[:nl]De nieuwe revolutie komt van binnenuit[:en]The next revolution comes from within[:]

Sanne Burger

24 januari 2020

[:nl] 

Als mensen de waarheid zouden ontdekken
Zou dat een massale revolutie ontketenen
Als mensen zouden beseffen
Hoe hun gehoorzaamheid ze in wezen kapotgemaakt heeft
Als ze zouden beseffen hoe ze gebruikt, onderdrukt, gemanipuleerd en bedrogen zijn
Zouden ze massaal de ziekenhuizen, het stadhuis en de banken bestormen

Je bent gebruikt
Het is schokkend om te beseffen dat juist je gehoorzaamheid, je bereidheid om je aan te passen, je pogingen om een goede burger te zijn, tegen je gebruikt zijn
Als de dokter je zijn medicijnen voorschreef, dacht je dat hij wist wat hij deed, nietwaar?
Je deed zoals hij zei
Omdat je dacht dat dit jou en de jouwen zou beschermen tegen ziekte, lijden en pijn
Terwijl de waarheid vaak precies het tegenovergestelde was

Je bent voorgelogen
Als je eenmaal beseft dat je moeder stierf omdat ze de verkeerde behandeling kreeg
Dat ze niet zo had hoeven lijden op het eind
Dat je vader wegkwijnde in een psychiatrische inrichting
niet door zijn psychische problemen
Maar door de pillen die ze hem opdrongen
Dat je kinderen lijden aan allergieën, psychologische stoornissen en nachtmerries
Door wat jou verteld is dat ze nodig hebben
Zul je weerzin voelen

Je bent vergiftigd
Als je denkt aan de hel waar je zelf doorheen gegaan bent
Door de anti-depressiva, de angstremmers en de hormonen die de dokter je gaf
Zonder je te vertellen hoe verslavend en ziekmakend ze waren
Zonder je te vertellen dat ze je waarschijnlijk zouden vernietigen
Als je dit alles beseft
Zal iets, heel diep verborgen in je, wakker worden

Je bent gemanipuleerd
Als je denkt aan de introductie van mobiele telefoons en iPads
Hoe je kinderen kun sociale vaardigheden verleren
Hoe ze verslaafd raken aan die kleine dopamine injecties die ze krijgen
tijdens hun almaar uitbreidende schermtijd
Als je beseft dat dit is hoe ze tot kleine soldaatjes gedrild worden
Tot gehoorzame burgers
Als je besef dat dit alles bewust gedaan wordt
Zal alles veranderen

Ze hebben geprobeerd je te breken
Als je beseft dat je ex en zoveel vrienden die je hebt alcoholist zijn
Omdat ze verteld is dat het oké is
Dat het zelfs cool is
Als je je realiseert dat het doel was hun spirit te breken
Zul je vragen gaan stellen

Als je ontdekt dat hetgeen ze je vertelden dat gezond voor je was om te eten
Eigenlijk gewoon troep is
Dat ze je een dieet gevoerd hebben dat je verzwakt
Dat je zwaar en dom maakt
Met als doel om je machteloos te maken en te houden
Zul je verontwaardigd zijn

Ze hebben je gehersenspoeld
Als je bedenkt hoe je broer terugkwam uit Irak, Afghanistan of een andere oorlog
Getraumatiseerd voor het leven
Gehersenspoeld door het leger
Overtuigd dat oorlog ergens goed voor is
Zul je ernstig gaan twijfelen aan de gevestigde orde

Ze hebben je beschaamd
Als je bedenkt hoe seks gedemoniseerd is
Terwijl het de meest speelse, gezonde, lieflijke, genezende energie is op aarde
Als je nadenkt over seksueel misbruik, pornografie, prostitutie, verkrachting en human trafficking
En beseft dat dit allemaal bewust georganiseerd is
Met als doel om schuldgevoelens en schaamte te verspreiden onder de mensen
Met als doel de verbinding met je eigen levenskracht te verbreken
Om je iedere mogelijke vonk van vreugde te ontnemen
Zul je je bedrogen voelen

Ze hebben je klokkenluiders vermoord
Als je beseft dat ze je klokkenluiders belachelijk hebben gemaakt
Zelfs hebben vermoord
Zij die het eerst opstonden
Zij die aanwezen dat de keizer geen kleren aanhad
Zij die durfden aanwijzen wat fout was in de maatschappij, in de politie, in religie, in de gezondheidszorg
Dat ze op de meest griezelige manieren deze mensen het zwijgen opgelegd hebben
De wet gebruikend om onrecht te rechtvaardigen
Als je beseft hoe ze Julian Assange gepakt hebben, en Chelsea Manning
En zovele anderen
Zul je uiteindelijk woedend worden

