Body snatchers

Sanne Burger

25 maart 2021

[:nl] 

In dit artikel wil ik het hebben over body snatchers (ik kan er geen goed Nederlands woord voor vinden). Dit begint met het vormen van een bevredigende definitie van wat een mens eigenlijk is en hoe deze zich verhoudt tot het fysieke lichaam. Veel mensen hebben inmiddels het concept eigen gemaakt dat het fysieke lichaam een ruimteschip is voor de ziel, zodat deze een menselijke ervaring kan hebben. Het menselijk ras wordt dan gedefinieerd als een groep van zielen die regelmatig in een fysiek lichaam incareren, om een bepaalde tijd op deze avontuurlijke planeet te leven. Als het lichaam dan op een gegeven moment sterft, vertrekt de ziel weer en zet het zijn reis voort in andere lagen van de werkelijkheid, of het incarneert misschien opnieuw op aarde en heeft meerdere rondes van ervaren, leren en evolueren. Vanuit deze perceptie wordt de aarde gezien als een school voor de menselijke ziel.

Ik wil er ook zo één!
Als je deze gedachtegang voortzet, kun je je afvragen of dit ruimteschip, dit fysieke lichaam, wellicht ook gewild is bij andere levensvormen. In dat geval ga je er vanuit dat er inderdaad meerdere levensvormen zijn in het universum, misschien wel net zoveel – of meer! – als er dieren zijn op deze planeet. Bedenk alleen al hoeveel insekten, vogels, vlinders, reptielen, zoogdieren en andere dieren op deze planeet leven! Dit geef een idee van hoeveel andere levensvormen er in het uitgestrekte en weidse universum kunnen zijn.

Koekoek
Misschien hebben sommige levensvormen een fysiek lichaam en andere niet. Zou het te ver gezocht zijn om te bedenken dat deze niet-fysieke levensvormen een moord zouden doen voor een fysiek lichaam, omdat het zo’n buitenkans is? Als dit zo is, dan kunnen situaties ontstaan waar verschillende levensvormen vechten over één en hetzelfde fysieke lichaam. Dit is waar het idee van body snatchers vandaan komt. Als een koekoeksjong zal een body snatcher proberen om de originele bewoner van een fysiek lichaam eruit te wippen, zodat hij er zelf kan gaan wonen.

Walk-in
Dit is niet hetzelfde als een walk-in. Een walk-in is een menselijke ziel die in plaats van te incarneren in het lichaam van een baby in de baarmoeder incarneert in een volwassen lichaam, waarbij hij dat lichaam overneemt van de originele bewoner. Dit kan op veel manieren gedaan worden, bijvoorbeeld door middel van bepaalde drugs, straling, zwarte of witte magie, ongelukken, coma, trauma of crisis, in de droomwereld of door bepaalde energetische oefeningen.

Witte magie
Als deze overname bewust gebeurt met wederzijdse instemming, wordt het witte magie genoemd. In dat geval wordt de vrije wil van het individu gerespecteerd. De overname gebeurt in het kader van genezing voor één van of beide partijen, en/of voor het collectief als geheel. Een goed voorbeeld is Lobsang Rampa, een Tibetaanse boeddhist die uit Tibet vluchtte tijdens de Chinese invasie. Hij werd gepakt en zodanig gemarteld dat zijn fysieke lichaam niet langer in staat was om zijn missie uit te voeren. Zijn leraren, hooggeplaatste Boeddhistische lama’s, sloten toen een deal met een man in Engeland. Deze man was suïcidaal en had niets meer om voor te leven. Hij gaf graag zijn lichaam op, in ruil voor een plekje in een werkelijkheidslaag waar zijn ziel kon uitrusten. De lama’s regelden dit en en de volgende ochtend werd Lobsang wakker in het lichaam van de Engelse man. Zijn vrouw kreeg de schok van haar leven, maar na een tijdje accepteerde ze het en bleven ze bij elkaar, tot Rampa stierf. Dit en nog veel meer over witte magie binnen het Tibetaans boeddhisme vind je in Rampa’s boeken, waarvan ‘Het derde oog’ (1956!) een bestseller werd.

Zwarte magie
Als de overname van het lichaam onbewust gebeurt, of door dwang en geweld, wordt het zwarte magie genoemd. In dat geval wordt de originele ziel gemanipuleerd tot het opgeven van zijn lichaam door verleiding of angst, of hij wordt simpelweg door bruut geweld verwijderd. Er zijn veel manieren om een ziel uit het lichaam te duwen, zelfs als de originele ziel dat niet wilt. Wat we vandaag de dag de Matrix noemen (voorheen Samsara of Maya): de sluier van illusie die de werkelijkheid bedekt, speelt een belangrijke rol in deze strijd. Er zijn manieren om een dergelijke overname tegen te gaan, als je weet hoe. In het eeuwenoude Boeddhisme, Taoïsme en Hindoeïsme zijn bibliotheken volgeschreven over het onderwerp en bestaan vele methodes om dit te doen. Hier gaan we later op in.

