De Grote Hypnose

Sanne Burger

26 januari 2021

Ik ben geen dokter, noch een viroloog, maar ik weet vrij veel over psychologische oorlogsvoering. Ik ben een overlever, zoals dat heet, en ik heb het onderwerp vele jaren diepgaand bestudeerd.

Om te begrijpen wat er aan de hand is in de wereld, is het wellicht behulpzaam om te kijken naar hoe mind control werkt, gezien het feit dat mind control het voornaamste wapen is dat gebruikt wordt bij psychologische oorlogsvoering.

Allereerst is het goed om te weten dat mind control een wijdverbreid, meestal onzichtbaar fenomeen is dat iedere maatschappij op deze planeet, op ieder niveau, heeft geïnfiltreerd.

Wat is mind control?

Sta mij toe het vanaf het begin uit te leggen. Jouw mind is verbonden met bewustzijn. Je mind wordt gezien als het belangrijkste instrument dat je hebt om de werkelijkheid te interpreteren, om in staat te zijn om een samenhangend beeld te vormen van die werkelijkheid en om erin te functioneren op een werkzame en succesvolle manier, zonder jezelf, anderen of je omgeving te beschadigen.

Als mens word je met een open mind geboren, een hele kneedbare en flexibele mind, veel opener voor suggestie dan bij andere diersoorten. Je mind is heel ontvankelijk voor imprints, verhalen en programmeringen, in het bijzonder in de eerste drie jaar van je leven.

Dit is goed, zolang we geboren worden in een groep of maatschappij die het beste met ons voor heeft, die ons zodanig opvoedt en onderwijst dat we ons kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, vriendelijke en goed functionerende mensen.

Echter, wanneer de mind gekaapt wordt en de programmering wordt overgenomen door krachten die niet het beste met ons voor hebben, maar wiens doel is om ons te controleren, dan wordt deze open, kneedbare mind blootgesteld aan een vorm van programmering en conditionering dat niet jou, je gezondheid of je geluk ten dienste staan, maar louter de krachten ten dienste staan die jou willen controleren.

Dit is mind control

Mind control is het meest succesvol als het grip kan krijgen op onze instincten, onze menselijke natuur. Bijvoorbeeld, wij mensen zijn heel beschermend naar onze kinderen toe. Daarom zijn we heel gemakkelijk te manipuleren tot het doen van dingen, of juist het nalaten van dingen, om onze kinderen te beschermen.

Dat is de reden waarom zoveel ouders zo braaf zijn en zo gehoorzaam aan de regels van de maatschappij. Ze hebben het gevoel dat ze wel moeten, zodat hun kinderen veilig zijn. Dit is één van vele voorbeelden.

Over het algemeen hebben mensen een natuurlijke tendens om zich aan te passen aan de groep. Uiteraard zijn we individuele wezens en hebben we ook persoonlijke verlangens en dromen, maar ons natuurlijke instinct om ons aan te passen is veel sterker dan de drang om onze persoonlijke verlangens te bevredigen.

Deze op zich prachtige eigenschap kan tegen je gebruikt worden, als iemand je zou willen controleren. Deze kan bijvoorbeeld groepsregels instellen die niet goed zijn voor jou, je gezondheid, je veiligheid, je welbevinden of dat van je kinderen; die zelfs niet goed zijn voor de groep als geheel, maar die desalniettemin de angst in je wakker roepen dat als je die regels niet volgt, je buitengesloten zult worden.

Wij zijn groepsdieren

De angst om buitengesloten te worden zit diep in ons verankerd. Het is een krachtig biologisch instinct, omdat we van nature groepsdieren zijn. Zoals hierboven al aangeduid, zijn onze instincten voornamelijk gericht op het harmonisch functioneren binnen de groep.

Daarom gaan we in principe akkoord met regels en hierarchie. We zijn bereid ons aan te passen, zelfs als dit onprettig is. Bijvoorbeeld, we zijn bereid om te wachten met eten, tot de alfa, de baas, zegt dat we mogen eten – zellfs als we honger hebben! We zijn bereid om de groepsregels te volgen, omdat dat ons de garantie geeft dat we niet verstoten zullen worden uit de groep. Want op diep niveau geloven we dat buitengesloten worden betekent dat we sterven.

Hier is in principe niks mis mee. Dit aangeboren instinct garandeert harmonie en vrede in de groep. Pas wanneer dit instinct gekaapt wordt voor andere doeleinden, komen we in de problemen. Dit gebeurt wanneer je gedwongen wordt regels te volgen waar noch jij, noch de groep iets aan hebben, maar waar alleen degenen die je willen controleren baat bij hebben.

