Body snatchers

Sanne Burger

25 maart 2021

In dit artikel wil ik het hebben over body snatchers (ik kan er geen goed Nederlands woord voor vinden). Dit begint met het vormen van een bevredigende definitie van wat een mens eigenlijk is en hoe deze zich verhoudt tot het fysieke lichaam. Veel mensen hebben inmiddels het concept eigengemaakt dat het fysieke lichaam een ruimteschip is voor de ziel, zodat deze een menselijke ervaring kan hebben. Het menselijk ras wordt dan gedefinieerd als een groep van zielen die regelmatig in een fysiek lichaam incarneren, om een bepaalde tijd op deze avontuurlijke planeet te leven. Als het lichaam dan op een gegeven moment sterft, vertrekt de ziel weer en zet het zijn reis voort in andere lagen van de werkelijkheid, of het incarneert misschien opnieuw op aarde en heeft meerdere rondes van ervaren, leren en evolueren. Vanuit deze perceptie wordt de aarde gezien als een school voor de menselijke ziel.

Ik wil er ook zo één!
Als je deze gedachtegang voortzet, kun je je afvragen of dit ruimteschip, dit fysieke lichaam, wellicht ook gewild is bij andere levensvormen. In dat geval ga je er vanuit dat er inderdaad meerdere levensvormen zijn in het universum, misschien wel net zoveel – of meer! – als er dieren zijn op deze planeet. Bedenk alleen al hoeveel insekten, vogels, vlinders, reptielen, zoogdieren en andere dieren op deze planeet leven! Dit geef een idee van hoeveel andere levensvormen er in het uitgestrekte en weidse universum kunnen zijn.

Koekoek
Misschien hebben sommige levensvormen een fysiek lichaam en andere niet. Zou het te vergezocht zijn om te bedenken dat deze niet-fysieke levensvormen een moord zouden doen voor een fysiek lichaam, omdat het zo’n buitenkans is? Als dit zo is, dan kunnen situaties ontstaan waar verschillende levensvormen vechten over één en hetzelfde fysieke lichaam. Dit is waar het idee van body snatchers vandaan komt. Net als een koekoeksjong zal een body snatcher proberen om de originele bewoner van een fysiek lichaam eruit te wippen, zodat hij er zelf in kan gaan wonen.

Walk-in
Dit is niet hetzelfde als een walk-in. Een walk-in is een menselijke ziel die in plaats van te incarneren in het lichaam van een baby in de baarmoeder incarneert in een volwassen lichaam, waarbij hij dat lichaam overneemt van de originele bewoner. Dit kan op veel manieren gedaan worden, bijvoorbeeld door middel van drugs, straling, zwarte of witte magie, ongelukken, coma, trauma of crisis, in de droomwereld of door bepaalde energetische oefeningen.

Witte magie
Als deze overname bewust gebeurt en met wederzijdse instemming, wordt het witte magie genoemd. In dat geval wordt de vrije wil van het individu gerespecteerd. De overname gebeurt in het kader van genezing voor één van of beide partijen, en/of voor het collectief als geheel. Een goed voorbeeld is Lobsang Rampa, een Tibetaanse boeddhist die uit Tibet vluchtte tijdens de Chinese invasie. Hij werd gepakt en zodanig gemarteld dat zijn fysieke lichaam niet langer in staat was om zijn missie uit te voeren. Zijn leraren, hooggeplaatste Boeddhistische lama’s, sloten toen een deal met een man in Engeland. Deze man was suïcidaal en had niets meer om voor te leven. Hij gaf graag zijn lichaam op, in ruil voor een plekje in een werkelijkheidslaag waar zijn ziel kon uitrusten. De lama’s regelden dit en en de volgende ochtend werd Lobsang wakker in het lichaam van de Engelse man. Zijn vrouw kreeg de schok van haar leven, maar na een tijdje accepteerde ze het en bleven ze bij elkaar, tot Rampa jaren later stierf. Dit en nog veel meer over witte magie binnen het Tibetaans boeddhisme vind je in Rampa’s boeken, waarvan ‘Het derde oog’ (1956!) een bestseller werd.

