Je kunt met je organen communiceren

Sanne Burger

19 februari 2018

Stel je voor dat je overweegt om donor te worden en gewoon aan je lever kunt vragen: ‘Wat vind jij ervan?’ Stel dat een deel van je ziel in je lever woont en je een duidelijk antwoord kan geven. ‘Nee, daar voel ik niets voor’ of: ‘Ja, dat lijkt me leuk!’

De Drakenpoort – een taoïstische mysterieschool

Volgens een specifieke stroming in het taoïsme, the Dragongate, kan dat. In deze stroming gaat men er vanuit dat de ziel in het lichaam woont en communiceert via de organen. De ziel wordt niet zozeer gezien als één ding, maar meer als verschillende aspecten, kleuren en dimensies die samen één geheel vormen. De woorden ‘ziel’ en ‘bewustzijn’ worden hier min of meer door elkaar gebruikt. Dankzij je ziel ben je bewust van het feit dat je leeft en kun je navigeren in deze werkelijkheid. Dit bewustzijn en het vermogen om te navigeren in de werkelijkheid kun je trainen. Een Drakenpoort beoefenaar (Dragongate warrior) wijdt zijn leven aan het ontwikkelen van deze vermogens.

Het Innerlijk Landschap

Het innerlijk landschap

(c) taotraining

In de Drakenpoort traditie ziet men het fysieke lichaam als de schakel tussen het Uiterlijk Landschap: dat wat je om je heen waarneemt, en het Innerlijk Landschap: dat wat je in je lichaam waarneemt. In onze cultuur zijn we met name gericht op het Uiterlijk Landschap, maar bij de Drakenpoort wordt het Innerlijk Landschap als minstens even belangrijk gezien. ‘Zo buiten, zo binnen’ is één van de uitgangspunten waarmee ze het Innerlijk Landschap verkennen en in kaart brengen. Alles wat je in de natuur ziet kun je ook in de lichaam vinden. Zo zijn de elementen, de seizoenen en de kleuren verbonden met de organen. Een lijstje:

  • Longen: Lucht, herfst, wit
  • Nieren: Water, winter, blauw
  • Lever: Hout, lente, groen
  • Hart: Vuur, zomer, rood
  • Milt: Aarde, nazomer, geel

Ik ben een Dragongate warrior

‘Dit zegt me niks’, zul je misschien zeggen. Dat is logisch, want je hebt hier waarschijnlijk geen enkele ervaring mee, behalve als je getraind bent in deze materie. Ik ben getraind in deze materie. Ik ben een Dragongate warrior. Ik heb mezelf nog nooit eerder zo genoemd, maar waarom niet? Ik ben ingewijd door een Dragongate leraar, ik ben nu 18 jaar bezig met deze training – ja, dat maakt me wel tot een Dragongate warrior. Klinkt best goed, vind ik – vooral in het Engels. En het legt een beetje uit waarom ik durf te beweren: ‘Je kunt communiceren met je organen.’ In de Dragongate school is dat namelijk precies wat je leert. Ik communiceer altijd met mijn organen, ook op dit moment, wanneer ik dit schrijf. Mijn longen zijn een beetje vermoeid en verdrietig; mijn nieren zijn wat gespannen; mijn lever wil naar buiten, de lente in; mijn hart is overactief, zoals zo vaak, en mijn milt is afwachtend.

Hoe leer je communiceren met je organen?

In een cultuur waar de nadruk ligt op DENKEN in plaats van VOELEN is bij de meeste mensen de intuïtieve verbinding met het lichaam en de organen in die mate verzwakt dat ze helemaal niks voelen als ze proberen contact te maken met hun lever of met een ander orgaan. Dat wil niet zeggen dat die verbinding er niet is, maar meer dat ze niet waargenomen wordt. Hoe maak je die verbinding weer wakker?
Heel praktisch gaat het zo: je zit op een stoel en gaat met je aandacht (of eigenlijk I-kracht, wat net weer iets anders is) naar bijvoorbeeld je longen. Je legt je handen op je longen en glimlacht in je longen. Vervolgens maak je een specifieke beweging: je brengt je handen voorlangs omhoog, heft je armen boven je hoofd, je ellebogen licht gebogen, je handpalmen naar boven wijzend, en maakt een specifieke klank, de Longklank: TSSSSSSSSSS. Dan breng je langzaam je handen weer naar je longen, terwijl je contact met met de kleur wit, bijvoorbeeld door witbesneeuwde bergtoppen te visualiseren. Die heldere, frisse kleur wit laat je vervolgens in je longen stromen.
Zo maak je niet alleen contact met je longen, maar verwijder je ook afvalstoffen, breng je genezende energie in de longen en harmoniseer je de emoties in de longen.

De Vijf Helende Klanken

drakenpoort500

(c) Taotraining

Deze oefening maakt deel uit van de Vijf Helende Klanken, één van de basis-oefeningen die in de Drakenpoort school onderwezen wordt.
Sommige mensen hebben het in één keer te pakken. Ze snappen het meteen en doen het met het grootste gemak. Voor hen voelt het meteen als thuiskomen. Maar bij de meeste mensen, ook mijzelf, duurt het echt wel een paar jaar om het bewustzijn in de organen weer in die mate te ontwikkelen dat je echt iets kunt voelen.

Hoe communiceren de organen?

