[:nl]Blue Curaçao[:en]Blue Curaçao [:]

Sanne Burger

6 november 2020

[:nl] 

Iemand vroeg me laatst
‘Hoe voelt het nou om een complotdenker te zijn?’
‘Wat aardig dat je dat vraagt’ zei ik
‘Laat me het je uitleggen middels een voorbeeld

Stel je voor dat je naar een bruiloft gaat’
‘Oh, maar dat voelt goed!’ viel mijn vriend me in de reden
‘Wacht’ zei ik
‘Er is meer
Dus, je gaat naar een bruiloft
Bij de deur moet je entree betalen aan een onguur type in smoking
‘Waarom moet ik betalen?’ vraag je aan het ongure type in smoking
‘Belasting’ zegt het ongure type in smoking
Je betaalt, lichtelijk geïrriteerd, maar je hebt geen zin in gedoe

Je gaat naar binnen
Het is een groot gebouw
Terwijl je naar de feestzaal aan het zoeken bent, loop je per ongeluk de keuken in
Je ziet een team van koks om een enorme bruidstaart heen staan
Je glimlacht, want de taart ziet er spectaculair uit
Eén van de koks spuit een helderblauwe vloeistof in de taart
‘Dit zal ze allemaal hersendood maken’ zegt hij
‘Pardon?’ zeg jij
‘Zei je net hersendood?’
Ze zien je nu pas en gillen meteen ‘Eruit!
Je wordt niet geacht hier te zijn!’
Je gaat weg, enigszins verward en bezorgd
Wat was dat nou weer?

Je besluit om even naar de badkamer te gaan om je gezicht te wassen en wat te kalmeren
Als je de badkamer binnenkomt zie je een enorm reptielachtig wezen dat zich over een klein meisje buigt
‘What the fuck!’roep je
Zowel het reptielwezen als het meisje keren zich bliksemsnel naar jou toe
Ze hebben lege, glazige ogen
Dan kijk je opnieuw en ineens zie je je grootvader met je nichtje staan
Opa glimlacht en zegt ‘Annie had gewoon even hulp nodig, hè Annie?’
Annie knikt, zonder te glimlachen
‘Wat sta je daar nou!’ zegt opa
‘Ga weg!’
Je gaat weg en besluit om het kantoor te zoeken
Wat is hier aan de hand?
Je wilt het weten!

Je vindt het kantoor
De deur is open
Er is niemand binnen
Je besluit om een beetje rond te neuzen
Er staat een geopende laptop op het bureau
Je ziet het logo van de organisatie
Het zijn twee reptielachtige wezens, in een innige omhelzing
‘What the fuck’ denk je
Je opent een paar files en vindt een rekening
100.000 euro voor de bruidstaart
Betaald door opa
‘Wacht, wat?!’ roep je hardop uit

Nu ben je in een staat van alarm
Je rent door het gebouw, op zoek naar de feestzaal
Eindelijk vind je het
Je stormt naar binnen
Er zijn al een heleboel gasten
Je zus ziet er betoverend uit in haar bruidsjurk
Ja, het is de bruiloft van je zus
‘Jongens!’ roep je, ‘Er is iets heel erg mis hier!
De keukenstaf, de organisatie en zelfs opa maken er deel van uit!’
De muziek stopt
Iedereen draait zich om om naar jou te kijken
En dan zegt je zus:
‘Hoe kun je, Steven?
Waarom verpest je altijd alles?
Waarom hou je niet gewoon je mond en laat je me voor één keer gelukkig zijn?
Het feit dat jij een loser bent geeft je nog niet het recht om mijn bruiloft te verpesten, of wel soms?
Dus, óf hou je mond, ga zitten, drink je fucking champagne en eet een stuk taart
Of ga weg’

Dus je vertrekt, verdrietig en bezorgd
Wat kan je doen?
Bij de deur staat nog steeds het ongure type in smoking
Je moet weer betalen
‘Waarom moet ik in godsnaam weer betalen!’ schreeuw ik
‘Belasting’ zegt hij
‘En ik ben gewapend, voor je eigen veiligheid, dus je kunt maar beter betalen’