Zwarte magie
Als de overname van het lichaam onbewust gebeurt, of door dwang en geweld, wordt het zwarte magie genoemd. In dat geval wordt de originele ziel gemanipuleerd tot het opgeven van zijn lichaam door verleiding of angst, of hij wordt simpelweg door bruut geweld verwijderd. Er zijn veel manieren om een ziel uit het lichaam te duwen, zelfs als de originele ziel dat niet wilt. Wat we vandaag de dag de Matrix noemen (voorheen Samsara of Maya): de sluier van illusie die de werkelijkheid bedekt, speelt een belangrijke rol in deze strijd. Er zijn manieren om een dergelijke overname tegen te gaan, als je weet hoe. In het traditionele boeddhisme, taoïsme en hindoeïsme zijn bibliotheken volgeschreven over het onderwerp en bestaan vele methodes om dit te doen. Hier gaan we later op in.

Kun je het zien?
Op dit punt aanbeland wil ik graag de vraag stellen: als een fysiek lichaam overgenomen is, door witte of zwarte magie, is dat te zien? En zo ja, hoe dan? De vrouw van Lobsang rampa merkte het meteen. Haar voorheen depressieve man zag er hetzelfde uit, maar zijn manier van doen was compleet veranderd. Ze kon het voelen, ook al had ze uit zichzelf nooit kunnen raden wat er nou precies gebeurd was. Lobsang Rampa legde het haar zo zorgvuldig mogelijk uit. Hij was zich wél volledig bewust van wat er gebeurd was en hij was een beleefd man. Hij wilde haar niet van streek maken. Maar goed, stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt naast je man en het eerste wat hij zegt is:
‘Goedemorgen, mevrouw. Sorry dat ik stoor. Laat ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Lobsang Rampa. Uw man is vertrokken naar een andere wereld en hij heeft mij zijn lichaam gegeven, waarvoor ik heel dankbaar ben.’
Dat deed Lobsang. Aanvankelijk dacht ze dat haar man gek geworden was. Maar na een tijdje raakte ze gewend aan het idee, ook omdat ze ergens aanvoelde dat hij gelijk had. Rampa schreef vele boeken over zijn vorige leven in Tibet. Uiteraard werd hij belachelijk gemaakt door mensen die zijn verhalen niet geloofden. Dit was ver vóór Castaneda, trouwens. Dit was in de 1950s! Tibets grenzen waren dicht in die tijd. Toen de grenzen jaren later geopend werden, gingen mensen naar Tibet om de details te checken die Rampa in zijn boeken had beschreven. Het bleek allemaal waar te zijn.

Consent
Er zijn veel verschillende situaties en motieven voor een walk-in om een lichaam over te nemen. Als dit zonder toestemming van de originele ziel gebeurd is, kan dat een reden zijn voor de bewuste walk-in om zijn best te doen om dit te verbergen. Een walk-in heeft volledige toegang tot het geheugen van de vorige ziel, dat in de hersens ligt opgeslagen. Hij kan gebeurtenissen uit het verleden ophalen, maar hij heeft geen toegang tot de gevoelens die de ziel tijdens die gebeurtenissen had. Daarom komt het voor dat de walk-in op een zakelijke, bijna kille manier over voorbije gebeurtenissen praat, alsof het hem niet uitmaakt. En dat is ook zo! Hij was er niet bij, dus voor hem betekent het niets. Relaties en vriendschappen eindigen vaak ook na een overname, omdat de nieuwe ziel geen verbinding of karmische afspraken heeft met de betreffende personen, al waren ze de vorige ziel nog zo dierbaar. Of soms heeft hij dat wel, maar zijn ze van een totaal andere orde.

De persoonlijkheid
Wellicht is het een goed idee om hier de term ‘persoonlijkheid’ te introduceren. De persoonlijkheid is niet de ziel, noch is het het fysieke lichaam. Als je bovenstaande gedachtengang doorzet, kun je de persoonlijkheid zien als een verzameling van verhalen, gedrag en overtuigingen waar de ziel zich tijdelijk mee identificeert, opdat hij binnen de grenzen van zijn specifieke tijd op aarde kan functioneren. Vaak is de persoonlijkheid heel erg in de war na een overnamen. Hij of zij kan zelfs niet eens bewust zijn van het feit dat de originele ziel is verdwenen. Immers, het hele idee van walk-ins die het fysieke lichaam overnemen, bestaat niet in onze cultuur. De persoon die het overkomt zegt misschien: ‘Ik voel me zo raar, alsof ik mezelf niet ben. Ik heb het gevoel dat ik in het verkeerde lichaam zit/op de verkeerde plek ben/in de verkeerde relatie/baan/situatie/tijd’. Dat is hoe ver de grenzen van zijn werkelijkheid reiken. Hij heeft geen andere concepten om te beschrijven hoe hij zich voelt. De mensen om hem heen die dichtbij de originele ziel stonden, merken misschien iets vreemds of voelen zich ongemakkelijk in zijn buurt, maar zullen het verklaren door te zeggen: ‘Hij gaat door een moeilijke tijd heen’ of ‘hij heeft psychologische problemen’ of ‘hij is psychotisch/schizofreen/gek.’ Hoe anders kunnen ze het gevoel verklaren dat deze persoon plotseling als een vreemde voelt?

