De nieuwe revolutie komt van binnenuit

Als mensen de waarheid zouden ontdekken
Zou dat een massale revolutie ontketenen
Als mensen zouden beseffen
Hoe hun gehoorzaamheid ze in wezen kapotgemaakt heeft
Als ze zouden beseffen hoe ze gebruikt, onderdrukt, gemanipuleerd en bedrogen zijn
Zouden ze massaal de ziekenhuizen, het stadhuis en de banken bestormen

Je bent gebruikt
Het is schokkend om te beseffen dat juist je gehoorzaamheid, je bereidheid om je aan te passen, je pogingen om een goede burger te zijn, tegen je gebruikt zijn
Als de dokter je zijn medicijnen voorschreef, dacht je dat hij wist wat hij deed, nietwaar?
Je deed zoals hij zei
Omdat je dacht dat dit jou en de jouwen zou beschermen tegen ziekte, lijden en pijn
Terwijl de waarheid vaak precies het tegenovergestelde was

Je bent voorgelogen
Als je eenmaal beseft dat je moeder stierf omdat ze de verkeerde behandeling kreeg
Dat ze niet zo had hoeven lijden op het eind
Dat je vader wegkwijnde in een psychiatrische inrichting
niet door zijn psychische problemen
Maar door de pillen die ze hem opdrongen
Dat je kinderen lijden aan allergieën, psychologische stoornissen en nachtmerries
Door wat jou verteld is dat ze nodig hebben
Zul je weerzin voelen

Je bent vergiftigd
Als je denkt aan de hel waar je zelf doorheen gegaan bent
Door de anti-depressiva, de angstremmers en de hormonen die de dokter je gaf
Zonder je te vertellen hoe verslavend en ziekmakend ze waren
Zonder je te vertellen dat ze je waarschijnlijk zouden vernietigen
Als je dit alles beseft
Zal iets, heel diep verborgen in je, wakker worden

Je bent gemanipuleerd
Als je denkt aan de introductie van mobiele telefoons en iPads
Hoe je kinderen kun sociale vaardigheden verleren
Hoe ze verslaafd raken aan die kleine dopamine injecties die ze krijgen
tijdens hun almaar uitbreidende schermtijd
Als je beseft dat dit is hoe ze tot kleine soldaatjes gedrild worden
Tot gehoorzame burgers
Als je besef dat dit alles bewust gedaan wordt
Zal alles veranderen

Ze hebben geprobeerd je te breken
Als je beseft dat je ex en zoveel vrienden die je hebt alcoholist zijn
Omdat ze verteld is dat het oké is
Dat het zelfs cool is
Als je je realiseert dat het doel was hun spirit te breken
Zul je vragen gaan stellen

Als je ontdekt dat hetgeen ze je vertelden dat gezond voor je was om te eten
Eigenlijk gewoon troep is
Dat ze je een dieet gevoerd hebben dat je verzwakt
Dat je zwaar en dom maakt
Met als doel om je machteloos te maken en te houden
Zul je verontwaardigd zijn

Ze hebben je gehersenspoeld
Als je bedenkt hoe je broer terugkwam uit Irak, Afghanistan of een andere oorlog
Getraumatiseerd voor het leven
Gehersenspoeld door het leger
Overtuigd dat oorlog ergens goed voor is
Zul je ernstig gaan twijfelen aan de gevestigde orde

Ze hebben je beschaamd
Als je bedenkt hoe seks gedemoniseerd is
Terwijl het de meest speelse, gezonde, lieflijke, genezende energie is op aarde
Als je nadenkt over seksueel misbruik, pornografie, prostitutie, verkrachting en human trafficking
En beseft dat dit allemaal bewust georganiseerd is
Met als doel om schuldgevoelens en schaamte te verspreiden onder de mensen
Met als doel de verbinding met je eigen levenskracht te verbreken
Om je iedere mogelijke vonk van vreugde te ontnemen
Zul je je bedrogen voelen

Ze hebben je klokkenluiders vermoord
Als je beseft dat ze je klokkenluiders belachelijk hebben gemaakt
Zelfs hebben vermoord
Zij die het eerst opstonden
Zij die aanwezen dat de keizer geen kleren aanhad
Zij die durfden aanwijzen wat fout was in de maatschappij, in de politie, in religie, in de gezondheidszorg
Dat ze op de meest griezelige manieren deze mensen het zwijgen opgelegd hebben
De wet gebruikend om onrecht te rechtvaardigen
Als je beseft hoe ze Julian Assange gepakt hebben, en Chelsea Manning
En zovele anderen
Zul je uiteindelijk woedend worden