Kortom, zo voelt het om een complotdenker te zijn’ zei ik tegen mijn vriend
‘Kun je het je voorstellen?’
‘Jazeker’ zei hij
‘Jullie zijn allemaal hartstikke gek
Heb je nog nooit gehoord van Blue Curaçao, of zo?
Dat blauwe spul dat ze in de taart deden was geen vergif, man
Dat was gewoon om het af te maken’

Sanne Burger
sanneburger.com
[:en] 

Someone asked me the other day
‘How does it feel to be a conspiracy theorist?’
‘How very kind of you to ask’ I replied
‘Allow me to explain it to you with an example

Imagine you are going to a wedding party…’
‘Oh, but that feels great’, my friend interrupted
‘Wait’ I said
‘There’s more
So, you go to a wedding party
At the door you have to pay entrance to some dodgy looking person in smoking
‘Why do I have to pay?’ you ask the dodgy looking person in smoking
‘Taxes’ the dodgy looking person in smoking says
You pay, slightly annoyed, but you don’t want to get in trouble

You go inside
It’s a big building
Looking for the party hall, you accidentally enter the kitchen
You see a team of cooks around the wedding cake
You smile, as the cake looks stunning
One of the cooks inserts a bright blue liquid into the cake
‘This will make them all braindead’ he says
‘Excuse me?’ you say
‘Did you just say braindead?’
They just notice you now and yell ‘Get out!
You’re not supposed to be here!’
You leave, confused and slightly worried
What was that all about?

You decide to go to the bathroom to wash your face and calm down a bit
When you enter the bathroom, you see a huge reptilian, bent over a little girl
‘What the fuck!’ you yell
Both the reptilian and the girl quickly turn towards you
They have empty, glazed over eyes
Then you look again and there’s your grandfather with your little niece
Grandpa smiles and says ‘Little Anny just needed some help, didn’t you, Anny?’
Anny nods, without smiling
‘Well, don’t you stand there like a fool’, grandpa says
‘Get out!’
You leave and decide to find the office
What’s going on here?
You need to find out

You find the office
The door is open
There is no one inside
You decide to snoop around a bit
There’s an open laptop on the main desk
You see the logo of the wedding planners
It shows two reptilians in a tight embrace
‘What the fuck’ you think
You scroll through a few files and find a bill
100.000 dollars for the wedding cake
Paid for by grandpa
‘Wait, what?’ you say out loud

Now you are in a state of alarm
You run through the building, looking for the party hall
Finally, you find it
You storm in
There’s a bunch of guests already
Your sister looks stunning in her wedding dress
Yes, it’s your sister’s wedding
‘Guys’, you yell, ‘something really bad is going on here!
The kitchen staff, the wedding planners and even grandpa are in on it!’
The music stops
Everybody turns to look at you
And then your sister says:
‘How could you, Steven?
Why do you always spoil everything?
Just shut up and let me be happy for once, okay?
Just because you are a loser, doesn’t mean you have the right to fuck up my wedding party, have you?
So, either you shut up, sit down, drink your bloody champagne and eat a piece of cake
Or leave’

So you leave, sad and worried
What can you do?
At the door the dodgy looking smoking in smoking is still there
He wants you to pay again
‘Why the hell do I have to pay again?’ you shout
‘Taxes’ he says
‘And I am armed, for your security, so you better pay’ he adds

So, this is how it feels to be a conspiracy theorist
Can you imagine?’ I said
‘Yeah, I do’ my friend replied
‘You are all crazy
Haven’t you heard of Blue Curaçao?
That stuff they put in the cake wasn’t poison, man
That was just to top it off’

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Begrafenis fantasie

Begrafenis fantasie

Toen ik klein was fantaseerde ik vaak over wat er zou gebeuren na mijn dood - niet met mij, maar met de mensen die...

Ze valt

Ze valt

Ze valt. Ze weet niet zeker of ze droomt of dat dit echt is. Ze voelt hoe de angst door haar lichaam raast. Het voelt...

0 reacties

Share This