Schwab

Het World Economic Forum (WEF), onder leiding van Klaus Schwab, is een onafhankelijke organisatie die geen deel uitmaakt van de VN, maar wel dezelfde doelen nastreeft. De stichting werd in 1971 door Schwab opgericht. Op hun website staat: “Het Forum creëert impact door leiders uit het bedrijfsleven, de overheid, internationale organisaties, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de jeugd bijeen te brengen om samen te werken aan positieve verandering.”
Een van de manieren waarop het WEF dat doet, is door nauw samen te werken met overheden, banken en het bedrijfsleven. Ieder jaar komen de machtigste mensen ter wereld samen in Davos om de wereldpolitiek te bespreken en globale acties te bedenken. Het WEF traint ook jonge, veelbelovende mensen in wie ze wel toekomst zien. Zo hebben Rutte, Kaag en Trudeau allemaal de Young Global Leaders training van het WEF gedaan. Misschien is dat de reden dat politici wereldwijd met een steeds gelijk luidender boodschap komen. Weet je nog, Build Back Better en The Great Reset? Dat waren krachtige propaganda slogans, bedacht door Herr Klaus Schwab himself. Die man was zo blij met de pandemie dat hij zijn vreugde niet kon verbergen en in zijn boek ‘The Great Reset’ jubelde over de kansen die de pandemie bood om eindelijk een One World Government – een wereldregering – te kunnen installeren. Je zou haast denken dat de pandemie gepland was!

Gij zult sprinkhanen eten

Kortom, het WEF, de WHO en de VN spelen allemaal onder een hoedje. En ze hebben haast, want in 2030 muss das geschehen sein. Wat precies? Nou, een nieuwe wereld. Een wereld zonder honger, want dat wil toch iedereen? Hoe ze dat doen? Nou, ze centraliseren gewoon de landbouw, ze gebruiken genetisch gemanipuleerde zaden die tegen pesticiden kunnen, ze limiteren de veeteelt, want die koeien laten te veel scheten, en ze gebruiken hun obscene PR budget om mensen te helpen over hun walging heen te komen als ze straks niets anders meer kunnen kopen in de winkel dan meelwormburgers en sprinkhanenchips. Ze laten gewoon Nicole Kidman weer eens opdraven in een strak kermispakje, want bij haar ziet alles er sexy uit, wat ze ook doet, zelfs als ze een enorme sprinkhaan de kop afbijt. Geloof je het niet? Kijk hier.

Wat nog meer? Nou, een wereld zonder armoede. Hoe ze dat doen? Door het afschaffen van het contante geld, natuurlijk. Daarmee helpen ze ook de banken die allang failliet zijn, want als de CBDC (Central Bank Digital Currency) er eenmaal doorheen is, heeft niemand nog wat aan zijn oude geld. Maar omdat iedereen een basisinkomen krijgt, zal niemand erover zeuren. Een win-win en nog eens win, want als de economie eenmaal gecentraliseerd en gedigitaliseerd is, dan komt een wereld zonder criminaliteit ook heel dichtbij. Hoe dan? Nou, AI (Artificial Intelligence) kan dan iedere transactie van ieder mens controleren en meteen ingrijpen als er criminele zaken gedaan worden. En wie bepaalt wat crimineel is? Ja, de wereldregering, natuurlijk. Als je bijvoorbeeld meer vlees koopt dan je wekelijkse quotum toestaat, of als je gaat tanken terwijl je al over je aantal kilometers heen bent, want dan ben je een klimaatcrimineel. Of als je weigert je kind te laten vaccineren, want dan ben je een oudercrimineel. De staat zal dan ingrijpen, in het belang van je kind, en de bevoegdheid hebben je kind uit huis te plaatsen, voor zijn eigen bestwil natuurlijk. Het kind zal dan bij nette mensen opgroeien die Agenda 2030 volledig steunen, en jij zult te werk gesteld worden bij de Birma spoorwegen. Oh nee, dat was 80 jaar geleden. Nu is alles anders. Of toch niet?