Kun je het zien?
Op dit punt aanbeland wil ik graag de vraag stellen: als een fysiek lichaam overgenomen is, door witte of zwarte magie, is dat te zien? En zo ja, hoe dan? De vrouw van Lobsang rampa merkte het meteen. Haar depressieve man zag er hetzelfde uit, maar zijn manier van doen was compleet veranderd. Ze kon het voelen, ook al had ze uit zichzelf nooit kunnen raden wat er nou precies gebeurd was. Lobsang Rampa legde het haar zo zorgvuldig mogelijk uit. Hij was zich wél volledig bewust van wat er gebeurd was en hij was een beleefd man. Hij wilde haar niet van streek maken. Maar goed, stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt naast je man en het eerste wat hij zegt is:
‘Goedemorgen, mevrouw. Sorry dat ik stoor. Laat ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Lobsang Rampa. Uw man is vertrokken naar een andere wereld en hij heeft mij zijn lichaam gegeven, waarvoor ik heel dankbaar ben.’
Dat deed Lobsang. Aanvankelijk dacht ze dat hij gek geworden was. Maar na een tijdje raakte ze gewend aan het idee, ook omdat ze ergens aanvoelde dat hij gelijk had. Rampa schreef vele boeken over zijn vorige leven in Tibet. Uiteraard werd hij belachelijk gemaakt door mensen die zijn verhalen niet geloofden. Dit was ver vóór Castaneda, trouwens. Dit was in de 1950’s! Tibet’s grenzen waren dicht in die tijd. Toen de grenzen jaren later geopend werden, gingen mensen naar Tibet om de details te checken die Rampa in zijn boeken had beschreven. Het bleek allemaal waar te zijn.

Consent
Er zijn veel verschillende situaties en motieven voor een walk-in om een lichaam over te nemen. Als dit zonder toestemming van de originele ziel gebeurd is, kan dat een reden zijn voor de bewuste walk-in om zijn best te doen om dit te verbergen. Een walk-in heeft volledige toegang tot het geheugen van de vorige ziel, dat in de hersens ligt opgeslagen. Hij kan gebeurtenissen uit het verleden ophalen, maar hij heeft geen toegang tot de gevoelens die de ziel tijdens die gebeurtenissen had. Daarom komt het voor dat de walk-in op een zakelijke, bijna kille manier over voorbije gebeurtenissen praat, alsof het het niet uitmaakt. En dat is ook zo! Hij was er niet bij, dus voor hem betekent het niets. Relaties en vriendschappen eindigen vaak ook na een overname, omdat de nieuwe ziel geen verbinding of karmische afspraken heeft met de betreffende personen, al waren ze de vorige ziel nog zo dierbaar. Of soms heeft hij dat wel, maar zijn ze van een totaal andere orde.

De persoonlijkheid
Wellicht is het een goed idee om hier de term ‘persoonlijkheid’ te introduceren. De persoonlijkheid is niet de ziel, noch is het het fysieke lichaam. Als je bovenstaande gedachtengang doorzet, kun je de persoonlijkheid zien als een verzameling van verhalen, gedrag en overtuigingen waar de ziel zich tijdelijk mee identificeert, opdat hij binnen de grenzen van zijn specifieke tijd op aarde kan functioneren. Vaak is de persoonlijkheid heel erg in de war na een overnamen. Hij of zij kan zelfs niet eens bewust zijn van het feit dat de originele ziel is verdwenen. Immers, het hele idee van walk-ins die het fysieke lichaam overnemen bestaat niet in onze cultuur. De persoon die het overkomt zegt misschien: ‘Ik voel me zo raar, alsof ik mezelf niet ben. Ik heb het gevoel dat ik in het verkeerde lichaam zit/op de verkeerde plek ben/in de verkeerde relatie/baan/situatie/tijd’. Dat is hoe ver de grenzen van zijn werkelijkheid reiken. Hij heeft geen andere concepten om te beschrijven hoe hij zich voelt. De mensen om hem heen die dichtbij de originele ziel stonden, merken misschien iets vreemds of voelen zich ongemakkelijk in zijn buurt, maar zullen het verklaren door te zeggen: ‘Hij gaat door een moeilijke tijd heen’ of ‘hij heeft psychologische problemen’ of ‘hij is psychotisch/schizofreen/gek.’ Hoe anders kunnen ze het gevoel verklaren dat deze persoon plotseling als een vreemde voelt?

De menselijke ziel
Er valt nog heel veel te zeggen over het onderwerp walk-ins. Voor nu wil ik alleen nog de suggestie doen dat het misschien wel veel meer gebeurt dan we bewust zijn. Op dit punt aangekomen, wil ik van het onderwerp walk-ins overgaan op het onderwerp body snatchers. Je zou kunnen zeggen dat een ziel die op gewelddadige wijze een lichaam overneemt ook een body snatcher is, maar voor nu wil ik onderscheid maken tussen walk-ins die een menselijke ziel hebben en walk-ins die geen menselijke ziel hebben. Dit kan op zich een punt van discussie zijn, want wat is een menselijke ziel eigenlijk precies? Is er maar één mensensoort, of zijn er meerdere? En wat is onze oorsprong? Het schijnt dat er 22 verschillende versies van het menselijk ras op dit moment op deze aarde rondlopen. Daarnaast is het helemaal niet vanzelfsprekend dat wij op aarde ontstaan zijn, ook al gaan we daar meestal vanuit. Anyway, laten we niet opnieuw afdwalen. Laten we het voor nu houden bij het onderscheid tussen menselijke body snatchers en niet-menselijke body snatchers.