De menselijke ziel
Er valt nog heel veel te zeggen over het onderwerp walk-ins. Voor nu wil ik alleen nog de suggestie doen dat het misschien wel veel meer gebeurt dan we bewust zijn. Op dit punt aangekomen, wil ik van het onderwerp walk-ins overgaan op het onderwerp body snatchers. Je zou kunnen zeggen dat een ziel die op gewelddadige wijze een lichaam overneemt ook een body snatcher is, maar voor nu wil ik onderscheid maken tussen walk-ins die een menselijke ziel hebben en walk-ins die geen menselijke ziel hebben. Dit kan op zich een punt van discussie zijn, want wat is een menselijke ziel eigenlijk precies? Is er maar één mensensoort, of zijn er meerdere? En wat is onze oorsprong? Het schijnt dat er 22 verschillende versies van het menselijk ras op dit moment op deze aarde rondlopen. Daarnaast is het helemaal niet vanzelfsprekend dat wij op aarde ontstaan zijn, ook al gaan we daar meestal vanuit. Anyway, laten we niet opnieuw afdwalen. Laten we het voor nu houden bij het onderscheid tussen menselijke body snatchers en niet-menselijke body snatchers.

Menselijk en niet-menselijk
Het belangrijkste verschil tussen menselijke en niet-menselijke body snatchers is dat een menselijke ziel zich over het algemeen verbonden voelt met het menselijk ras en er affectie voor heeft. De niet-menselijke ziel heeft dat soms wel en soms niet. Zoals ik al zei, er is een oneindige variatie van niet-lichamelijke levensvormen in het universum. Sommigen zijn dol op het menselijk ras, terwijl anderen het haten. Sommigen incarneren op aarde om hulp te bieden bij de evolutie van de mens, terwijl anderen op aarde incarneren om de mensheid te vernietigen. Weer anderen incarneren om totaal andere redenen, die persoonlijk, onschadelijk of onbetekenend zijn voor de evolutie van de mensheid of de veiligheid van het leven op deze planeet.

Star Wars
Als we nou dit gedachten-experiment voortzetten, laten we dan eens voor de lol aannemen dat ook body-snatching door niet-menselijke levensvormen veel meer voorkomt dan we denken. Stel je voor dat dit onderdeel van een intergalaktische strijd tussen verschillende levensvormen zou zijn, die vechten over macht, controle, territorium, energie, bewustzijn, goud en andere begerenswaardige zaken. Doorgaans, als we denken aan buitenaardse beschavingen of galaktische oorlogen, dan denken we aan Star Wars, ruimteschepen en UFO’s. Maar wat als er een ander type galaktische oorlog bestaat, veel subtieler dan dat, onzichtbaar en letterlijk dichter op je huid: body snatchers!

Weg met de ziel
Stel je voor dat je een levensvorm bent die van plan is om de aarde over te nemen en zich te ontdoen van het menselijk ras, of deze op zijn minst een stuk kleiner te maken. Eén manier om dat te doen zou zijn om het menselijke ruimteschip, het fysieke lichaam, over te nemen. Benader een lichaam, dring het aura binnen, ga het lichaam in, duw de ziel eruit en voilà, het is je gelukt om een plekje te veroveren op deze aarde. So far, so good. Maar stel je voor dat dit niet een sporadisch iets is, iets exotisch, bedacht door een toevallige verloren ET, maar iets dat op grote schaal gepland is? Wat als dit geen uitzondering op de regel is, maar een zorgvuldig georganiseerde operatie van een intelligente levensvorm, wezens die dit tot in detail uitgewerkt hebben en van mening zijn dat dit de meest effectieve manier is om de aarde te bezetten? Zou dit waar kunnen zijn?