__________________________________________________________

Enige literatuur over het onderwerp:
Rachel Carson – Silent spring (1962)
Carolyn Dean – Death by modern medicine (2005)
Dawn Lester en David Parker – Waar word je nu echt ziek van? (2022)

__________________________________________________________

Sanne Burger
sanneburger.com

10 Reacties

 1. Jos

  Eenieder creëert zijn/haar eigen werkelijkheid, realiteit.
  Al dit gedoe is alleen maar dan mogelijk als men er gehoor aan geeft, er aan meedoet.
  Wat men aandacht geeft, groeit, U hebt zelf elk moment in het NU wederom de keuze.
  Angst of Liefde?
  Ga na wat U zelf voelt, wilt en handel daar naar.

  De tijdsgeest is veranderd, we zijn aangeland in de tijdsgeest van Aquarius,en wat we nu kunnen zien, ervaren, is slechts nog de schaduw van de vorige tijdsgeest, de tijd van het Vissen tijdperk wat stond voor de collectieve gedachte.
  Dat is voorbij, het zijn alleen nog maar de energïen die trachten te behouden van wat er feitelijk niet meer is.
  Vandaar dat het ‘ze’ niet zal gaan lukken dit soort dingen uit te voeren.

  Wij allen zijn op weg naar een nieuw bewust zijn, een bewust zijn gerelateerd aan overvloed, herstel van de natuurlijke wetten van Moeder Aarde, van compassie, mededogen, empathie, Liefde.
  Just join in, vanuit Uw Zelf, en ‘zij’ weten dat, dat is hun angst, thans geprojecteerd op U en mij, maar wij voelen en weten beter.
  Life is what you make it…..
  Be Your Self, no matter what they say.
  Liefs, Jos.

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Dankjewel, Jos. Wat je aandacht geeft, groeit – maar waar je van wegkijkt, groeit ook. Je kunt iets uit angst aandacht geven, maar ook uit liefde. Eenieder creëert zijn eigen werkelijkheid, maar gezien het feit dat dat bij de meeste mensen grotendeels onbewust gebeurt, heeft dat niet zoveel kracht. Wel is het mogelijk om dat manifesterend vermogen te trainen – gelukkig. Misschien dat we daarnaartoe aan het bewegen zijn, naar een wereld waar mensen meer bewust zijn van hun potentieel en het meer gebruiken. Wanneer dat gebeurt, hebben ‘zij’ geen schijn van kans. En toch voel ik verdriet en woede als ik zie hoeveel zinloze pijn er momenteel veroorzaakt wordt – en daar kijk ik niet van weg. Ik omarm het, ik voel het en ik gebruik het. Dank voor je inspirerende woorden!

   Antwoord
 2. Linda D

  Mooi beschreven…ook met je antwoord op Jos resoneer ik. Mag ik je tekst delen op Facebook, ik weet dat je er zelf af bent. Jouw info kan misschien net een duwtje geven aan mensen om dingen helderder te gaan herkennen.
  En ja, hoe gaaf zou het zijn als mensen werkelijk gaan voelen dat ieder van ons invloed heeft op eigen leven en het wereldgebeuren door te navigeren op eigen kracht gebaseerd op positieve intentie ipv ondoordachte volgzaamheid.
  Ik lees je artikelen met veel plezier.. mooie mix van feitelijkheden, menselijke en emotionele betrokkenheid en helder inzicht. En altijd inspirerend.🙏🥰🙌🌟

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Dankjewel! Jahoor, alles mag gedeeld worden, wel graag incl. titel, naam en linkje naar website. Ik ben weer terug op FB, maar dit artikel deel ik er niet – te veel red flags!

   Antwoord
 3. Marti

  Onze realiteit bestaat uit oneindig veel parallelle universa gecreëerd door onze gedachten, waarbij die universa waar onze aandacht op gericht is zich manifesteren en materialiseren in een zintuigelijke realiteit. Deze zintuiglijke realiteit beïnvloedt vervolgens weer onze gedachten, waarbij we zo onze eigen illusie creëren. Dit is het doolhof waar wij als mens al te lang in zitten.
  Het verleggen van onze aandacht en het overstijgen van onze zintuigelijke realiteit zal de uitgang van het doolhof zichtbaar maken voor iedereen.
  Buiten het doolhof is er geen VN en geen Agenda 2030, geen WEF en geen Klaus Schwab, maar creëren we werkelijk onze eigen realiteit. Zullen we beginnen …?

