Waar we echt goed ziek van worden

Sanne Burger

1 juli 2020

 

Maken bacteriën en virussen ons ziek? Beschermen vaccins ons tegen ziekte? Om hier antwoord op te krijgen, moeten we terug in de tijd. Het begon allemaal rond 1860, ongeveer 160 jaar geleden. Rond 1860 lanceerde Louis Pasteur zijn microbe-theorie, suggererend dat micro-organismen verantwoordelijk zijn voor infecties en ziekte. Louis Pasteur was een invloedrijke chemicus in zijn tijd. Wat hij ontdekte was: als je een ziek of geïnfecteerd stukje lichaamsweefsel onder de microscoop legt, dan vind je altijd een cluster bacteriën vlakbij. ‘Ah!’, dacht hij, ‘dat moet wel betekenen dat bacteriën infecties en ziektes veroorzaken!’ Fout. De observatie klopt wel, maar de conclusie niet.

Bacteriën zijn de brandweermannen
Als er ergens vuur is, is daar de brandweer – of tenminste, dat hoop je. Dit betekent echter niet dat de brandweer het vuur veroorzaakt heeft, dat snappen we allemaal. Hetzelfde geldt voor bacteriën. Ze verschijnen in het lichaam wanneer dit gedeeltelijk of helemaal ziek, rottend of stervende is. Bacteriën maken schoon. Ze verwijderen dode cellen en rottend weefsel, zodat het lichaam kan genezen. Net zoals de brandweer niet de oorzaak is van de brand, zijn bacteriën niet de oorzaak van de ziekte. Het idee dat bacteriën gevaarlijke en agressieve dingen zijn die het lichaam bedreigen, zou weleens het tegenovergestelde van de waarheid kunnen zijn.

De microbe-theorie
In die tijd, rond 1860, waren microscopen niet sterk genoeg om deeltjes kleiner dan bacteriën te onderscheiden. Dat weerhield Pasteur er niet van om op grond van zijn bevindingen een hypothese te ontwikkelen. Hij zei: er moeten onzichtbare deeltjes bestaan die in de lucht zweven, erop wachtend tot ze ingeademd, aangeraakt, opgegeten of opgedronken worden, om daarna de persoon aan te vallen en hem ziek te maken. Ik noem ze virussen. En zo gauw we betere microscopen hebben, zullen we het bewijzen.’
Hij was als een astronoom die er zeker van is dat een nog onontdekte planeet bestaat, deze zelfs een naam geeft, en wacht op een telescoop die groot genoeg is om zijn vermoeden te bewijzen.

Hoe bewijs je het bestaan van een virus?
Pasteur had het opnieuw mis. Inmiddels hebben we microscopen ontwikkeld die in staat zijn om zelfs nano-deeltjes te detecteren, maar tot nog toe heeft geen enkele wetenschapper ooit een virus ontdekt. Bacteriën bestaan, maar het bestaan van virussen is simpelweg nooit bewezen. De opvatting dat bacteriën en virussen infecties en ziektes veroorzaken is ook nog nooit bewezen. Zelfs het woord ‘infectie’ wat in essentie ‘binnendringen’ betekent, klopt niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veronderstelde besmettelijkheid van bacteriën en virussen.

Om in de moderne wetenschap het bestaan van iets te bewijzen, zijn drie stappen nodig:
1. Isoleer het
2. Neem een elektronen microfoto ervan
3. Bepaal wat de genetische opbouw is

Dusver is niemand er ooit in geslaagd zelfs maar de eerste stap te zetten. Er zijn geen rapporten die bewijs laten zien van een geïsoleerd virus. Niet bij Covid-19, niet bij andere vormen van Corona, niet bij de mazelen, niet bij polio, zelfs niet bij HIV. ‘Virus’ is een ander woord voor ‘vergif’. Kwik, aluminium fosfaten en formaldehyde zijn vergif, om maar een paar ingrediënten van vaccinaties te noemen, maar er bestaat niet zoiets als een besmettelijk vergif. Tenminste, dit zijn de conclusies van onder meer David Parker en Dawn Lester, de auteurs van het substantiële boek ‘What really makes you ill’.