Menselijk en niet-menselijk
Het belangrijkste verschil tussen menselijke en niet-menselijke body snatchers is dat een menselijke ziel zich over het algemeen verbonden voelt met het menselijk ras en er affectie voor heeft. De niet-menselijke ziel heeft dat soms wel en soms niet. Zoals ik al zei, er is een oneindige variatie van niet-lichamelijke levensvormen in het universum. Sommigen zijn dol op het menselijk ras, terwijl anderen het haten. Sommigen incarneren op aarde om hulp te bieden bij de evolutie, terwijl anderen op aarde incarneren om de mensheid te vernietigen. Weer anderen incarneren om totaal andere redenen, die persoonlijk, onschadelijk of onbetekenend zijn voor de evolutie van de mensheid of de veiligheid van het leven op deze planeet.

Star Wars
Als we nou dit gedachten-experiment voortzetten, laten we dan eens voor de lol aannemen dat ook body-snatching door niet-menselijke levensvormen veel meer voorkomt dan we denken. Stel je voor dat dit deel van een intergalaktische strijd tussen verschillende levensvormen zou zijn, die vechten over macht, controle, territorium, energie, bewustzijn, goud en andere begerenswaardige zaken. Doorgaans, als we denken aan buitenaardse beschavingen of galaktische oorlogen, dan denken we aan Star Wars, ruimteschepen en UFO’s. Maar wat als er een ander type galaktische oorlog bestaat, veel subtieler dan dat, onzichtbaar en letterlijk dichter op je huid: body snatchers!

Weg met de ziel
Stel je voor dat je een levensvorm bent die van plan is om de aarde over te nemen en zich te ontdoen van het menselijk ras, of deze op zijn minst een stuk kleiner te maken. Eén manier om dat te doen zou zijn om het menselijke ruimteschip, het fysieke lichaam, over te nemen. Benader een lichaam, dring het aura binnen, ga het lichaam in, duw de ziel eruit en voilà, het is je gelukt om een plekje te veroveren op deze aarde. So far, so good. Maar stel je voor dat dit niet een sporadisch iets is, iets exotisch bedacht door de toevallige verloren ET, maar iets dat op grote schaal gepland is? Wat als dit geen uitzondering op de regel is, maar een zorgvuldig georganiseerde operatie van een intelligente levensvorm, wezens die dit tot in detail uitgewerkt hebben en van mening zijn dat dit de meest effectieve manier is om de aarde te bezetten? Zou dit waar kunnen zijn?

Buitenaarde psychopaten
Als dit waar is, dan zou dit mogelijk verklaren waarom sommige mensen zich zo onmenselijk gedragen. Dat is omdat het geen mensen zijn, ze zien er alleen maar uit als mensen! Dit zou verklaren waarom er zoveel horror is op deze aarde. Het zou de harteloze elite verklaren, die duidelijk niets om mensen geven en bereid zijn om onvoorstelbare schade aan te richten om hun dubieuze doelen te bereiken. Het zou Big Pharma, Big Oil, Big Tech en alle andere multinationals die het menselijk ras en haar habitat uitbuiten. Het zou satanische regeringen verklaren. Het zou rituelen verklaren waar het lijden van kinderen en baby’s, de meest onschuldige en kwetsbare leden van het menselijk ras, gevierd wordt. Het zou verklaren waarom zoveel machtige mensen onmenselijk gedrag vertonen, zonder enige wroeging. Het zou verklaren waarom sommige mensen psychopaten zijn.

Niet langer menselijk
Op dit moment zien we menselijke uitziende wezens acties uitvoeren die wij als mensen niet begrijpen. Misschien zouden we het wel begrijpen als we het concept zouden vatten dat deze wezens inderdaad niet langer menselijk zijn. Dit verklaart wellicht waarom een vaccin is ontwikkeld dat het menselijk lichaam mìnder geschikt maakt om een menselijke ziel te huisvesten.
‘Hoe kan dit? Dit is tegen het leven!’ zeg je misschien.
Inderdaad! Als dit waar is, dan zijn ze bezig met het veranderen van het ontwerp van het menselijk lichaam door middel van de verandering van het DNA, zodat het meer geschikt wordt voor hén en niet voor ons! Kan dit waar zijn? Zijn ze het klimaat aan het veranderen, het water, de lucht en de aarde aan het vervuilen, de ecologische balans die zo ideaal was voor ons mensen aan het verstoren, omdat het niet ideaal is voor hun? Proberen ze de zon te blokken, het zuurstofgehalte op aarde te verminderen, omdat zij zich beter voelen in de schaduw en met een veel lager zuurstofgehalte? Zijn ze ons voedsel aan het modificeren omdat ze geen vers, biologisch voedsel nodig hebben, zoals wij? Proberen ze ons soms uit te hongeren? Proberen ze ons te verzwakken door middel van electromagnetische straling, zodat we makkelijker opgeruimd kunnen worden? Zijn ze het menselijk lichaam aan het modificeren zodat het onvruchtbaar wordt, omdat ze zich niet op dezelfde manier voortplanten als wij? Wie weet, misschien creëren ze hun nakomelingen in broedkamers, terwijl AI ervoor zorgt. Misschien beschouwen ze onze manier van voortplanten als primitief en overbodig, met al haar onzekerheid en risico. Of misschien hebben ze een manier gevonden om het fysieke lichaam voor eeuwig jong te houden, zodat het onsterfelijk wordt en niet iedere 80 jaar vervangen hoeft te worden. Of misschien willen ze het lichaam androgyn maken, inplaats van het in stand houden van deze ouderwetse, gecompliceerde mannelijke en vrouwelijke versies. Als het plan is om deze planeet over te nemen, van ons af te komen en ideale omstandigheden te creëren voor hun, dan zouden onvruchtbaarheidsvaccinaties inderdaad een heel goed plan zijn.