  Antwoord
  • Sanne Burger

   Dankjewel, Marti, ik denk dat je hier iets heel belangrijks op het spoor bent, namelijk het besef dat onze gedachten creatief zijn en de verantwoordelijkheid en vrijheid die hiermee gepaard gaan. Wat ik echter te vaak zie, is dat dit gegeven een spirituele bypass wordt. Het kind dat roept: De keizer heeft geen kleren aan! zou niet bestraft, maar beloond moeten worden. Veel mensen zijn bang om met hun bewustzijn licht te schijnen op het duister, omdat ze bang zijn dat ze daarmee het duister voeden. Het tegenovergestelde is waar! Onrecht en misdaad floreren in het duister. Hoe meer mensen het niet durven aan te kijken, hoe meer macht het krijgt. Om iets te kunnen veranderen, moet je eerst weten dat het bestaat. De VN en Agenda 2030, het WEF en Schwab, maken onderdeel uit van de collectieve droom. Door hier licht op te schijnen, komt het in het bewustzijn van steeds meer mensen en dan, alleen dan, is er de kans om het te veranderen. Wegkijken is in mijn optiek geen optie. Ik denk dat licht schijnen op het duister het duister niet voedt, maar het doet verdwijnen, net zoals de schaduwen van de nacht verdwijnen als de zon opkomt. Hoe meer mensen weten welke krachten deze wereldcrisis hebben veroorzaakt en waarom, hoe groter de kans wordt dat we het als collectief kunnen veranderen. Ik zal dus blijven schrijven over deze zaken, totdat zoveel mensen het zien dat die duistere krachten geen kant meer op kunnen. De enige reden dat ze nog steeds macht hebben, is omdat de massa continu misleid en afgeleid wordt, zodat ze in het duister kunnen blijven opereren. Informatie is de sleutel tot bevrijding. Kennis is macht. De waarheid maakt vrij. De keizer heeft geen kleren aan!

   Antwoord
   • Marti

    Dankje voor je reactie Sanne en dankjewel dat je er bent en jouw bijdrage levert aan het schijnen van het licht op het kwaad.. Ik denk dat dit inderdaad cruciaal is om uit het doolhof te komen. Zo worden steeds meer mensen bewust van de manipulatie, de misleiding en de leugens totdat de kritieke massa van bewustwording bereikt wordt en er een kantelpunt komt.
    Wat ik bedoel met het verleggen van de aandacht is niet zozeer het wegkijken van het kwaad maar meer het geen aandacht geven in de zin van het niet meegaan in de leugens en niet je perceptie laten vormen door deze leugens, list en bedrog en dat begint inderdaad zoals je zei met het zien van de waarheid, met bewustwording, kennis en inzicht.
    Ik merk dat een hoop mensen in mijn omgeving steeds bewuster worden en dat is heel goed, aan de andere kant vind ik dat de “Great Awakening” naar mijn gevoel niet snel genoeg gaat omdat het kwaad is gaan versnellen en ook nog zoveel mensen het niet kunnen of willen zien ondanks de feiten die op tafel liggen. Hoewel de versnelling van het kwaad ook als indicator gezien kan worden van de “Great Awakening” Blijktbaar moeten ze wel versnellen omdat de bewustwording van de mensen te snel gaat. En bij de versnelling door het kwaad is het kwaad nog beter zichtbaar en voedt daardoor alleen nog meer de “Great Awakening”. Hoe denk jij hierover? Liefdevolle groet, Marti

    Antwoord
    • Sanne Burger

     Ik weet het niet. Ik vind het lastig te beoordelen of het kwaad aan het versnellen is of dat alleen maar zo lijkt, of hoe groot de macht van de duistere krachten is in verhouding tot de macht van bewustzijn en liefde. Toch weerhoudt dat me er niet van om te blijven vertrouwen in de veerkracht en creativiteit van de mens, en hoe meer mensen zich herinneren wie ze in essentie zijn, hoe meer we onze krachten kunnen bundelen en een einde kunnen maken aan de slavernij.