Dit kan niet waar zijn
Dit is een goed moment om even te pauzeren, lijkt me. Want… wat? Wat? Is de microbe-theorie, het fundament van de moderne geneeskunde, niets meer dan een theorie? Eh… ja. Het wordt niet voor niets de microbe-theorie genoemd. Maar… hoe dan? Dit kan toch niet waar zijn? Ik bedoel, is het niet algemeen bekend dat miljoenen indianen stierven aan de mazelen toen de Spaanse conquistadores binnenvielen? Weet niet iedereen dat miljoenen mensen stierven tijdens de Spaanse griep? En is het niet een feit dat polio werd overwonnen, dankzij het poliovaccin? Dus wat is dit voor een onzin?

De genocide van de inheemse Amerikanen
Toen het land dat later Amerika zou worden, werd binnengevallen, stierven miljoenen inheemsen, maar niet aan de mazelen. Waar ze werkelijk aan stierven, was veel erger. De Europeanen waren gewapend met geweren en kanonnen, terwijl de enige wapens die de inboorlingen hadden, als ze al iets hadden, pijl en boog waren. Ze werden gedwongen om als werkslaven in de goud- en zilvermijnen te werken, tot ze er letterlijk dood bij neervielen. Ze werden van hun vruchtbare gronden verdreven en stierven vervolgens aan een schrijnend gebrek aan voedsel en schoon water. Het is zeer waarschijnlijk dat de massale epidemie een cover up story was, omdat dat verhaal nou eenmaal beter klinkt dan de afschuwelijke waarheid dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika door de indringers en masse werden afgeslacht.

De Spaanse griep was geen griep
In 1918, zo gaat het verhaal, werden 20 miljoen mensen wereldwijd weggevaagd door een dodelijk virus. Maar wacht even… het effect bewijst niet de oorzaak. Toen niet, nu niet en nooit niet. Als je het nader onderzoekt, dan zie je dat het wellicht geen toeval was dat deze zogenaamde pandemie direct na WWI plaatsvond. De oorlog had de gezondheid van miljoenen mensen verzwakt door een slecht dieet, honger, trauma, angst, stress en verdriet. Daarnaast waren er nog legio andere factoren die bijdroegen. In de militaire kampen in de US, bijvoorbeeld, stierven soldaten bij bosjes omdat ze veel te hoge doses aspirine toegediend kregen. In India kwamen veel soldaten verzwakt en getraumatiseerd terug uit de oorlog in Europa, waar ze in de koude en natte loopgraven hadden gevochten. Velen stierven aan de gevolgen van deze extreme ontberingen. Wederom is de waarheid over de Spaanse griep veel grimmiger en gecompliceerder dan het verhaal over een virus dat plotseling, out of the blue, miljoenen mensen doodt. Misschien is dit ook een cover up story.

Catch me if you can
Het verhaal over polio is ook niet zo zeker. Statistieken laten zien dat het aantal gevallen van polio al drastisch verminderd was, vóór er een vaccin was ontwikkeld. Zoals ik net al schreef, laat het onderzoek van Parker zien dat er absoluut geen bewijs is dat virussen bestaan. Echter, er zijn wel onderzoeken gedaan om uit te vinden of het mogelijk is om de griep of de mazelen over te dragen, of liever gezegd: of het mogelijk is een ziekte met griep- of mazelen-achtige verschijnselen over te dragen aan een ander persoon. Een voorbeeld: drie jaar geleden werd door Stefan Lanka in Duitsland 100.000 Euro uitgeloofd voor degene die kon bewijzen dat de mazelen besmettelijk waren. Een groep wetenschappers ging onmiddellijk aan de slag. Ze zetten twee rijen mensen tegenover elkaar. De ene rij had mazelen-achtige symptomen, de andere rij was gezond. De zieke mensen moesten meerdere keren in het gezicht van de gezonde mensen hoesten. Smerig, maar hé, je moet iets over hebben voor de wetenschap. Het resultaat was dat niet één gezond persoon ziek werd. Waarom werd dit geen wereldnieuws? Waarom werden in plaats daarvan deze bevindingen afgewezen, zelfs in het hoogste gerechtshof, en vaardigde de Duitse regering onlangs een mandaat uit waarbij het inenten tegen mazelen verplicht gesteld werd? Is dit niet gewoon het bespotten van de wetenschap?