Is er iemand thuis?
Misschien zijn we inderdaad in een onzichtbare oorlog beland. Misschien is er inderdaad een buitenaardse aanval gaande, de invasie van een buitenaards ras. In deze context kun je je afvragen welk percentage van echte, waarachtige mensenzielen in een menselijk ruimtepak er nog rondlopen, vergeleken met het percentage van buitenaardse levensvormen die een menselijk ruimtepak bezetten. En hoe groot moet het percentage van dat laatste zijn om een invasie te doen slagen? Misschien, als je iemand ontmoet die je een tijdje niet gezien hebt, is het een goed idee om even te checken of hij of zij nog steeds dezelfde ziel is als wanneer je hem of haar voor het laatst zag. Hoe beweegt hij? Hoe praat hij? En vooral, hoe voelt hij? Als je eenmaal bewust bent van deze mogelijkheid, dan wil je misschien weten hoe je kunt weten wie daarin zit – of niet.

Wie wil er naar huis?
Als je deze gedachtentrein voortzet, dan kun je je afvragen: als dit gebeurt, is er dan een manier om het te stoppen? En als dat zo is, willen we het wel stoppen? In mijn beleving is dat een absoluut legitieme vraag, want sommige mensen hebben een brandend verlangen om van deze planeet af te komen en zouden onmiddelijk vertrekken als ze de kans kregen. Als er inderdaad 22 verschillende mensensoorten zijn, dan kan ik me voorstellen dat sommigen van hem het gevoel hebben dat ze hier niet (langer) thuishoren en naar huis willen, naar hun originele planeet of werkelijkheid. Daarnaast is het ook de vraag wat we aan moeten met al die zielen die uit hun ruimtepak zijn geduwd, misschien zelfs zonder dat ze zich dit bewust waren. En wat gaan we doen met alle overleden zielen die bewusteloos waren toen ze stierven en vastzitten in deze werkelijkheidslaag, terwijl ze hier eigenlijk niet meer horen?

Vraag het!
Hoe dan ook, ik vind dat ze het netjes zouden moeten vragen. Ik ben het niet eens dat mij niet gevraagd wordt of ik bereid ben om mijn lichaam te laten modificieren of zelfs helemaal op te geven, want het is MIJN lichaam. En voor zover ik weet heeft ook niemand ons gevraagd of we bereid zijn deze planeet op te geven. Dat irriteert me, want dat is volgens mij tegen de universele wetten. Het is tegen de vrije wil. Als ik met mijn volle bewustzijn zou zeggen ‘Jahoor, je mag mijn lichaam hebben’ – zoals ik het geval van de Engelsman en Lobsang Rampa – dan is het een ander verhaal, maar nu voel ik me gedwongen.

Ik stem niet in
Soms lijkt het net alsof de mensheid voor mijn ogen uit elkaar aan het vallen is. En ook al weet ik dat levensvormen komen en gaan en dat 98% van alle soorten die ooit op aarde geleefd hebben uitgestorven zijn, toch voelt dit heel erg verkeerd. Ik heb nooit ingestemd met het opgeven van de mensheid. Ik heb nooit ingestemd met de vernietiging van de mensheid. Kortom, laat me heel duidelijk zijn: als dit het geval is, dan stem ik NIET in. Als je tegen mijn zin in jouw agenda erdoorheen probeert te duwen, dan duw ik terug.

Stem jij in?
Als dit gedachtenexperiment resoneert, al is het maar in de verste verte; als je je kunt voorstellen dat er enige waarheid in zit en als het je bereid maakt om het idee te overwegen dat dit verklaart wat er aan de hand is achter de schermen, dat het deze fake pandemie verklaart, de harteloosheid van de medische en politieke orde, onze dokters en leiders, dan heb ik dit lange stuk niet voor niets geschreven.

Kunnen we dit nog stoppen?
Oké, terug naar de vraag: als dit waar is, kunnen we het dan nog stoppen? Mijn onmiddelijke antwoord is: ja, we kunnen dit stoppen! Er zijn eeuwenoude tradities die kennis hebben van het gevaar van uit je fysieke lichaam geduwd te worden door niet-menselijke levensvormen. In het Taoïsme, Hindoeïsme en het Boeddhisme, zoals ik al eerder schreef, bestaan beproefde methodes die ontwikkeld zijn om entiteiten te verwijderen uit het fysieke lichaam. Meesters in deze kunst weten hoe het lichaam te reinigen van ongewenste, onuitgenodigde gasten en indringers. Zij onderwijzen hun leerlingen al eeuwen hoe het lichaam te claimen als helemaal van jou. Ook weten ze hoe je het lichaam energetisch kunt beschermen en verdedigen. Zij nemen deze vorm van energetische oorlogsvoering heel serieus en beschouwen het leren omgaan hiermee als een belangrijk onderdeel van wat het betekent om mens te zijn.