Helaas zijn we als mensheid in een situatie terechtgekomen waar dit absoluut het geval lijkt te zijn. Je hoeft me niet te geloven, kijk gewoon om je heen. Kijk of je het kunt observeren en herkennen.

Al deze uitleg tot nog toe is alleen maar een warming up voor waar ik heen wil. Er is namelijk één specifiek onderwerp waarover ik het wil hebben, en dat is de vraag: waarom wordt er zoveel druk gelegd op vaccineren?

Waarom vaccineren?

Het verhaal gaat dat er een levensgevaarlijk virus is daarbuiten. Het heeft zich over de hele wereld verspreid en al heel veel slachtoffers gemaakt. De enige remedie is een in alle haast ontwikkeld vaccin.

Ik zeg expres ‘verhaal’, want dit verhaal berust helemaal niet op de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, na bijna een jaar weten we zeker dat dat wat we Covid-19 noemen, niet veel erger is dan wat de doorgaans de griep noemen. Ook is allang bewezen dat er andere geneesmiddelen zijn die effectiever en veiliger zijn dan het vaccin. En bovendien werkt de PCR-test niet!

Maar waarom vertellen ze ons dan dit verhaal? Nou, dat is waar de term mind control komt kijken. Dit is daar een heel goed voorbeeld van. Dit maakt onderdeel uit van wat ik al eerder psychologische oorlogsvoering noemde. Deze specifieke methode wordt ‘De Probleem-Oplossing’ methode genoemd. Dit is echt basic stuff in die kringen waar psychologische oorlogsvoering gesneden koek is. Als je het goed bekijkt, is het bijna te simpel om te geloven dat het werkt.

1. Creëer een probleem, in dit geval een v*rus
2. Kom met de oplossing, in dit geval een v@ccin

Dus hier zijn we inmiddels beland. We worden geconfronteerd met een verhaal dat niet bevestigd wordt door de feiten. Het is een verhaal dat poogt ons te overtuigen om een vaccin te nemen, waarvan niet bewezen is of het veilig of effectief is. Is dat niet bizar? Het is zeker raar als je er vanuit logisch perspectief naar kijkt. Maar het is helemaal niet raar, als je ernaar kijkt vanuit het perspectief van psychologische oorlogsvoering.

Dreigen met buitengesloten worden

In de meeste mensen is de kracht van emotie veel groter dan de kracht van de redelijkheid. De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van, wat geweldig is voor hen die je willen controleren, want nu kunnen ze je op dat niveau bewerken. Welke emoties bespelen ze nu, denk je? Ze bespelen je met je aangeboren menselijke eigenschap om bij de groep te willen horen.

Denk erover na. Waarom dreigen ze met het afpakken van al je vrijheden als je het vaccin niet neemt? Waarom maken ze alle sociale bijeenkomsten onmogelijk? Waarom demoniseren ze mensen die kritische vragen stellen? Het demoniseren van individuen en het creëren van conflict binnen de groep, zijn bekende mind control technieken.

Zoals al eerder gezegd, zijn wij mensen bereid om heel ver te gaan om ervoor te zorgen dat we niet buitengesloten worden. We zijn bereid om gezondheidsrisico’s te nemen en om onszelf bloot te stellen aan verveling, verlegenheid, ontberingen en vernedering. We zijn zelfs bereid om ons te laten gebruiken en staan het toe als we geslagen, bestraft of opgesloten worden. Even zo goed zijn we bereid om anderen in elkaar te slaan, te bestraffen, te verraden en buiten te sluiten – zolang het maar niet met ons gebeurt. De geschiedenis heeft dit keer op keer bewezen.

Op je gevoel spelen

Misschien wel de meest sluwe methode die op dit moment gebruikt wordt om de vaccins te verkopen, is het volgende verhaal: je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor de ander. Je doet het om de ouderen en zwakkeren te beschermen. Je doet het om de last op de zorg en zorgmedewerkers te verminderen. En als je het niet doet, ben je egoïstisch en onverantwoordelijk bezig.

Wederom is dit niet gebaseerd op feiten. Dit gaat compleet voorbij aan je intellect. Het gaat direct naar je hart. Het triggert je emoties. Natuurlijk wil je geen egoïst zijn en wil je ook niet als een egoïst gezien worden. En ja, natuurlijk wil je anderen helpen en redden, als je kunt. En juist daarom lukt het je niet meer om helder te denken, maar word je in een verhaal getrokken dat je manipuleert om het vaccin te nemen.

Herken je dit? Kun je het zien? Je moet even een stapje terug doen en afstand nemen van je emoties om het te kunnen zien. Je moet als het ware de betovering verbreken, om het te kunnen zien.