Buitenaarde psychopaten
Als dit waar is, dan zou dit mogelijk verklaren waarom sommige mensen zich zo onmenselijk gedragen. Dat is omdat het geen mensen zijn, ze zien er alleen maar zo uit! Dit zou verklaren waarom er zoveel horror is op deze aarde. Het zou de harteloze elite verklaren, die duidelijk niets om mensen geeft en bereid is om onvoorstelbare schade aan te richten om haar dubieuze doelen te bereiken. Het zou Big Pharma, Big Oil, Big Tech en alle andere multinationals die het menselijk ras en haar habitat uitbuiten, verklaren. Het zou satanische regeringen verklaren. Het zou rituelen verklaren waar het lijden van kinderen en baby’s, de meest onschuldige en kwetsbare leden van het menselijk ras, gevierd wordt. Het zou verklaren waarom zoveel machtige mensen onmenselijk gedrag vertonen, zonder enige wroeging. Het zou verklaren waarom sommige mensen psychopaten zijn.

Niet langer menselijk
Op dit moment zien we menselijk uitziende wezens acties uitvoeren die wij als mensen niet begrijpen. Misschien zouden we het wel begrijpen als we het concept zouden vatten dat deze wezens inderdaad niet langer menselijk zijn. Dit verklaart wellicht waarom een vaccin is ontwikkeld dat het menselijk lichaam mìnder geschikt maakt om een menselijke ziel te huisvesten.
‘Hoe kan dit? Dit is tegen het leven!’ zeg je misschien.
Inderdaad! Als dit waar is, dan zijn ze bezig met het veranderen van het ontwerp van het menselijk lichaam door middel van de verandering van het DNA, zodat het meer geschikt wordt voor hén en niet voor ons! Kan dit waar zijn? Zijn ze het klimaat aan het veranderen, het water, de lucht en de aarde aan het vervuilen, de ecologische balans die zo ideaal was voor ons mensen aan het verstoren, omdat het niet ideaal is voor hun? Proberen ze de zon te verduisteren en het zuurstofgehalte op aarde te verminderen, omdat zij zich beter voelen in de schaduw en met een veel lager zuurstofgehalte? Zijn ze ons voedsel aan het modificeren omdat ze geen vers, biologisch voedsel nodig hebben, zoals wij? Proberen ze ons soms uit te hongeren? Proberen ze ons te verzwakken door middel van electromagnetische straling, zodat we makkelijker opgeruimd kunnen worden? Zijn ze het menselijk lichaam aan het modificeren zodat het onvruchtbaar wordt, omdat ze zich niet op dezelfde manier voortplanten als wij? Wie weet, misschien creëren ze hun nakomelingen in broedkamers, terwijl AI ervoor zorgt. Misschien beschouwen ze onze manier van voortplanten wel als primitief en overbodig, met al haar onzekerheid en risico. Of misschien hebben ze een manier gevonden om het fysieke lichaam voor eeuwig jong te houden, zodat het onsterfelijk wordt en niet iedere 80 jaar vervangen hoeft te worden. Of misschien willen ze het lichaam androgyn maken, inplaats van het in stand houden van deze ouderwetse, gecompliceerde mannelijke en vrouwelijke versies. Als het plan is om deze planeet over te nemen, van ons af te komen en ideale omstandigheden te creëren voor hun, dan zouden onvruchtbaarheidsvaccinaties inderdaad een heel goed plan zijn.

Is er iemand thuis?
Misschien zijn we inderdaad in een onzichtbare oorlog beland. Misschien is er inderdaad een buitenaardse aanval gaande, de invasie van een buitenaards ras. In deze context kun je je afvragen welk percentage van echte, waarachtige mensenzielen in een menselijk ruimtepak er nog rondlopen, vergeleken met het percentage van buitenaardse levensvormen die een menselijk ruimtepak bezetten. En hoe groot moet het percentage van dat laatste zijn om een invasie te doen slagen? Misschien, als je iemand ontmoet die je een tijdje niet gezien hebt, is het een goed idee om even te checken of hij of zij nog steeds dezelfde ziel is als wanneer je hem of haar voor het laatst zag. Hoe beweegt hij? Hoe praat hij? En vooral, hoe voelt hij? Als je eenmaal bewust bent van deze mogelijkheid, dan wil je misschien weten hoe je kunt weten wie daarin zit – of niet.