Ze hebben God uit de mens gehaald
Als je besef dat ze God uit de mens hebben gehaald
Hoe ze je overtuigd hebben van het feit dat er geen spatje goddelijkheid in je is
Hoe ze je hebben doen geloven dat je een geïsoleerd leven leidt
in een koud universum
Dat wij mensen de enige bewuste levensvorm zijn
Als je beseft hoe ze gelogen hebben over onze oorsprong
Als je bewust wordt van de schade die ze aan onze hersenen hebben gedaan
Zul je razend worden

Hoe sterker de spirit, des te sterker het gif
Als het uiteindelijk helder voor je wordt
Zul je stoppen met de schuld leggen waar deze niet hoort
Je zult stoppen met jezelf beschuldigen
Of je ouders
Of je zogenaamde tekortkomingen of zwakheden
Of het feit dat je niet kon stoppen met het nemen van die pillen
Of dat je niet kon stoppen met roken of drinken
Je zult begrijpen dat dit precies de bedoeling was
Dat is waar deze substanties voor waren
Ze waren bedoeld om je op je knieën te krijgen
Ze waren bedoeld om je spirit te breken

Je wordt expres weggehouden uit de natuur
Je bent bewust uit de bossen, de velden en de bergen gehaald
Je bent opgesloten in een gevangenis: het huis waarin je woont
Je draagt zelfs zelf de sleutel met je mee, waar je ook gaat
Zo gehersenspoeld ben je inmiddels
Je denkt dat je binnen wil zitten, tussen vier muren
Terwijl je naar het leven op een beeldscherm kijkt
Je kijkt naar het nieuws alsof dat het leven in actie is
Dat is niet het leven in actie!
Dat is wat je weerhoudt van leven!

Je bent expres bang gemaakt
Je hebt niet langer toestemming om in de wildernis rond te struinen
En je vindt dit heel normaal
Je laat je kinderen niet langer buiten spelen
Je hebt je laten vertellen dat het gevaarlijk buiten is
Gevaarlijke roofdieren
Gevaarlijke planten
Gevaarlijke insecten
Gevaarlijke grond
Gevaarlijke bacteriën
Gevaarlijk klimaat
Je bent bang gemaakt voor je eigen natuur
De hekken, deuren, muren, wegen, parkeerplaatsen, warenhuizen, winkelcentra
Zijn niet gemaakt om je leven te vergemakkelijken
Ze zijn gemaakt om je buiten de natuur te houden!

Waarom is het verboden om in de natuur rond te struinen?
Omdat je daar gelukkig van zou worden!

We zijn dol op onze helden
Uiteindelijk zul je snappen waarom je altijd al fan was van Bob Marley
En van Nelson Mandela
Je zult begrijpen waarom we zo dol zijn op onze helden
Zij stonden als eersten op
En later zul je ook begrijpen dat zolang maar een paar mensen helden worden
Niets ooit echt zal veranderen
Je zult begrijpen dat we allemaal helden moeten worden
We moeten allemaal het paleis bestormen
We moeten allemaal onze vuist heffen en verandering eisen

We willen erbij horen
Onze grootste kracht wordt onze grootste zwakheid
Als die tegen ons gebruikt wordt
We zijn van nature sociale wezen
We willen erbij horen
We willen meedoen
We willen niet opvallen
We willen deel van de groep zijn
We hebben het nodig om geaccepteerd te worden
Dat er van ons gehouden wordt
En we zijn bereid om daar alles voor te doen

Dit is onze grootste zwakheid
We gaan ten onder aan ons aanpassingsvermogen
We zijn zelfs bereid om onszelf te verraden
Om maar deel uit te maken van de menigte
We doen alles wat nodig is om niet buitengesloten te worden
Want buitengesloten worden betekent de dood

Het grootste bedrog aller tijden
En misschien is dit wel de grootste leugen van allemaal
De angst voor de dood die je ingeplant is
Toen je nog kind was
Toen je geest nog een onbeschreven blad was
Toen je nog steeds goedgelovig was
Toen je nog steeds de mensen vertrouwde die je uitlegden hoe de wereld in elkaar zat
Die mensen, die je vertelden dat er niets is na de dood
Of erger nog, dat er een hel is na de dood als je hun regels niet volgt
Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt
Bewust of niet