Er is niks mis met jou

Laat me je eraan herinneren dat het geen misdaad is om vragen te stellen. Integendeel! Er is niks mis met je als je zeker wilt weten of het verhaal dat je verteld wordt, waar is of niet. Natuurlijk wil je de waarheid weten voordat je akkoord gaat met iets dat of voor jou of voor je kinderen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat misschien ook nog eens helemaal niemand gaat helpen.

Ja, soms is het net alsof we een Harry Potter film binnengelopen zijn, of de Lord of the Rings, of de Hunger Games. Ik denk overigens niet dat dat toevallig is, maar laten we het voor nu even bij het onderwerp houden. Vaccinaties.

Massacontrole wapens

Laten we voor even aannemen dat de krachten die jou willen controleren ook toegang hebben tot de media, en dat ze deze kanalen gebruiken voor hun psychologische oorlogsvoering. Volgens mij ligt dat voor de hand. Het nieuws en social media zijn perfecte mind control wapens.

Als je iemand op TV ziet lijden of sterven, dan is je biologische reactie in principe hetzelfde als wanneer het echt zou gebeuren. Dat betekent: je voelt het, je reageert er instinctief op, alsof het echt was. Je hart wordt geraakt, je voelt de pijn van die persoon of dat dier en je natuurlijke reactie is meteen: hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Dit is de schoonheid van de menselijke natuur.

Het gaat net zo, wanneer je hoort over mensen die ziek worden en doodgaan aan Covid. Op zo’n moment ben je kwetsbaar, want zoiets maakt je emotioneel. En dat is precies het moment waarop de warlords binnen komen lopen, degenen die om te beginnen al dat lijden lieten zien, trouwens, om hun oplossing te presenteren: neem dat vaccin!

Wat is echt?

Nu zullen veel dokters, verpleegsters en andere mensen uit de gezondheidszorg zeggen: ja, maar hoe zit het dan met al die mensen die wel degelijk echt lijden en sterven? Ik heb voor zoveel patiënten en ouderen gezorgd, het afgelopen jaar! Zij deden echt niet alsof, hoor. Hun lijden was echt!

Ja, hun lijden was echt. Maar toch moet je jezelf de moeilijke vragen stellen: bewijst hun lijden het bestaan van Covid-19? Bewijst hun lijden dat er inderdaad een pandemie is? Rechtvaardigt hun lijden de maatregelen? En vooral, bewijst hun lijden dat zij of jij dus een vaccin moeten nemen?

Letterlijk doodsbang

Is het mogelijk dat de reden dat zoveel mensen ziek werden en doodgingen het afgelopen jaar niet (alleen) kwam door het zogenaamde virus, maar (ook) door de maatregelen? Het is een wetenschappelijk bewezen feit – dat nou weer wel – dat angst de gezondheid, veerkracht en het immuunsysteem van mensen verzwakt. Eenzaamheid doet dat ook, alsmede een gebrek aan aanraking en gezelschap, vooral bij ouderen. Vanuit dat perspectief is het niet zo verrassend dat zoveel oudere mensen ziek werden en stierven, toch? Ze werden in hun kamer in het verpleeghuis opgesloten, ze mochten geen bezoek ontvangen, ze kregen geen knuffels en werden niet omhelsd, en ja, ze waren doodsbang. Dit wordt ook wel het nocebo effect genoemd, het tegenovergestelde van het placebo effect.

Is het mogelijk dat veel mensen zich letterlijk doodgeschrokken zijn door een verhaal, en niet gestorven zijn aan een virus? Is het mogelijk dat jij gemanipuleerd bent tot het nemen van een vaccin, middels een verhaal dat niet waar is? Is zo’n niveau van wreedheid en koude manipulatie überhaupt mogelijk?

De grimmige werkelijkheid

Op dit punt denk ik dat er inderdaad geen andere optie is dan de grimmige optie te overwegen dat dit klopt. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat je gemanipuleerd bent om te geloven dat je het vaccin moet nemen, omdat anders nog meer mensen zullen lijden en sterven. Mogelijkerwijs ben jij een van de vele slachtoffers van de mind control programma’s in deze psychologische oorlog – een oorlog waarvan je je niet eens bewust was.

Er is geen bewijs

Nogmaals, er is geen enkel bewijs dat het nemen van een vaccin jou of anderen beschermt tegen het krijgen of overdragen van een virus. Er is geen garantie dat er niet zeer ernstige bijwerkingen zullen optreden. Het vaccin is tot op heden nauwelijks getest. Tot voor kort werd het feit dat de vaccins mRNA deeltjes bevatten die het DNA veranderen, afgedaan als een complottheorie, maar inmiddels blijkt het toch waar te zijn. Niemand weet zeker wat het effect van deze nanodeeltjes zal zijn, maar veel doktoren en virologen hebben specifiek hun zorg uitgesproken over mogelijke onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen als een mogelijke bijwerking. Ze zeggen ook dat het volkomen onnodig is om de hele bevolking te vaccineren.