Jouw lichaam is van jou alleen
Bovengenoemde tradities zeggen dat jij als mensenziel verantwoordelijk bent voor je lichaam. Het is van jou en je hoeft het met niets of niemand te delen. However, je wordt wel geacht om er goed voor te zorgen en zijn of haar grenzen te beschermen. Dat is jouw taak. Eén van de redenen waarom het in deze tijden zo gemakkelijk lijkt om een lichaam over te nemen is omdat we in de afgelopen 100 jaar gehersenspoeld zijn om alle wijsheid uit deze oude culturen te vergeten. Echt, zo gauw we er iets over horen maken we het belachelijk, terwijl we tegelijkertijd geen idee hebben hoe we onszelf kunnen beschermen, laat staan anderen.

Sjamanisme
Het goed nieuws is: ja, het is zeker mogelijk om niet-menselijke levensvormen, entiteiten, buitenaardsen, demonen of hoe je ze maar noemen wilt, uit je lichaam te verwijderen. In ouderwetse, dramatische religieuze termen wordt dit ook wel exorcisme genoemd, maar in feite is het veel subtieler dan dat. Het is niet eng, extreem of griezelig. De katholieke kerk heeft niet echt bijgedragen aan het in leven houden van deze eeuwenoude wijsheid. Integendeel! In het sjamanisme wordt het soul retrieval genoemd, een term die ik zelf veel toepasselijker en fijner vind. Heel in het kort: je kunt naar een ervaren healer of sjamaan gaan om hem je lichaam te laten opschonen (maar pas op! Niet iedereen die zegt dat hij/zij het kan, kan het ook). En je kunt ook ergens heen gaan waar je bovengenoemde methodes zelf kunt leren. Of allebei!

Beschermend schild
Een gezond, harmonieus mens heeft een natuurlijk, beschermend energetisch schild om zich heen. Dit schild kan aangevallen en beschadigd worden. Onder invloed van electromagnetische straling, trauma, extreme emoties, chronisch lijden, gevaar, stress, slechte gewoontes, milieu- en dieetproblemen, verontreiniging, allopathische medicijnen en behandelingen, misbruik etcetera, worden deze beschermingsschilden zwakker. Voorheen, toen we nog steeds harmonieuze levens leidden, beschermd door onze tribe, in sync met de natuur, waren onze schilden ongelooflijk sterk. Op dit punt hebben veel mensen nauwelijks nog een schild, zo zwak zijn ze. Vandaar de grote invasie van deze tijd. Het is op dit moment te gemakkelijk voor een niet-menselijke levensvorm om het lichaam te invaderen.

Het tij keren
Zelfs als dit allemaal waar is en niet alleen maar een gedachtenexperiment voor de lol, verkeren we nog steeds niet in een hopeloze situatie. We zijn niet verloren! We hebben deze galaktische oorlog nog niet verloren! Nog niet! Maar er moet wel iets gebeuren, dat is zeker. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we bewustzijn creëren rondom het simpele feit dat ons fysieke lichaam beschermd moet worden. En jij, de bewoner van dit lichaam, bent daarvoor verantwoordelijk. Je kunt meteen beginnen. Je kunt beginnen met het schoonmaken en ontgiften van je lichaam door het veranderen van je dieet, het drinken van schoon water, het inademen van schone lucht en het geven van de nodige rust en actie aan je lichaam. Ook kun je wat soul searching doen wat betreft de vraag of je misschien beter je grenzen zou moeten aangeven en van welke negatieve mensen, omstandigheden en energieën in je leven je af wilt. En het dan ook doen, natuurlijk. Het idee dat je moet aanvaarden dat je dingen moet doen die je niet wilt, of dat je in situaties moet blijven die je ongelukkig maken, is een nog grotere hoax dan deze zogenaamde pandemie.

Terugkeer naar Eden
We moeten onszelf informeren hierover. We moeten leren hoe we ons lichaam kunnen reinigen en hoe we ongenode gasten kunnen wegsturen. We moeten leren hoe onszelf te beschermen en hoe de zielen terug te halen die tegen hun zin uit hun lichaam geduwd zijn. Dit is hoe we de oorspronkelijke balans kunnen herstellen. En ja, ik geloof dat dat nog steeds mogelijk is. Maar er is wel enige urgentie.

©Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

In this article, I want to elaborate on body snatchers. This starts with establishing a satisfying definition of what a human being actually is and how it relates to the physical body. Nowadays, many people have adopted the concept that the physical body is a space suit for the soul, so the soul can have a human experience. As such, the human race is defined as a group of souls who frequently incarnate in a physical body, to live a certain time span on this adventurous planet. Then, when the body dies, the soul leaves and continues its journey into other realms, or it might reincarnate on earth again and have several cycles of experiencing, learning and evolving. From this point of view, the earth is considered a school for the human soul.