De oorlog zit van binnen
In deze moderne tijden
Speelt de oorlog zich niet langer op het slagveld af
De oorlog zit van binnen
Hij zit in je hoofd, je hart en je lichaam
De oorlog is geïnternaliseerd
Jij, als mens zijnde, bent gepenetreerd door de oorlog
Je geest is een massavernietigingswapen geworden
Je hart is een massavernietigingswapen geworden
Je lichaam is een massavernietigingswapen geworden

Je geest is in oorlog
Zo gauw je de capaciteit om onafhankelijk te denken kwijtraakt
Om onderscheid te maken
Om een originele gedachte te hebben
Zo gauw je merkt dat je gedachten in een kringetje ronddraaien
of dat ze je voortdurend naar beneden halen
En ervoor zorgen dat je je slecht voelt over jezelf en de wereld
Dan weet je dat je geest in oorlog is
Je geest is overgenomen door de onzichtbare vijand

Je ziel is in oorlog
Zo gauw je niet meer weet wat je voelt
Weet je dat je gevoelens gekaapt zijn
Zo gauw je lichaam niet langer het hypergevoelige instrument is dat het hoort te zijn
In staat om onmiddellijk te weten wat goed en slecht is
Als je lichaam in plaats daarvan een last is geworden
Een pijnlijk obstakel
Of een gevoelloos ding
Dan weet je dat de oorlog je lichaam is binnengedrongen

Moderne oorlogsvoering
Deze aanvallen op de menselijke psyche, de menselijke ziel en het menselijk lichaam zijn het moderne oorlogsvoeren
Je wordt niet langer gedwongen met geweren, fascisme of concentratiekampen
Dat is niet langer nodig
Ze hebben hun wapens ontwikkeld en verfijnd
Ze zijn veel subtieler nu
En veel dichterbij
Ze zitten in je

Massale zelfmoord
Ze maken dat je jezelf pijn doet
Zodat zij dat niet meer hoeven te doen
Ze maken dat je jezelf doodmaakt
Zodat zij dat niet langer hoeven te doen
Dat is goedkoper en makkelijker
Voor hun
Ze doelen op massale zelfmoord
Om ruimte te maken voor henzelf

Dit is een zeer persoonlijke revolutie
Dit is de meest interne, intieme revolutie die ooit heeft plaatsgevonden
Dit gaat over mij, mijn gevoelens en mijn gedachten
Dit gaat over mij en mijn lichaam, ziel en geest

De keuzes die ik maak
Deze revolutie gaat over wat ik kies om te eten
Wat ik kies om te doen
Wat ik kies om te geloven
Hoe ik besluit te reageren
Hoe mijn dagelijks leven eruit ziet
Hoe ik slaap
Hoe ik droom
Hoe is mezelf ontwikkel
Waar ik heenga om te studeren
Hoe ik mezelf genees
Welke medicijnen ik inneem
Hoe ik mezelf bezighoud
Hoe ik mezelf vermaak
Hoe ik mezelf bescherm
Hoe ik mezelf uit
Hoe ik me verhoud tot anderen
Hoe ik me verbind
Hoe ik de liefde bedrijf
Hoe ik geef
Hoe ik ontvang
Hoe ik om hulp vraag
Hoe ik voor mijn lichaam zorg
Hoe ik voor mezelf zorg
Hoe ik voor anderen zorg

Hoe hou ik het vol?
Deze revolutie gaat over hoe ik met angst omga
Hoe ik met woede omga
Hoe ik met schuldgevoelens omga
Hoe ik met verdriet en verlies omga
Hoe ik met zorgen omga
Hoe ik met begrenzingen omga
Hoe ik met oneerlijkheid omga
Hoe ik met leugens omga
Hoe ik met straf omga
Hoe ik vergeef

Hoe sterk ben ik?