Wie wil er naar huis?
Als je deze gedachtentrein voortzet, dan kun je je afvragen: als dit gebeurt, is er dan een manier om het te stoppen? En als dat zo is, willen we het wel stoppen? In mijn beleving is dat een absoluut legitieme vraag, want sommige mensen hebben een brandend verlangen om van deze planeet af te komen en zouden onmiddelijk vertrekken als ze de kans kregen. Als er inderdaad 22 verschillende mensensoorten zijn, dan kan ik me voorstellen dat sommigen van hen het gevoel hebben dat ze hier niet (langer) thuishoren en naar huis willen, naar hun originele planeet of werkelijkheid. Daarnaast is het ook de vraag wat we aan moeten met al die zielen die uit hun ruimtepak zijn geduwd, misschien zelfs zonder dat ze zich dit bewust waren. En wat gaan we doen met alle overleden zielen die bewusteloos waren toen ze stierven en vastzitten in deze werkelijkheidslaag, terwijl ze hier eigenlijk niet meer horen?

Vraag het!
Hoe dan ook, ik vind dat ze het netjes zouden moeten vragen. Ik ben het niet eens met de optie dat mij niet gevraagd wordt of ik bereid ben om mijn lichaam te laten modificieren of zelfs helemaal op te geven, want het is MIJN lichaam. En voor zover ik weet heeft ook niemand ons gevraagd of we bereid zijn deze planeet op te geven. Dat irriteert me, want dat is volgens mij tegen de universele wetten. Het is tegen de vrije wil. Als ik met mijn volle bewustzijn zou zeggen: ‘Jahoor, je mag mijn lichaam hebben’ – zoals ik het geval van de Engelsman en Lobsang Rampa – dan is het een ander verhaal, maar nu voel ik me gedwongen.

Ik stem niet in
Soms lijkt het net alsof de mensheid voor mijn ogen uit elkaar aan het vallen is. En ook al weet ik dat levensvormen komen en gaan en dat 98% van alle soorten die ooit op aarde leefden uitgestorven zijn, toch voelt dit heel erg verkeerd. Ik heb nooit ingestemd met het opgeven van de mensheid. Ik heb nooit ingestemd met de vernietiging van de mensheid. Kortom, laat me heel duidelijk zijn: als dit het geval is, dan stem ik NIET in. Als je tegen mijn zin in jouw agenda erdoorheen probeert te duwen, dan duw ik terug.

Stem jij in?
Als dit gedachtenexperiment resoneert, al is het maar in de verste verte; als je je kunt voorstellen dat er enige waarheid in zit en als je bereid bent om het idee te overwegen dat dit verklaart wat er aan de hand is achter de schermen, dat het deze fake pandemie verklaart, de harteloosheid van de medische en politieke orde, onze dokters en leiders, dan heb ik dit lange stuk niet voor niets geschreven.

Kunnen we dit nog stoppen?
Oké, terug naar de vraag: als dit waar is, kunnen we het dan nog stoppen? Mijn onmiddelijke antwoord is: ja, we kunnen dit stoppen! Er zijn eeuwenoude tradities die kennis hebben van het gevaar van uit je fysieke lichaam geduwd worden door niet-menselijke levensvormen. In het taoïsme, hindoeïsme en boeddhisme, zoals ik al eerder schreef, bestaan beproefde methodes die ontwikkeld zijn om entiteiten te verwijderen uit het fysieke lichaam. Meesters in deze kunst weten hoe het lichaam te reinigen van ongewenste, ongenode gasten en indringers. Zij onderwijzen hun leerlingen al eeuwen hoe het lichaam te claimen als helemaal van jou. Ook weten ze hoe je het lichaam energetisch kunt beschermen en verdedigen. Zij nemen deze vorm van energetische oorlogsvoering heel serieus en beschouwen het leren omgaan hiermee als een belangrijk onderdeel van wat het betekent om mens te zijn.