I want one of those
If you take this concept a bit further, you can wonder whether this space suit, this physical body, might also be desired by other life forms – assuming that there are indeed multiple life forms in the universe, possibly as many as there are animals on this planet. Just think of how many insects, birds, butterflies, reptiles, mammals and other animals exist on this planet only! This gives an idea of how many life forms there might be in the vast and wide universe.

Cuckoo
Possibly, some life forms have a physical body, while others have not. In that case, would it be too farfetched to imagine that these non-physical life forms would love to have a physical body, because it is such an amazing opportunity? If this is so, situations could easily arise in which the physical body would be fought over by different life forms. This is where the concept of body snatchers comes in. Like a cuckoo cub, a body snatcher will attempt to remove the original inhabitant of a physical body, in order to start living there itself.

Walk-in
This is not the same as a walk-in. A walk-in is a human soul, who instead of incarnating in a baby’s body in the womb, incarnates in a mature body, thereby taking over the body from the original inhabitant. This can happen in many different ways, for example through drugs, electronic radiation, black or white magic, accidents, coma, trauma or crisis, in the dream realm or through certain energetic practices.

White magic
If this take-over happens consciously, with mutual consent, it is called white magic. In that case, the free will of the individual is respected. The take-over takes place in order to bring healing to either one or both of the involved souls, or to the collective as a whole. A good example is Lobsang Rampa, a Tibetan Buddhist who fled from Tibet during the Chinese invasion. He got caught and tortured to the degree that his physical body was no longer capable of carrying out his mission. His teachers, high ranked Buddhist lamas, then struck a deal with a man in England. This man was suicidal and had nothing left to live for. He was happy to give up his body, in exchange of being sent to a realm where his soul could rest in peace. The lamas arranged this and the next morning Lobsang Rampa woke up in the body of the English guy. His wife freaked out at first, but after explanation they stayed together, until Rampa died. This and much more about white magic in Tibetan Buddhism you can read in Rampa’s books, of which ‘The Third Eye’ (1956) became a bestseller.

Black magic
If the take-over of the body happens unconsciously or through force and violence, it’s called black magic. In that case, the original soul is manipulated into giving up the body through temptation or fear, or he is simply removed forcefully. There are many different ways to force a soul out of the body, even when the original soul doesn’t want to leave. What we nowadays call the Matrix (Samsara or Maya in the old days): the veil of illusion covering up reality, plays an important role in this battle. There are ways to prevent such a take-over, if one knows what to do. In ancient Buddhism, Taoism and Hinduism there are many books written about the subject and many techniques given. We will elaborate on this later.

Does it show?
For now, I just want to pose the question: if a physical body has been overtaken, either through white or black magic, would it show? And if so, how would it show? The wife of Lobsang Rampa noticed immediately. Her depressed husband looked the same, but his demeanor had changed completely. She could sense it, even though she would never have been able to tell what exactly had happened. However, Lobsang Rampa explained to her, because he was fully aware of what had happened and he was a polite man. He didn’t want to upset her. Still, imagine waking up next to your husband one morning and the first thing he says is:
‘Good morning, madam. I’m sorry to disturb. Let me introduce myself. My name is Lobsang Rampa. Your husband has moved onto another realm and he gracefully allowed me to overtake his body.’
At first she thought he had gone mad. After a while though, she got used to the concept and she sensed he was speaking the truth. Rampa wrote many books about his previous life in Tibet. Of course, he was ridiculed by people who didn’t believe his stories. This was way before Carlos Castaneda, by the way. It was in the 1950’s. Tibet’s borders were closed at the time. Only after they opened decades later, people went to check the details he had described in his books. All of them were verified as truth.

Consent
There are many different situations and motives for a walk-in to overtake a body. If it is done without consent of the original soul, this might be a reason for the conscious walk-in to try his best to hide it. A walk-in has full access to the memory bank of the previous soul, which is stored in the brain. He can recollect previous events, but he cannot access the feelings that the soul experienced during these events. Therefore, the walk-in can talk about previous events in a matter of fact-like, cold way, as if he doesn’t care. Which is true! He wasn’t there, so in truth he couldn’t care less. Affectionate bonds often end after a take-over as well, as the new soul has no connection or karmic ties to the ones, that before were so dear to the original soul. Or sometimes he has, but they are of a totally different kind.

The personality
Here it might be a good idea to introduce the term ‘personality’. The personality is not the soul, neither is it the physical body. Riding our current train of thought, the personality can be seen as a collection of stories, behavior and beliefs that the soul temporarily identifies with, in order to function within the realms of this particular time span on earth. Oftentimes the personality is very confused after a take-over. He or she might even be unaware of the fact the original soul has disappeared. After all, the whole concept of walk-ins taking over the physical body is absent in our culture. The person it happens to might say ‘I feel so weird, I feel not myself, I feel as if I am in the wrong place/body/relationship/job/situation/time’ because that is how far his reality reaches. He has no other concepts to describe how he feels. The people around him that were close to the original soul, might feel eerie or awkward around him or her, but will explain it by saying: ‘he’s going through a rough time’ or ‘he has psychological problems’ or ‘he is psychotic/schizophrenic/crazy’. How else could they explain the feeling that this person suddenly feels like a stranger?

