[:nl]Het gecoronaaide Europa[:en]Corona crazy Europe [:]

Sanne Burger

8 september 2020

[:nl] 

Augustus 2020 – En zo doorkruiste ze vijf landen
Rijdend door het gepokte en gemazelde Europa
Of nee, het ge-Corona-de Europa
Het gecoronaaide Europa, so to speak

Portugal
Ze begon aan de ruige kust van Portugal
De bevolking, het fascisme nog maar net ontwend, volgde laconiek de maatregelen op
Zelfs de vissers op zee droegen een mondkapje, terwijl de wind ze om de oren blies
‘We zijn niet bang voor Corona’, zeiden ze verontschuldigend, ‘we zijn bang voor de boetes’
Het was alfarroba (Johannesbrood) oogsttijd in Portugal
In augustus dragen de Johannesbroodbomen hun lange, bruine wonderbonen
Ook wel carobebonen genoemd
Het is het geheime medicijn van Portugal
Daarom is iedereen zo gezond
En krijgt niemand Corona
De Portugezen weten wat ware rijkdom is

Spanje
Toen volgde Spanje
Ze reed door olijfgaarden en sinaasappelvelden
Plukte granaatappels langs de weg
In het benzinestation wist niemand meer welke kant ze op moesten
De pijlen op de grond klopten voor geen meter
Maar iedereen deed alsof er niks aan de hand was
Een Spanjaard is trots, hij laat zijn ongemak niet blijken
In plaats daarvan lacht hij
Spanjaarden zijn meesters in het lachen met hun ogen
Maar goed ook, want door dat mondkapje zag ze verder niks van die knappe gezichten
Gelukkig droeg niemand in Spanje nog een zonnebril

Frankrijk
In Frankrijk was het aantal rustplekken langs de snelweg verdubbeld
Iedere 10 kilometer eentje!
Ze hadden nu allemaal zelfreinigende toiletten, waarbij werkelijk álles gedesinfecteerd werd
Het was zo’n toilet waar de deur vanzelf hermetisch sluit en het hele ding vervolgens grondig gespoeld wordt, van top tot teen
De WC, maar ook de wastafel, de vloer, de muren en het plafond
Ze was altijd bang om in zo’n ding vast te komen te zitten, voor het begon
Hier zag ze dat ze vergeten waren dat het wc-papier niet snel genoeg door de wc-pot wegspoelde
Waardoor tijdens het spoelen het vieze wc-papier uit de pot gelicht werd
Als dan de volgende bezoeker de ruimte betrad was het bruinige, natte wc-papier overal uitgesmeerd
Het lag op de grond, plakte tegen de muur en kwam soms als een natte kledder vanaf het plafond naar beneden
‘Dat lijkt me nou echt een goede manier om het Coronavirus tegen te gaan’, zei ze tegen een stuurse Française
Die moest er niet om lachen
Zij wel

België
Nergens waren ze zo braaf als in België
Zelfs de huisdieren droegen mondkapjes, zag ze in de supermarkt
Sommige hondjes hadden een gehaakt roze of blauw mondkapje om
Net als het baasje zelf
Wat haar ook opviel, was dat de Belgen ’s nachts alle snelwegen verlicht hadden
‘Is dat om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan?’, vroeg ze aan de kassajuffrouw
‘Als je elkaar beter kunt zien, kun je ook beter afstand houden’, zei deze stijfjes, vanachter haar mondkapje

Nederland
Ze was bijna in Nederland
‘Waarom is iedereen toch zo volgzaam in Europa?’ vroeg ze zich af
‘Waarom is niet iedereen zoals wij?’
Toen ze de grens passeerde, slaakte ze een zucht van verlichting
Nee, dan moest je net de Nederlanders hebben!
Op de radio hoorde ze dat Rutte en De Jonge inmiddels waren afgetreden
Het RIVM was dicht en de verpleeghuizen waren open
De bevolking had het heft in eigen hand genomen
Het verbaasde haar niets
Ze had het allang zien aankomen

Ze was blij dat ze weer thuis was
Misschien waren die carobebonen, waar haar auto vol mee lag, niet eens meer nodig

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

August 2020 – That summer, she crossed five countries
Driving through a tried and tested continent
Absolutely crazy
Corona crazy Europe

Portugal
She started at the wild coasts of Portugal
The people, barely used to not living under fascist regime, followed the rules without much ado
Even the fishermen at sea wore a mouth cap, while the wind was blowing in their faces
‘We don’t fear Corona’, they said apologetically, ‘we are afraid of the fines.’
It was alfarroba (carob) harvest time in Portugal

In august the carob trees carry their long, brown wonder beans
Also called carob beans
It is the secret medicine of Portugal
That’s why everybody is so healthy
That’s why nobody gets Corona
The Portuguese know what real wealth is

Spain
Then Spain followed
She drove through olive groves and orange fields
Picked pomegranates beside the road
At the gas station nobody knew which way to to anymore
The marks on the ground didn’t fit at all
But, everybody pretended everything was okay
A Spaniard is proud, he will not show his discomfort
Instead, he laughs
Spaniards are masters in laughing with their eyes
Which is good, because the mouth cap covered everything else of these beautiful faces
Luckily nobody was carrying sun glasses in Spain anymore

France
In France, the amount of rest places along the highway had doubled
One every 10 kilometer!
They all had self cleaning toilets, in which literally everything got disinfected
It was the kind of toilet that locks itself hermetically and where the whole thing got thoroughly washed, from top to toe
The toilet pot, but also the sink, the floor, the wall and the ceiling
She was always scared to get stuck in one of those, before the big cleanse would happen
However, with these toilets they had forgotten the fact that the toilet paper would not flush through the toilet quick enough
Instead, during the cleanse the toilet paper got lifted out of the pot
When the next visitor would enter the space, the brownish, wet toilet paper was smeared out everywhere
It was on the ground, stuck to the wall and every now and then, would fall down the ceiling, like a wet blob
‘Well, isn’t that a great way to combat Corona’, she said to a haughty Frenchwoman
She didn’t think it was funny
She did

Belgium
No where, they were as obedient as in Belgium
Even the pets were wearing mouth caps, she saw in the supermarket
Some dogs had a crocheted pink or blue mouth cap around their mouth
Just like their owners
She also made the funny observation that the Belgians would light up their high ways all night
There were street lights every 10 meters!
‘Is that to combat Corona?’ she asked the cashier
‘Well, if you can see each other better, it is easier to keep your distance, isn’t it?’ she replied in a stiff voice, from behind her mouth cap

The Netherlands
She was almost in the Netherlands
‘Why is everybody so docile?’ she wondered
‘Why is not everybody like the Dutch?’
When she crossed the border, she sighed with relief
On the radio she heard that the government had resigned
The Dutch WHO department was closed and the nursing homes were open
The people had taken matters into their own hands
She was not surprised
She had seen it coming

She was happy to be home again
Maybe these carob beans, that her car was packed with, were not even necessary anymore

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Met Ole in Spanje

Met Ole in Spanje

Ik ben in Bembibre, een stadje in de bergen van Noord Spanje. Vanaf hier weet ik het niet meer. Ik heb net mijn auto...

Roze

Roze

Rishikesh School of Yoga, India Het is nog pikdonker buiten als ik stilletjes de vrouwenslaapzaal uit glip op weg naar...

0 reacties

Share This