Deze revolutie gaat over hoe ik mijn kinderen geboren laat worden
Hoe ik mijn kinderen opvoed
Welk onderwijs ik mijn kinderen geef
Wat ik mijn kinderen voed
Naar wie ik toega als ik hulp en advies nodig heb

Deze revolutie gaat over waar ik in geloof
Deze revolutie gaat over mijn level van eerlijkheid
Mijn level van moed
Mijn level van integriteit
Mijn lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid
Deze revolutie gaat over wat ik kies om te geloven
Wat ik herken als waarheid
Wat ik herken als leugen

Deze revolutie gaat over het terugnemen van mijn macht
Dit is een heel persoonlijke revolutie
En tegelijkertijd is het een revolutie die alle mensen betreft
Ze hebben een grote fout gemaakt
Ze hebben ons onderschat
Ze hebben de macht van het volk onderschat
Ze hebben de macht der liefde onderschat
Ze hebben de kracht van onze geest onderschat
De kracht van onze ziel
De kracht van ons lichaam

Samen zullen we opstaan
Dit keer zal de revolutie van binnenuit komen
En dit keer zal het beslissend zijn

~~~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com
[:en] 

If people would wake up to the truth
It would lead to a mass revolution
If people would realize
how their very obedience has actually destroyed them
If they would realize how they have been used, suppressed, manipulated and lied to
They would storm the hospitals, the city halls and the banks
En masse

You have been used
It is devastating to realize that your obedience, your willingness to adapt, your efforts to be a good citizen, have been used against you
When the doctor prescribed you his medicine, you believed he knew what he was doing, right?
You did as he said
Because you thought this would protect you and your loved ones against disease, suffering and pain
While the truth is the other way around

You have been lied to
Once you realize your mother died because she received the wrong treatment
It was not necessary for her to suffer like that
Your father withered away in a mental hospital
not because of his mental problems
but because of the pills they forced him to take
Your children suffer of allergies, psychological disorders and nightmares
Because of what you were told they needed
You will be appalled

You have been poisoned
When you think about the hell you have been through yourself
By taking those anti-depressants, anxiety killers and hormones the doctor gave you
Without telling you how addictive and sickening they were
Without telling you they would most likely destroy you
When you realize all this
Something deep within you will be stirred

You have been manipulated
When you think about the introduction of mobile phones and iPads
How your children are losing their social skills
How they get addicted to these little dopamine injections they get
during their ever prolonged screen time
When you realize this is how they are being drilled into little soldiers
Obedient citizens
When you realize all this is done knowingly
Everything will change

They have tried to break your spirit
When you realize your ex and so many friends are alcoholics
Because they were told it is fine
It is cool
When you realize their spirits were broken on purpose
You will start to wonder

When you discover that what they told you is healthy for you to eat
Is actually crap
That they have fed you a diet that weakens you
That makes you heavy and dumb
In order to keep you powerless
You will feel annoyed

You have been brainwashed
When you remember how your brother came back from Iraq, Afghanistan or some other war
How he was traumatized for life
Brainwashed by the military
Into believing war is good for something
You will start to doubt

You have been shamed
When you think about how sex has been demonized
While it is the most playful, healthy, sweet, healing energy on the planet
When you think about sexual abuse, pornography, prostitution, rape and human trafficking
And realize all this was organized knowingly
In order to spread guilt and shame amongst the people
In order to disconnect you from your very life source
To strip you from every possible spark of joy
You will feel deprived

They killed your whistle blowers
When you realize your whistle blowers have been ridiculed and killed
When you understand the bravest amongst you
Those who stood up first
And said the emperor wasn’t wearing any clothes
Those who pointed out what was wrong in society, in politics, in religion, in health care
Were silenced in the creepiest ways
Using the law to invoke injustice, not justice
When you realize how they took Julian Assange, Chelsea Manning
and so many others
You will eventually be outraged

They have taken God out of man
If you realize how they have taken God out of man, and woman
How they convinced us that we have no divinity in us
How they brainwashed us into believing that we live isolated lives
in a cold universe
That we are the only conscious life forms
If you realize how they lied to us about our origins
If you become aware of the damage they did to our brains
You will be outraged

You have been poisoned
Eventually, when the truth dawns upon you
You will no longer put the blame where it doesn’t belong
You will stop blaming yourself
Or your parents
Or your so called dysfunction or weaknesses
Or the fact you couldn’t stop taking those pills
Or the fact you couldn’t stop smoking or drinking
You will understand all this was done on purpose
That’s what these substances were for
They were meant to cripple you
They were meant to break your spirit
The stronger the spirit, the stronger the poison

You have been separated from nature on purpose
You have been taken out of the woods, the fields and the mountains on purpose
You have been locked into a prison, which is your own house
You even carry around the key yourself
That’s how brainwashed you are
You think you want to sit inside these four walls
Watching life on a screen