Het V-woord
Hier zijn we dan, met een hoofd vol vragen. En ik heb nog niet eens de meest dringende vraag gesteld: ALS VIRUSSEN NIET BESTAAN, WAAR HEBBEN WE DAN VACCINS VOOR? Pasteur zette destijds het werk voort van de Engelse plattelandsdokter Edward Jenner, die bijna een eeuw eerder, rond 1780, de eerste was die met vaccinaties experimenteerde. Jenner was de uitvinder van het allereerste vaccin, het vaccin tegen de pokken. Pasteur ontwikkelde er ook eentje, een vaccin tegen hondsdolheid. Het idee van een vaccin was en is nog steeds: val het lichaam een beetje aan door een paar druppels van een zekere bacterie, een zeker virus of gif in het lichaam te spuiten, gewoon om het een beetje te laten schrikken. Als je dit doet, zal het lichaam reageren door extra hard te werken om zichzelf te beschermen, waardoor het ziekmakende wat-het-dan-ook-is niet het lichaam kan binnendringen en de patiënt zodoende gezond blijft. Wel, het wordt misschien een beetje ziek van het vaccin, maar dat is beter dan een afschuwelijke dood sterven door een dodelijk virus, nietwaar?

Beschermen vaccins het lichaam?
Is de bewering dat vaccins het immuunsysteem versterken waar of onwaar? Op dit punt durf ik te zeggen: het is onwaar. Het idee dat vaccins het lichaam beschermen tegen ziekte is absoluut niet logisch. Je kunt het immuunsysteem niet van tevoren versterken door het met gif te injecteren. Het ziet ernaar uit dat vaccins het lichaam tegen helemaal niets beschermen!

Het één leidt tot het ander
Als je de microbe-theorie van Pasteur ontkracht, ontkracht je daarmee ook de maatregelen die genomen zijn om ons zogezegd te beschermen tegen Covid-19. Social distancing? Een mondkapje dragen? Twintig keer per dag je handen wassen? Waarom? Er is niks besmettelijk daarbuiten! Het is zeer waarschijnlijk dat de vaccinatieprogramma’s gekaapt zijn door de farmaceutische industrie, die er geld mee wil verdienen. Als je kijkt naar wat er in vaccins zit en hoe de vaccinatie-industrie gepusht en beschermd wordt, is het wijs om te overwegen of jouw gezondheid ze aan het hart gaat, of juist niet. Waarom zou je nano-deeltjes toevoegen aan een vaccin, bijvoorbeeld, als het enige voordeel is dat dit behulpzaam is bij het tracken van mensen en om ze te koppelen aan AI?

Waar rook is, is vuur
Louter als een gedachten-experiment, nog zonder enige conclusies te trekken, zou je je kunnen afvragen: wat wordt er eigenlijk getest, als virussen niet bestaan? Wat er getest wordt, is de aanwezigheid van exosomen in het lichaam. Exosomen zijn kleine strengen van eiwit die het lichaam uitscheidt als het probeert om van gifstoffen en vrije radicalen af te komen. Het verschil tussen bacteriën en exosomen is dat bacteriën levend zijn, terwijl exosomen dat niet zijn. Bacteriën zijn de brandweermannen, exosomen zijn de rook. Omdat de meeste mensen toxines in hun lichaam hebben, zullen ze ook exosomen in het bloed hebben. Daarom testen de meeste mensen positief voor exosomen, die in deze tijd ineens de naam Covid-19 hebben gekregen.