Eén ding is zeker, het verhaal dat je verteld wordt, rammelt aan alle kanten. Het is heel efficïent in het triggeren van je emoties en je zover te krijgen dat je iets doet wat verre van rationeel is, namelijk het nemen van een vaccin. Maar als een geneesmiddel voor het zogenaamde virus is het hopeloos ineffectief.

De menselijke natuur is prachtig

Het feit dat je bereid zou zijn om je gezondheid op te geven om het leven van anderen te sparen, siert je. Het bewijst dat je mens bent. Het bewijst dat je een goed hart hebt en van mensen houdt. Echter, sta niet toe dat de krachten die jou willen controleren, toegang tot je krijgen via je mooie hart. Wees niet naïef!

Nogmaals, als je aan een verhaal twijfelt, betekent dat nog niet dat je een egoïstisch of slecht mens bent. Het feit dat je twijfelt of je jezelf of wie dan ook een plezier doet door het vaccin te nemen; het feit dat je eerst bewijs wilt zien, betekent niet dat je een egoïst bent. Het bewijst louter dat je een intelligent en bedachtzaam mens bent. Het bewijst dat je wakker bent.

De verschillende manieren van mind control

Hieronder zet ik de verschillende mind control methodes die we besproken hebben op een rijtje:

1. Probleem – Oplossing: creëer een probleem (virus), zodat mensen de oplossing (vaccin) accepteren
2. Verdeel en heers: creëer verdeeldheid en conflict binnen de groep
3. Biologische/instinctieve triggers: dreig met verstoting
4. Emotionele triggers: bewerk de emoties (Ja, je kunt iets doen. Je doet het voor anderen.)

En als je het nog steeds niet kunt geloven, bless you. Dat bewijst wederom alleen maar je menselijkheid. Het is waar, zoiets wreeds als mind control en psychologische oorlogsvoering zoals hierboven beschreven, is onmenselijk. En inderdaad, de krachten waar we op dit moment mee te maken hebben zijn ook niet menselijk. Ze hebben een compleet andere agenda dan wij, iets dat we ons niet eens kunnen voorstellen. Anyway, dat is een ander verhaal. Onthoud voor nu alleen maar, dat wanneer je iets kwaadaardig herkent, dat niet betekent dat jij zelf ook kwaadaardig bent of wordt. Het kwaad is niet besmettelijk, maar het herkennen ervan betekent louter dat je nu een veel grotere kans hebt om het te verslaan.

De grote hypnose

Heb je ooit een show gezien van Derren Brown, één van ’s werelds meest begaafde hypnotiseurs? Zo ja, dan weet je dat wanneer mensen onder hypnose zijn, ze zich daar absoluut niet bewust van zijn. Ze zien, wat ze verteld wordt dat ze moeten zien. Ze geloven alles wat gesuggereerd wordt, hoe absurd het ook is. Ze doen alles wat ze verteld wordt te doen. Dit kan hilarisch zijn als het gebruikt wordt door een entertainer als Derren Brown, maar het kan zeer gevaarlijk worden als het door krachten gebruikt wordt die het niet goed met je voor hebben en wiens enige doel is om jou onder controle te krijgen.

Zou het kunnen dat veel van ons op dit moment in een hypnotische toestand verkeren? En als dat zo is, zou het dan een goed idee zijn om wakker te worden, voordat iedereen gevaccineerd gaat worden?

Sanne Burger
sanneburger.com

Voor meer informatie: World Doctors Alliance
Of doe mee: The Greater Reset

1 Reactie

  1. Habbo Beem

    Mind control zit al decennia lang diep geworteld in de samenleving. Wanneer je de details en het grote geheel ervan ziet herken je ook duidelijk alle gehypnotiseerden…het is bijna komisch!

    Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Als ik kanker kon genezen

Als ik kanker kon genezen

  Als ik kanker kon genezen, zou ik daar dan mee naar buiten treden, of zou ik te bang zijn om de...

Het Sylvia Millecam-effect

Het Sylvia Millecam-effect

  Sylvia Millecam was een Nederlandse actrice die in 2001 op 45-jarige leeftijd aan kanker overleed. Haar naam...

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief om nieuwe artikelen en aankondigingen van nieuwe trainingen direct in je inbox te ontvangen!

 

Dank voor het inschrijven! Je ontvangt een email waarmee je je inschrijving moet bevestigen. Vanaf dan blijf je altijd up-to-date!