While you don’t live yourself
You watch the news as if that’s life happening
That’s not life happening!
That’s what keeps you from living!

You have been scared into submission
You have no permission to roam into the wild anymore
And you take this for granted
Your don’t let your children play outside anymore
You have been told it is dangerous
Dangerous predators
Dangerous plants
Dangerous insects
Dangerous soil
Dangerous bacteria
Dangerous climate
You have been made afraid of your own nature
The fences, doors, walls, roads, parking lots, ware houses, shopping malls
They are not there to make your life more easy
They are there to keep you away from nature

Why is it forbidden to roam in nature?
Because that would make you happy!

We love our heroes
We love Bob Marley
We love Nelson Mandela
The first revolutionairs
But as long as only a few people become heroes
Nothing will ever change
We all need to become heroes
We all need to storm the palace
We all need to raise our fists and demand change

We want to belong
Our biggest strength is also our biggest weakness
Once it is used against us
We are social creatures by nature
We want to belong
We want to be included
We don’t want to stand out
We need to be part of a group
We need to be loved and accepted
And we would do anything for it

This is our biggest weakness
We are perishing because of our adaptability
We would even betray our own instincts, our very nature
to adapt to the crowd
We would do whatever is necessary to not be excluded
Because exclusion means death

The biggest scam of all
And that might be the biggest scam of all
The fear of death, that has been installed in us
When we were still children
When our minds were like empty slates
When we were still gullible
When we still trusted the people who explained the world to us
Those people, who told us there is nothing after death
Or worse, that there would be hell after death
If you didn’t follow the rules
Those people did a lot of damage
Willingly or not

The war is within ourselves
These modern days
The war is not on the battlefield anymore
The war is within ourselves
It is in our heads, our hearts and our bodies
The war has been internalized
You, as a human being, have been penetrated by war
Your mind has become a weapon of mass destruction
Your heart has become a weapon of mass destruction
Your body has become a weapon of mass destruction

Your mind is at war
As soon as you lose the capacity to think independently
To distinguish
To discern
To have original thought
As soon as you notice your thoughts keep running in a loep
Or they are constantly pushing you down
Making you feel crap about yourself and the world
You know your mind is at war
Your mind has been overtaken by the invisible enemy

Your soul is at war
As soon as you don’t know what you feel anymore
You know your feelings have been hijacked
As soon as your body no longer is a hypersensitive tool
Capable to instantly discern what is right and what is wrong
When your body has become a burden instead
A painful obstacle
Or a numb weight
You know the war has entered your body

The modern warfare
These attacks on the human psyche, the human soul and the human body are the modern warfare
You are no longer being forced with guns, fascism or concentration camps
They don’t have to anymore
They have developed and refined their weapons
They are much subtler now
And much closer
They are within you

Mass suicide
They make you hurt yourself
So they don’t have to do it anymore
They make you kill yourself
So they don’t have to kill you anymore
That’s cheaper and more convenient
For them
They aim for a mass suicide
To clean up space for them

This is a very personal revolution
This is the most internal, intimate, private revolution, that has ever taken place
This is about me, my feelings and my thoughts
This is about me and my body, soul and spirit

The choices that I make
This revolution is about what I choose to eat
What I choose to do
What I choose to believe
How I choose to react
How my daily life looks like
How I sleep
How I dream
How I educate myself
How I medicate myself
How I develop myself
How I entertain myself
How I protect myself
How I express myself
How I relate to others
How I connect
How I make love
How I give
How I receive
How I ask for help
How I take care of my body
How I take care of myself
How I take care of others

How do I cope?
This revolution is about how I cope with fear
How I cope with anger
How I cope with guilt
How I cope with sorrow and loss
How I cope with worry
How I cope with limitations
How I cope with dishonesty
How I cope with lies
How I cope with punishment
How I forgive

How strong am I?

This revolution is about how I give birth to my children
How I raise my children
How I educate my children
What I feed my children
Whom I turn to for guidance and advice

This revolution is about what I believe
This revolution is about my level of honesty
My level of courage
My level of integrity
My physical, emotional and mental health
This revolution is about what I believe to be true
What I recognize as truth
What I recognize as lies

This revolution is about taking back my power
This is a very personal revolution
And at the same time, it’s the biggest revolution that ever occurred to mankind
They made a big mistake
they underestimated us
They underestimated the power of the people
They underestimated the power of love
They underestimated the power of our minds
The power of our souls
The power of our bodies

We will rise together
This time, the revolution will come from within
And it will be final

~~~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com
[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

Volg je hart

Volg je hart

Vorige week reed ik van Andalusië naar Nederland, via Frankrijk, Luxemburg en België Het was een schitterende reis De...

0 reacties

Share This