De realiteit in de ogen kijken
Maar waar sterven mensen dan aan tijdens deze specifieke pandemie, vraag je je misschien af. Net als vlak na WWI, of tijdens de invasie van wat nu Amerika is, is het een goed idee om naar het grotere plaatje te kijken als je deze vraag wilt beantwoorden. Over het algemeen kun je spreken van vier hoofdoorzaken van ziekte:

1. Een gebrek aan voedingswaarde, door een gebrek aan voedsel of door voedsel van gebrekkige kwaliteit
2. Giftige inname, zoals pillen, alcohol, roken, junkfood, drugs, vaccins, zware metalen, lucht-, water- en aarde verontreiniging, etc.
3. Hoge mate van chronische stress, trauma en angst
4. Elektromagnetische straling

Zou het kunnen dat dit precies hetgeen is waar mensen nu ook aan sterven? Verklaart dit waarom mensen in hetzelfde huishouden, dezelfde school of hetzelfde instituut tegelijkertijd ziek worden; niet omdat ze een besmettelijk virus opgepikt hebben, maar omdat ze blootgesteld zijn aan één of meerdere van bovenstaande factoren? Is dit waarom het vermeende virus vooral ouderen en chronisch zieken treft, alsmede mensen die in zeer verontreinigde gebieden wonen?

Het failliet van Big Pharma
Is dit allemaal de schuld van Pasteur met zijn belachelijke theorieën? Nee, natuurlijk niet. Als een dwaas zoveel volgers krijgt, is er meer aan de hand. Wederom is de waarheid grimmiger en gecompliceerder dan het virusverhaal. Het lijkt erop dat iemand belang heeft bij grote groepen zwakke, zieke, geïsoleerde mensen, die letterlijk doodsbang zijn. Het lijkt erop dat iemand belang heeft bij grote groepen mensen die de verhalen geloven die ze verteld worden, louter omdat de vermeende wetenschap, politiek of de media dat zegt. Maar dat is een ander verhaal. Voor nu, kijk naar de basics van wat je werkelijk gezond maakt, en breng dat in de praktijk.

De volgende richtlijnen zijn zo simpel, zo universeel en zo krachtig dat ze Big Pharma in no time in elkaar kunnen laten storten. En als bovenstaande uitleg over bacteriën, virussen en vaccins waar is, dan is dat misschien wel een uitstekend idee.

Wat maakt je echt gezond?
1. Verbeter je levensstijl
2. Let op wat je eet en drinkt
3. Vermijd toxische invloeden
4. Blijf positief

_______________________________________

* Dit artikel werd onder meer geïnspireerd door een interview dat Mark Devlin deed met David Parker en Dawn Lester. Het heet ‘Viruses, and what really makes us ill’. Bij deze de link naar de audio-opnames van dit interview: https://www.youtube.com/watch?v=xmwNy8X5IrE

David en Dawn deden 10 jaar onderzoek om antwoord te vinden op de vraag ‘wat maakt ons nou echt ziek?’ Ze schreven een lijvig 800 pagina dik boek, met 40 pagina’s met louter referenties.

** Wil je dit onderwerp verder onderzoeken? Hier is een lijst van behulpzame links:

– Kijk de documentaires Vaxxed en Vaxxed2, van Del Bigtree
– Kijk de interviews en presentaties van Dr. Rashid Buttar
– Kijk de interview en presentaties van Dr. Zach Bush
– Kijk de vele interviews op het onafhankelijke nieuwsplatform Londonreal.tv

Youtube en Facebook censureren veel van deze informatiebronnen. Een goed alternatief is Bitchute.

*** Dit artikel beoogt je te inspireren om je eigen onderzoek te doen en de waarheid voor jezelf te ontdekken. Het is niet geschreven om je waar dan ook van te overtuigen. Ben je eigen autoriteit. Volg, geloof of herhaal niemand. Denk altijd zelf, spreek voor jezelf en stem daar je handelen op af.

Sanne Burger
sanneburger.com

0 reacties

You might like this too …

Watervasten – deel 1

Watervasten – deel 1

Ik heb het jarenlang uitgesteld omdat het me zo hardcore leek, maar nadat ik de boeken van Herbert Shelton ontdekte...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.