Ze hebben God uit de mens gehaald
Als je besef dat ze God uit de mens hebben gehaald
Hoe ze je overtuigd hebben van het feit dat er geen spatje goddelijkheid in je is
Hoe ze je hebben doen geloven dat je een geïsoleerd leven leidt
in een koud universum
Dat wij mensen de enige bewuste levensvorm zijn
Als je beseft hoe ze gelogen hebben over onze oorsprong
Als je bewust wordt van de schade die ze aan onze hersenen hebben gedaan
Zul je razend worden

Hoe sterker de spirit, des te sterker het gif
Als het uiteindelijk helder voor je wordt
Zul je stoppen met de schuld leggen waar deze niet hoort
Je zult stoppen met jezelf beschuldigen
Of je ouders
Of je zogenaamde tekortkomingen of zwakheden
Of het feit dat je niet kon stoppen met het nemen van die pillen
Of dat je niet kon stoppen met roken of drinken
Je zult begrijpen dat dit precies de bedoeling was
Dat is waar deze substanties voor waren
Ze waren bedoeld om je op je knieën te krijgen
Ze waren bedoeld om je spirit te breken

Je wordt expres weggehouden uit de natuur
Je bent bewust uit de bossen, de velden en de bergen gehaald
Je bent opgesloten in een gevangenis: het huis waarin je woont
Je draagt zelfs zelf de sleutel met je mee, waar je ook gaat
Zo gehersenspoeld ben je inmiddels
Je denkt dat je binnen wil zitten, tussen vier muren
Terwijl je naar het leven op een beeldscherm kijkt
Je kijkt naar het nieuws alsof dat het leven in actie is
Dat is niet het leven in actie!
Dat is wat je weerhoudt van leven!

Je bent expres bang gemaakt
Je hebt niet langer toestemming om in de wildernis rond te struinen
En je vindt dit heel normaal
Je laat je kinderen niet langer buiten spelen
Je hebt je laten vertellen dat het gevaarlijk buiten is
Gevaarlijke roofdieren
Gevaarlijke planten
Gevaarlijke insecten
Gevaarlijke grond
Gevaarlijke bacteriën
Gevaarlijk klimaat
Je bent bang gemaakt voor je eigen natuur
De hekken, deuren, muren, wegen, parkeerplaatsen, warenhuizen, winkelcentra
Zijn niet gemaakt om je leven te vergemakkelijken
Ze zijn gemaakt om je buiten de natuur te houden!

Waarom is het verboden om in de natuur rond te struinen?
Omdat je daar gelukkig van zou worden!

We zijn dol op onze helden
Uiteindelijk zul je snappen waarom je altijd al fan was van Bob Marley
En van Nelson Mandela
Je zult begrijpen waarom we zo dol zijn op onze helden
Zij stonden als eersten op
En later zul je ook begrijpen dat zolang maar een paar mensen helden worden
Niets ooit echt zal veranderen
Je zult begrijpen dat we allemaal helden moeten worden
We moeten allemaal het paleis bestormen
We moeten allemaal onze vuist heffen en verandering eisen

We willen erbij horen
Onze grootste kracht wordt onze grootste zwakheid
Als die tegen ons gebruikt wordt
We zijn van nature sociale wezen
We willen erbij horen
We willen meedoen
We willen niet opvallen
We willen deel van de groep zijn
We hebben het nodig om geaccepteerd te worden
Dat er van ons gehouden wordt
En we zijn bereid om daar alles voor te doen

Dit is onze grootste zwakheid
We gaan ten onder aan ons aanpassingsvermogen
We zijn zelfs bereid om onszelf te verraden
Om maar deel uit te maken van de menigte
We doen alles wat nodig is om niet buitengesloten te worden
Want buitengesloten worden betekent de dood

Het grootste bedrog aller tijden
En misschien is dit wel de grootste leugen van allemaal
De angst voor de dood die je ingeplant is
Toen je nog kind was
Toen je geest nog een onbeschreven blad was
Toen je nog steeds goedgelovig was
Toen je nog steeds de mensen vertrouwde die je uitlegden hoe de wereld in elkaar zat
Die mensen, die je vertelden dat er niets is na de dood
Of erger nog, dat er een hel is na de dood als je hun regels niet volgt
Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt
Bewust of niet

De oorlog zit van binnen
In deze moderne tijden
Speelt de oorlog zich niet langer op het slagveld af
De oorlog zit van binnen
Hij zit in je hoofd, je hart en je lichaam
De oorlog is geïnternaliseerd
Jij, als mens zijnde, bent gepenetreerd door de oorlog
Je geest is een massavernietigingswapen geworden
Je hart is een massavernietigingswapen geworden
Je lichaam is een massavernietigingswapen geworden