     Antwoord
     • Jos

      Men ziet een gebouw, met twee kamers.
      Eén kamer heeft een raam, de andere niet.
      De kamers zijn gescheiden door een muur met een gesloten deur.
      Wat gebeurt er als men de deur opent?

      Inderdaad, het licht dat de kamer verlicht via het raam, verlicht dan de donkere kamer.
      Het is nimmer zo dat de duisternis van de donkere kamer het binnenkomende licht verdringt, verduistert, alleen als vader Zon weer even gaat slapen.
      Maar ook dat is tijdelijk.

      Deze waarneming geeft mij immer moed, te vertrouwen op het licht, hetgeen verlicht, zelfs de donkerste schaduw, immers in duisternis groeit niets.
      Want wanneer gaan wij dingen veranderen in onze levens? Als iets wat geldig was haar waarde verliest.
      Voor mij is het dus goed wat er thans plaatsindt, het zet vroeg of laat eenieder aan dat wat niet meer werkt te gaan veranderen naar iets wat wel werkt.

      Alles is zoals het dient te zijn, immers, anders zou het wel anders zijn, niet dan?
      Wij zijn aangeland in een nieuwe tijdgeest, de oude onder het teken van Vissen is voorbij, de tijdgeest van Aquarius, de ontwikkeling van de individualiteit, is gearriveerd in onze levens.
      Vandaar dus afstand houden, een lap voor de bek, zodat men wellicht zijn/haar eigen stem weer mag gaan horen, etcetera.
      Ja, velen zullen wellicht te vroeg naar gene zijde gaan, of misschien wel juist op hun moment, wie zal het zeggen?

      Geen vrees, waar angst is, kan Liefde geen voet aan de grond vinden.
      Besef dat alle angst die thans over ons uit wordt gestrooid de projectie is van diegenen die zelf de angst hebben hun macht over ons te verliezen.
      Maar in Aquarius is daar geen plaats meer voor, daar hervindt men vroeg of laat de macht over zichZelf, en dus de Liefde.
      In de huidige wereld is er maar één gebrek, en dat is het gebrek aan Liefde, daar men geconditioneerd is dat buiten zichZelf te moeten vinden.
      Aquarius gaat ons leren dat het in onze Zelven leeft, en daar kan geen duisternis tegenop, of iets aan veranderen.
      Tip: het begint dus bij het Zelf, bij het houden van jou.

      Leef als een egoïst, een goede, die zijn/haar eigen pad bewandelt, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid nemende niemand daarmee te schaden, te gebruiken.
      De slechte egoïst doet dat wel, maar die tijd is voorbij en dat gaan ze steeds meer beseffen.
      Vandaar dus al die gekkigheid, maar doe er niet aan mee, kijk er ook niet van weg, maar kies een ander pad, be the world you want to see.

      Shine a Light….

      Stay Human,
      Jos

Geef een reactie

You might like this too …

Als ik kanker kon genezen

Als ik kanker kon genezen

  Als ik kanker kon genezen, zou ik daar dan mee naar buiten treden, of zou ik te bang zijn om de...

Het Sylvia Millecam-effect

Het Sylvia Millecam-effect

  Sylvia Millecam was een Nederlandse actrice die in 2001 op 45-jarige leeftijd aan kanker overleed. Haar naam...

Medische voodoo

Medische voodoo

Als je een medicijn inneemt of een behandeling ondergaat van de medische industrie, dan kan het zijn dat dit de...

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief om nieuwe artikelen en aankondigingen van nieuwe trainingen direct in je inbox te ontvangen!

 

Dank voor het inschrijven! Je ontvangt een email waarmee je je inschrijving moet bevestigen. Vanaf dan blijf je altijd up-to-date!