[:nl]Ik kan niet blijven[:en]I can’t stay[:]

Sanne Burger

27 augustus 2019

[:nl] 

Ik kan niet blijven, mama
Ik hou van je, maar ik ben niet geboren om het jou naar de zin te maken
Ik ben niet geboren om jou gelukkig te maken
Of jouw leven betekenis te geven
Ik ben niet geboren om onder je vleugels weg te rotten
Als een niet uitgebroed ei

Ik kan niet blijven, leraar
Ik ben niet geboren om in jouw denkkaders te passen
Of volgens jouw richtlijnen te denken
Of jouw feiten te onthouden
Ik ben geboren om onafhankelijk te zijn in mijn denken

Ik kan niet blijven, mijn liefste
Ik ben niet geboren om jouw behoeftes te bevredigen
Of om voor je te zorgen
Of om me in jouw armen te verbergen
Of om door jou voor lief genomen te worden

Ik kan niet blijven, baas
Ik ben niet geboren om geld te verdienen voor anderen
Ik ben niet geboren om orders op te volgen
Of dezelfde routine te herhalen, dag in dag uit
Ik ben niet geboren om me te vervelen

Ik kan niet blijven, meester
Ik ben niet geboren om jouw ideeën over wat waar is te volgen
Of om volgens jouw dogma’s te leven
Ik ben geboren om mijn eigen waarheid te vinden
En mijn eigen regels te maken

Ik ben geboren om het leven ten volle te leven
Om te verdwalen op bergpaden in de Andes
Om verleid te worden door mysterieuze mannen
Om de hele nacht in de jungle rond te dwalen
Om met wolven te rennen
Om van mijn sokken geblazen te worden
Om met storm genomen te worden
Om mijn hart te laten breken
Om helemaal stuk te gaan
Verbijsterd te zijn
Geschokt
Verloren
In het diepe geworpen

Ik ben geboren om vuile handen te krijgen
Zand in mijn mond
Modder op mijn kleren
Doorns onder mijn voeten
Ik ben geboren om zelf in de afgrond te springen

Ik ben geboren om buitenaardse wezens te ontmoeten
Om rituelen te doen
Om opengebroken te worden in ceremonies
Om voorbij tijd en ruimte te gaan
Om magie welkom te heten
Om mezelf compleet kwijt te raken

Ik ben geboren om alles te voelen
Om alles te proeven
De bittere smaak van verdriet
De walgelijke smaak van bedrog
De zoete smaak van de liefde

Ik ben geboren om te leren hoe gracieus met verandering om te gaan
Ik ben geboren om de waarheid te kennen
Om te leren vliegen

Ik ben geboren om de taal van de liefde te leren spreken
Hoe mijn hart te ontdoen van haar ketenen
Hoe alles van me af te werpen
Hoe alle verwachtingen los te laten
Ik ben geboren om te leren hoe het voelt om alles kwijt te raken
Behalve dat wat er echt toe doet
Ik ben geboren om een leven te leiden waar ik me ontdoe van alles wat niet echt is
Alles wat niet waar is
Alles wat ik niet ben

Ik ben een feniks
Ik ben geboren om mijn vleugels te spreiden en naar de zon te vliegen
Om op te branden en in as te veranderen
Om op aarde neer te dwarrelen en weer op te rijzen

Als ik oud ben
Zal ik trots zijn op mijn littekens
Mijn rimpels
Mijn herinneringen
Mijn verhalen
Mijn wijsheid
Mijn vrijheid

Ik ben geboren om vrij te zijn
En daarom kan ik niet blijven

~~~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

I can’t stay, mother
I love you, but I wasn’t born to please you
I wasn’t born to make you happy
or give your life meaning
I wasn’t born to rot under your wings
like an unhatched egg

I can’t stay, teacher
I wasn’t born to be put into your boxes
to think along your lines
or to memorize your facts
I was born to think independently

I can’t stay, my love
I wasn’t born to satisfy your needs
to take care of you
or to hide in your arms
I wasn’t born to make myself smaller
or to be taken for granted

I can’t stay, boss
I wasn’t born to make money for others
I wasn’t born to follow orders
or to repeat the same day over and over again
I wasn’t born for boredom

I can’t stay, master
I wasn’t born to follow your ideas of what truth is
or to live according to your dogmas
I was born to find my own truth
and make my own rules

I was born to meet life full on
To get lost on Andean trails
To be seduced by mysterious men
To meet different faces, places and cultures
to be out in the jungle all night
To run with wolves
To be swept off my feet
To be taken by storm
To be heartbroken
Devastated
Stunned
Shocked
Lost
Thrown into the deep

I was born to get my hands dirty
To get sand in my mouth
Mud on my clothes
Thorns under my feet
I was born to jump into the abyss

I was born to meet aliens
To do rituals
To be cracked open in ceremony
To go beyond time and space
To welcome magic
To totally lose myself

I was born to feel everything
To taste everything
The bitter taste of sorrow
The foul taste of deceit
The sweet taste of love

I was born to learn how to handle change gracefully
I was born to know the truth
to learn how to fly

I was born to learn how to speak the language of love
How to unchain my heart
How to shed everything
How to let go of all expectations
I was born to learn how it feels to lose everything
except what really matters
I was born to live a life that would strip away everything that wasn’t real
that wasn’t true
that wasn’t me

I am a phoenix
I am born to spread my wings and fly towards the sun
To burn up and turn to ashes
To fall down to earth and rise up again

When I am old
I will be proud of my scars
My wrinkles
My memories
My stories
My wisdom
My freedom

I was born to be free
And therefore, I can’t stay

~~~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

Volg je hart

Volg je hart

Vorige week reed ik van Andalusië naar Nederland, via Frankrijk, Luxemburg en België Het was een schitterende reis De...

2 Reacties

  1. Theresa

    Beautiful x

    Antwoord
  2. Nino

    I love this

    Antwoord

Geef een reactie

Share This