The human soul
There’s a lot to elaborate on, considering the topic of walk-ins. To conclude my elaboration for now, I want to suggest that it probably happens a lot more than we are aware of. At this point though, I want to move on from walk-ins to body snatchers. You could say that a soul who violently takes over a physical body is a body snatcher too, but for now I want to distinguish between walk-ins that have a human soul and walk-ins that have a non-human soul. However, this can also be a point of discussion, because what exactly is a human soul? Is there only one human species, or are there more? And what are our origins? It is said that there are actually 22 different versions of the human species walking around on this planet today. Also, it is not a given that humans have originated here on earth at all. But let’s not digress again. Let’s stick to the distinction between human body snatchers and non-human body snatchers.

Human and non-human
The main difference between human and non-human body snatchers is that in general, a human soul cares for the human race. The non-human soul sometimes does and sometimes doesn’t. Like I said, there is an infinite variety of non-physical life forms in the universe. Some love the human race, others hate it. Some incarnate on earth in order to help the human race to evolve, others incarnate to destroy it. Yet others incarnate for completely other reasons, which might be personal and harmless or insignificant to the evolution of mankind or the safety of life on this planet.

Star Wars
Just for the sake of this thought experiment, let’s assume that body snatching by non-human life forms is much more frequent than we think. Imagine this is part of an intergalactic struggle between different life forms, who fight over power, control, territory, energy, consciousness, gold and other desirable things. Usually, when we think of alien or galactic warfare, we think of Star Wars, space ships and UFO’s. But what if there was another type of galactic warfare, much more subtle, invisible and literally closer to your skin: body snatchers!

Push out the soul
If, as a species, you were inclined to overtake this planet and get rid of or diminish the human race, one way of doing so would be to overtake the human spacesuit. You would approach a body, enter its aura, get into it, push out the soul and voilà, you have managed to get yourself a place on earth. What if this was not an occasional thing, but something that has been planned on a grand scale? What if it this is not an exception to the rule, something exotic made up by the occasional lost alien, but a carefully crafted operation by an intelligent life form, creatures who have thought this true and figured out this is the most effective way to occupy this earth? Could this be true?

Alien psychopaths
If this were true, it would possibly explain why some humans behave so inhumane. It’s because they are not human, they only look human! It would explain why there is so much horror on this planet. It would explain the cold hearted elite, who clearly don’t care about people and are willing to cause great damage in order to reach their dubious goals. It would explain Big Pharma, Big Oil, Big Tech and all the other multinationals, exploiting the human race and its habitat. It would explain satanic governments. It would explain rituals where the suffering of children and babies, the most innocent and vulnerable among the human species, is celebrated. It would explain why so many multinationals and powerful people perform inhumane behavior, without showing any remorse. It would explain why some people are psychopaths.

No longer human
These days, we see human spacesuits perform actions that we as humans don’t understand. Maybe we would understand, if we grasped the concept that indeed, they are no longer human. This might actually explain why a vaccine has been developed that makes the human body less adaptable to house a human soul.
‘How is this possible? This is against human life!’ you might say.
Could this be true? Are they changing the design of the human body through altering its DNA, so it will be more suitable for them? Are they changing the environment, polluting the water, the air and the soil, destroying the ecological balance that was so ideal for us humans, because it’s not ideal for them? Are they blocking the sun and lowering the oxygen levels on earth, because they thrive in the shade and with a much lower oxygen level? Are they modifying our food, because they don’t need fresh, organic food, like we do? Are they trying to starve us? Are they weakening us by electromagnetic radiation, so we can be removed more easily? Are they modifying the human body to make it infertile, because they don’t reproduce the same way as us? Who knows, maybe they create their off spring in breeding chambers, all closely monitored by AI. Maybe they consider our way of procreating primitive and absolutely obsolete, with all its uncertainty and risk. Or maybe they have found a way to rejuvenate the physical body eternally, so it becomes immortal and doesn’t need to be replaced every 80 years. Or maybe they want to modify the body into androgyny, instead of maintaining these old fashioned, complicated male and female versions. If the plan was to overtake this planet, get rid of us and create ideal circumstances for them, infertility vaccines would indeed be a great plan.

Is there anybody in there?
Maybe we are in an invisible war. Maybe there is indeed an alien attack, an invasion of an alien race. In this context, you might wonder what the percentage of real, true humans living in a human space suit is, compared to the percentage of alien life forms occupying a human space suit. And how big of a percentage do we need of the latter, for the invasion to succeed? Maybe, if you meet someone whom you haven’t seen for a while, you might want to double check to see if he or she is still the same soul as when you met last. How does he move and talk, and most importantly: how does he feel? Once aware of the option, you might want to know how to know who is in there – or not.

Who wants to go home?
Continuing on this train of thought, you can ask yourself: if this is happening, is there a possibility to stop it? And if so, do we want to stop it? Do we, human souls, want to stay on this planet? I believe it is absolutely legit to ask this, because some humans might have a burning desire to get off of this planet and would leave straight away, if they had the choice. If there are indeed 22 different human species, I can imagine some of them feel they don’t belong here (anymore) and want to go home, to their original planet or realm. Furthermore, how about all these souls that have been pushed out of their physical body, some of whom might not even be aware of it? Not to speak of all the deceased souls that have died unconsciously and are stuck in these realms?