Jouw lichaam is van jou alleen
Bovengenoemde tradities zeggen dat jij als mensenziel verantwoordelijk bent voor je lichaam. Het is van jou en je hoeft het met niets of niemand te delen. However, je wordt wel geacht om er goed voor te zorgen en zijn of haar grenzen te beschermen. Dat is jouw taak. Eén van de redenen waarom het in deze tijden zo gemakkelijk lijkt om een lichaam over te nemen is omdat we in de afgelopen 100 jaar gehersenspoeld zijn om alle wijsheid van deze oude culturen te vergeten. Echt, zo gauw we er iets over horen maken we het belachelijk, terwijl we tegelijkertijd geen idee hebben hoe we onszelf kunnen beschermen, laat staan anderen.

Sjamanisme
Het goed nieuws is: ja, het is zeker mogelijk om niet-menselijke levensvormen, entiteiten, buitenaardsen, demonen of hoe je ze maar noemen wilt, uit je lichaam te verwijderen. In ouderwetse, dramatische religieuze termen wordt dit ook wel exorcisme genoemd, maar in feite is het veel subtieler dan dat. Het is niet eng, extreem of griezelig. De katholieke kerk heeft niet echt bijgedragen aan het in stand houden van deze eeuwenoude wijsheden. Integendeel! In het sjamanisme wordt het soul retrieval genoemd, een term die ik zelf veel toepasselijker en fijner vind. Heel in het kort: je kunt naar een ervaren healer of sjamaan gaan om hem je lichaam te laten opschonen (maar pas op! Niet iedereen die zegt dat hij/zij het kan, kan het ook). En je kunt ook ergens heen gaan waar je bovengenoemde methodes zelf kunt leren. Of allebei!

Beschermend schild
Een gezond, harmonieus mens heeft een natuurlijk, beschermend energetisch schild om zich heen. Dit schild kan aangevallen en beschadigd worden. Onder invloed van electromagnetische straling, trauma, extreme emoties, chronisch lijden, gevaar, stress, slechte gewoontes, milieu- en dieetproblemen, verontreiniging, allopathische medicijnen en behandelingen, misbruik etcetera, worden deze beschermingsschilden zwakker. Voorheen, toen we nog harmonieuze levens leidden, beschermd door onze tribe, in sync met de natuur, waren onze schilden ongelooflijk sterk. Op dit punt hebben veel mensen nauwelijks nog een schild, zo zwak zijn ze. Vandaar de grote invasie van deze tijd. Het is op dit moment te gemakkelijk voor een niet-menselijke levensvorm om het lichaam te invaderen.

Het tij keren
Zelfs als dit allemaal waar is en niet alleen maar een gedachtenexperiment, verkeren we nog steeds niet in een hopeloze situatie. We zijn niet verloren! We hebben deze galaktische oorlog nog niet verloren! Nog niet! Maar er moet wel iets gebeuren, dat is zeker. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we bewustzijn creëren rondom het simpele feit dat ons fysieke lichaam beschermd moet worden. En jij, de bewoner van dit lichaam, bent daarvoor verantwoordelijk. Je kunt meteen beginnen. Je kunt beginnen met het schoonmaken en ontgiften van je lichaam door het veranderen van je dieet, het drinken van schoon water, het inademen van schone lucht en het geven van de nodige rust en actie aan je lichaam. Ook kun je wat soul searching doen wat betreft de vraag of je misschien beter je grenzen zou kunnen aangeven en van welke negatieve mensen, omstandigheden en energieën in je leven je af wilt. En het dan ook doen, natuurlijk. Het idee dat je moet aanvaarden dat je dingen moet doen die je niet wilt, of dat je in situaties moet blijven die je ongelukkig maken, is een nog grotere hoax dan deze zogenaamde pandemie.

Terugkeer naar Eden
We moeten onszelf en elkaar informeren hierover. We moeten leren hoe we ons lichaam kunnen reinigen en hoe we ongenode gasten kunnen wegsturen. We moeten leren hoe onszelf te beschermen en hoe de zielen terug te halen die tegen hun zin uit hun lichaam geduwd zijn. Dit is hoe we de oorspronkelijke balans kunnen herstellen. En ja, ik geloof dat dat nog steeds mogelijk is. Maar er is wel enige urgentie.

©Sanne Burger
sanneburger.com

2 Reacties

  1. Oracle Nye

    Powerful!!

    Antwoord
  2. Jeanne

    Dank je Sanne. Goed beeldend uitgelegd. Voor mensen die wel willen ontsnappen aan incarnatielot, lees de leerniveau’s van Wes Penre eens. Dan weet je ook wie achter deze invasie zit die nu plaatsvind.

    Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.