Je geest is in oorlog
Zo gauw je de capaciteit om onafhankelijk te denken kwijtraakt
Om onderscheid te maken
Om een originele gedachte te hebben
Zo gauw je merkt dat je gedachten in een kringetje ronddraaien
of dat ze je voortdurend naar beneden halen
En ervoor zorgen dat je je slecht voelt over jezelf en de wereld
Dan weet je dat je geest in oorlog is
Je geest is overgenomen door de onzichtbare vijand

Je ziel is in oorlog
Zo gauw je niet meer weet wat je voelt
Weet je dat je gevoelens gekaapt zijn
Zo gauw je lichaam niet langer het hypergevoelige instrument is dat het hoort te zijn
In staat om onmiddellijk te weten wat goed en slecht is
Als je lichaam in plaats daarvan een last is geworden
Een pijnlijk obstakel
Of een gevoelloos ding
Dan weet je dat de oorlog je lichaam is binnengedrongen

Moderne oorlogsvoering
Deze aanvallen op de menselijke psyche, de menselijke ziel en het menselijk lichaam zijn het moderne oorlogsvoeren
Je wordt niet langer gedwongen met geweren, fascisme of concentratiekampen
Dat is niet langer nodig
Ze hebben hun wapens ontwikkeld en verfijnd
Ze zijn veel subtieler nu
En veel dichterbij
Ze zitten in je

Massale zelfmoord
Ze maken dat je jezelf pijn doet
Zodat zij dat niet meer hoeven te doen
Ze maken dat je jezelf doodmaakt
Zodat zij dat niet langer hoeven te doen
Dat is goedkoper en makkelijker
Voor hun
Ze doelen op massale zelfmoord
Om ruimte te maken voor henzelf

Dit is een zeer persoonlijke revolutie
Dit is de meest interne, intieme revolutie die ooit heeft plaatsgevonden
Dit gaat over mij, mijn gevoelens en mijn gedachten
Dit gaat over mij en mijn lichaam, ziel en geest

De keuzes die ik maak
Deze revolutie gaat over wat ik kies om te eten
Wat ik kies om te doen
Wat ik kies om te geloven
Hoe ik besluit te reageren
Hoe mijn dagelijks leven eruit ziet
Hoe ik slaap
Hoe ik droom
Hoe is mezelf ontwikkel
Waar ik heenga om te studeren
Hoe ik mezelf genees
Welke medicijnen ik inneem
Hoe ik mezelf bezighoud
Hoe ik mezelf vermaak
Hoe ik mezelf bescherm
Hoe ik mezelf uit
Hoe ik me verhoud tot anderen
Hoe ik me verbind
Hoe ik de liefde bedrijf
Hoe ik geef
Hoe ik ontvang
Hoe ik om hulp vraag
Hoe ik voor mijn lichaam zorg
Hoe ik voor mezelf zorg
Hoe ik voor anderen zorg

Hoe hou ik het vol?
Deze revolutie gaat over hoe ik met angst omga
Hoe ik met woede omga
Hoe ik met schuldgevoelens omga
Hoe ik met verdriet en verlies omga
Hoe ik met zorgen omga
Hoe ik met begrenzingen omga
Hoe ik met oneerlijkheid omga
Hoe ik met leugens omga
Hoe ik met straf omga
Hoe ik vergeef

Hoe sterk ben ik?

Deze revolutie gaat over hoe ik mijn kinderen geboren laat worden
Hoe ik mijn kinderen opvoed
Welk onderwijs ik mijn kinderen geef
Wat ik mijn kinderen voed
Naar wie ik toega als ik hulp en advies nodig heb

Deze revolutie gaat over waar ik in geloof
Deze revolutie gaat over mijn level van eerlijkheid
Mijn level van moed
Mijn level van integriteit
Mijn lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid
Deze revolutie gaat over wat ik kies om te geloven
Wat ik herken als waarheid
Wat ik herken als leugen

Deze revolutie gaat over het terugnemen van mijn macht
Dit is een heel persoonlijke revolutie
En tegelijkertijd is het een revolutie die alle mensen betreft
Ze hebben een grote fout gemaakt
Ze hebben ons onderschat
Ze hebben de macht van het volk onderschat
Ze hebben de macht der liefde onderschat
Ze hebben de kracht van onze geest onderschat
De kracht van onze ziel
De kracht van ons lichaam

Samen zullen we opstaan
Dit keer zal de revolutie van binnenuit komen
En dit keer zal het beslissend zijn

~~~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com

0 reacties

You might like this too …

Voor geen goud

Voor geen goud

Er was eens een man die besloot om op avontuur te gaan. Hij werd goudzoeker. Hij trok naar het Noorden om zijn geluk...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.