Dit is voor iedereen verschillend, maar over het algemeen kun je zeggen dat er drie hoofdmanieren zijn: 1. Via fysieke sensaties. 2. Via beelden. 3. Via gevoelens. Al het bijvoorbeeld niet goed gaat met je longen kun je dat waarnemen via pijn, via bepaalde beelden: je ziet dan bv. grijze, vieze sneeuw in plaats van fonkelend witte sneeuw, of via gevoelens. Welke manier jou het beste ligt merk je vanzelf als je deze oefeningen regelmatig doet. Bij mij communiceren de organen voornamelijk met gevoelens, maar ook met beelden – vooral in mijn dromen, dan droom ik bijvoorbeeld van een woestijn en weet ik dat ik meer water moet drinken – en ook vaak fysiek. Ik heb nu bijvoorbeeld pijn in mijn longen, omdat het onderwerp donorschap me best verdrietig maakt.

De correlatie tussen de organen en de emoties

Ik vind van de drie bovenstaande manieren de derde: gevoelens, het meest fascinerend. Mijn organen, dus mijn ziel, communiceert met mij via gevoelens. Wow!
Nog een lijstje:

  •  Longen: Verdriet
  • Nieren: Angst
  • Lever: Woede
  • Hart: Oordeel
  • Milt: Bezorgdheid

In de TCM, Traditional Chinese Medicine, worden deze lijstjes gebruikt bij het genezen van mensen. Dragongate genezers weten bijvoorbeeld dat veel mensen met astma een diep, onverwerkt verdriet met zich meedragen. Mensen met hartklachten voelen zich veroordeeld of oordelen zelf teveel, mensen met een drankprobleem proberen vaak hun woede weg te drinken, etc. Behalve acupunctuur, kruiden, voeding, beweging (Chi Kung) en meditatie is wij therapie, de-traumatisering of soul retrieval noemen dus ook deel van een typische taoïstische behandeling.

Donorschap, de organen en de ziel

Vergeef me dat ik in dit artikel zo kort door de bocht ben. Er zijn bibliotheken volgeschreven over bovenstaand onderwerp, dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de taoïstische levensfilosofie, waarvan ik zelf ook zeker niet alles weet. Maar omdat ik geleerd heb met mijn organen te communiceren, omdat ik een Dragongate warrior ben, weet ik dat het mogelijk is en lijkt het me in het kader van de huidige discussie over donorschap belangrijk dit te delen, ook al is een artikel als dit te kort.

Communiceren met je organen kun je leren

Want hier zijn dus gewoon trainingen voor. Hier zijn cursussen voor, ook in Nederland. Er zijn boeken, podcasts, video’s en websites via welke je de Vijf Helende Klanken kunt leren, die meer uitleg en achtergrond geven en nog veel meer oefeningen en meditaties. Het lijkt me belangrijk dat je dat weet, zodat je in ieder geval de kans hebt om dit te leren, mocht je dat zinvol lijken.

Bezieling

Eén van de gevaren van deze cultuur is het feit dat we te rationeel zijn geworden en de meer subtiele, onmeetbare dimensies van de werkelijkheid, waaronder de ziel, ontkennen. Dat heeft tot gevolg dat we ook de kennis over de ziel vergeten zijn, terwijl die er wel is! Wat we op dit moment nodig hebben is BEZIELING. We zijn zoveel meer dan een lichaam. Vanuit bezieling kun je dit VOELEN, al kun je het niet beredeneren, al kun je het niet bewijzen. Bezieling is net zoiets als liefde: je WEET dat je van iemand houdt en als iemand zegt: ‘Bewijs het!’ zeg je: ‘Ik voel het. Dat is genoeg.’ Bezieling is ook intuïtie: je WEET wanneer je veilig bent, of je die persoon kunt vertrouwen, wat je te doen staat, al kun je het niet beredeneren. Om die reden is bezieling ook kracht, vrijheid, onafhankelijkheid en helderheid.

Leren luisteren naar je organen

Het leren communiceren met je organen is als het leren van een nieuwe taal. Het heeft tijd nodig, het is niet gemakkelijk, het gaat niet vanzelf. Toen ik mijn lever vroeg: ‘En, wat vind je ervan?’ zei ze luid en duidelijk: ‘Nee.’ En omdat ik weet dat er eigenlijk geen scheiding is tussen mij en mijn lever – ze maakt immers onderdeel uit van mijn ziel – respecteer ik dat.
Ik weet niet wat de lever van een ander zegt. Dit is ook nieuw terrein voor mij, waarvan ik de implicaties nog helemaal niet overzie. Kan de kennis van de Dragongate school bijdragen aan een meer weloverwogen donorkeuze? Bij mij wel. Bij veel mensen die ook bij de Dragongate school trainen ook. Dit is een voorzichtige poging om de kennis met jou te delen, wetende dat het wellicht weerstand oproept. Mochten de reacties te agressief worden dan sluit ik dit kanaal. Expliciet verzoek van mijn kwetsbare hart.

Voor meer informatie over de Drakenpoort school, de Vijf Helende Klanken en de taoïstische levensfilosofie: Taotraining  

0 reacties

Geef een reactie

You might like this too …

Eind goed al goed?

Eind goed al goed?

(Dit is een artikel geschreven in februari 2023 - oorspronkelijk in het Engels, nu pas vertaald in het Nederlands.) Ik...

De schrijver en de monnik

De schrijver en de monnik

Meditatie is niet goed voor een schrijver Het is het laatste wat hij zou moeten doen Een schrijver heeft geen lege of...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.