Ask me!
However, first and foremost, I feel we should be asked. I do not agree with not being asked whether I want to either modify or completely give up my physical body, because it is MY physical body. And as far as I know we have not been asked whether we are willing to give up this planet, either. That annoys me, because that is against what I consider universal law. It goes against my free will. If I consciously say ‘Yes, you can have my body’ – like in the case of the English man and Lobsang Rampa – it is a totally different story, but now I feel forced.

I do not consent
Sometimes it looks like the human race is crumbling before my eyes. And even though I know species come and go, that 98% of all species that ever lived on this planet have gone extinct, this feels deeply wrong. I have not agreed to give up on the human race. I have not agreed to the human race being destroyed. So let me be very clear: if this is the case, I do not consent. If you are trying to push your agenda against my will, I will push back.

Do you consent?
If this thought experiment resonates with you in even the remotest way; if you can imagine there might be some truth in it and are willing to consider the idea that it explains what really is going on behind the scenes, that it might explain this fake pandemic, the coldness of our medical and political establishment, our doctors and leaders, then I haven’t written this lengthy piece for nothing.

Can we still stop this?
So, back to the question: if all this is true, are there ways to stop it? My immediate answer would be: yes, there are ways to stop it! There are ancient traditions that are acutely aware of the danger of being kicked out of your physical body by non-human life forms. In Taoism and Buddhism, as I said before, they have proven methods, developed to remove entities from the physical body. Masters in these arts know how to cleanse the body from undesired, uninvited guests and invaders. They have taught their practitioners for centuries how to take ownership of the body. Also, they know how to energetically protect and shield the body. They take this type of energetic warfare very serious and consider dealing with this an important part of what it means to be human.

Your body is yours alone
The ancient traditions mentioned above, state that as a human being, you are responsible for your body. It is yours and you don’t have to share it with anyone or anything. However, you are supposed to be accountable. You have the task to take care of your body and protect its boundaries. One of the reasons it seems so easy now to overtake a human body is because in the past 100 years we have been brainwashed into forgetting all about this ancient wisdom. Frankly, we usually ridicule it as soon as we hear about it, while we have no clue about how to protect ourselves, let alone others.

Good old shamanism
However, the good news is: yes, it is absolutely possible to remove non-human life forms, entities, aliens, demons or however you want to call them, from your body. In old fashioned, dramatic religious terms this is called exorcism, but in fact it is much more subtle than that. It’s not spooky, extreme or freaky at all. The catholic church has not been very helpful in keeping this ancient wisdom alive. On the contrary! In shamanism they call it soul retrieval, which I find a much more appropriate term. In short, you can go to an experienced healer or shaman to have him clean your body for you (beware though, not all who say they can, actually can) or you can go somewhere to learn the methods yourself. Or both!

Protective shields
A healthy, harmonious human being has a natural, protective energetic shield around the body. However, that shield can be attacked and damaged. Under the influence of electromagnetic radiation, trauma, extreme emotions, chronic suffering, danger, stress, bad habits, environmental and dietary problems, pollution, pharmaceutical medicine and treatment, abuse, etcetera, these protective shields become weaker. Before, when we were still living harmonious lives, raised and protected by our tribe, in sync with nature, our shields were incredibly strong. At this point, many people hardly have one. Hence, the big invasion of this time. It’s pretty easy for non-human life forms to invade the body, compared to before.

Amazing grace
However, even if all this is actually true and not only a fun thought experiment, we are not in a hopeless situation. We are not lost! We haven’t lost this galactic battle. Not yet! But something has to be done. That’s for sure. Bottom line is that we, as a species, have to raise awareness about the simple fact that our physical bodies need to be protected. And you, the inhabitant of that body, are responsible to do so. You can start right now. You can start cleansing and detoxing your body by changing your diet, drinking clean water, breathing clean air and giving your body the necessary rest and action. Also, you can do some soul searching on where you could improve your boundaries and what negative energies you want to get rid of in your life. And then get rid of it, of course. The idea that you have to put up with things you do not want, with situations that make you unhappy, is an even bigger hoax than this so called pandemic.

Return to Eden
We have to educate ourselves. We have to learn how to cleanse our bodies and how to remove uninvited guests. We have to learn how to protect ourselves and how to retrieve the souls that were pushed out of their bodies, without giving their consent. This is how we can restore the balance. And yes, I believe it is still possible. But the times, they are a tad urgent.

©Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

Een oproep aan artsen

Een oproep aan artsen

Artsen, waarom doen jullie geen onderzoek?Jullie hebben allemaal de eed van Hippocrates afgelegd, waarin je gezworen...

Verzet je niet tegen de pijn

Verzet je niet tegen de pijn

Als je pijn hebt Vecht er dan niet tegen Maar sta het toe Laat de pijn je overspoelen De pijn zoekt naar een veilige...

3 Reacties

 1. Sanne Burger

  Dankjewel! Ik had het al gezien, maar blij met correcties.

  Antwoord
 2. Oracle Nye

  Powerful!!

  Antwoord
 3. Jeanne

  Dank je Sanne. Goed beeldend uitgelegd. Voor mensen die wel willen ontsnappen aan incarnatielot, lees de leerniveau’s van Wes Penre eens. Dan weet je ook wie achter deze invasie zit die nu plaatsvind.

  Antwoord

Geef een reactie

Share This