[:nl]Waar is mijn Stradivarius?[:en]Where is my Stradivarius?[:]

Sanne Burger

6 juli 2021

[:nl] 

Er heerst een misvatting in de spirituele wereld, en die is dat een grens stellen hetzelfde is als veroordelen. Dat suggereert dat het slecht is om onderscheid te maken tussen wat je wel en niet wilt, met wie je wel en niet wilt zijn. Alsof we alles en iedereen moeten goedkeuren. Alsof we alles moeten includeren en omarmen. Alsof we van alles en iedereen moeten houden. Alsof het verkeerd is om rotting, schade, gif, verwonding, valsheid en andere vormen van destructiviteit te vermijden. Alsof je het recht niet hebt om als mens te zeggen: ‘Hier voel ik me niet goed bij, dus ik zeg er nee tegen.’

Terwijl het je goed recht is om als mens selectief te zijn. Sterker nog, het is je heilige plicht. Er is een overload aan mogelijkheden en opties, er zijn zoveel verschillende soorten mensen, dingen die je kunt doen, manieren waarop je kunt leven. Het staat je vrij om daar keuzes in te maken. Sterker nog, het is onmogelijk om geen keuzes te maken. En bij iedere keuze sluit je dingen uit. Dat is inherent aan het maken van keuzes. Daar is niks slechts aan, dat is gewoon zo. Keuzes maken en zodoende dingen uitsluiten, is vanzelfsprekend en onvermijdelijk. Het maakt deel uit van het menszijn. Hoe beter je wordt in het maken van duidelijke, heldere keuzes, in ja zeggen tegen wat je wel wilt, dus nee zeggen tegen wat je niet wilt, hoe gelukkiger je zult worden, hoe harmonischer je leven zal zijn, hoe meer je op je plek terecht zult komen en hoe lekkerder je in je vel zult zitten.

En nee, dat is niet hetzelfde als je comfortzone niet willen verlaten. Dat is een tweede misvatting. Er is een verschil tussen in je comfortzone blijven enerzijds en kiezen voor dat wat je gelukkig maakt anderzijds. Het ene doe je uit angst, het andere doe je uit moed.

‘Hoe groter de macht van de tovenaar, des te smaller het pad dat hij kan bewandelen.’

Dat wil zeggen dat hoe bewuster je wordt, hoe minder opties je zult hebben, hoe dunner de spoeling wordt, hoe minder je geneigd zult zijn om compromissen te sluiten, hoe minder mensen en situaties nog bij je zullen passen. Je stemt jezelf steeds zuiverder af. Je wordt steeds gevoeliger, waardoor iedere dissonant steeds onverdraaglijker wordt. Het is hetzelfde als met een beroepsmuzikant, bijvoorbeeld een volleerd violist. Uiteindelijk kan hij alleen nog maar op een Stradivarius spelen, want hij kan horen en voelen dat het spelen op een minder goed instrument niet hetzelfde is. Als je eenmaal dat verschil bewust bent, dan is het gewoon heel pijnlijk om iets anders te kiezen dan dat, wat echt bij je past.

En zo is het ook in het leven. Onderscheidingsvermogen, selectiviteit, het vermogen om heldere keuzes te maken en duidelijk grenzen te stellen, is juist een teken van spirituele groei.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

There is a persistent misunderstanding in the spiritual world, which is that setting a boundary is similar to condemning. This suggests that it is a bad thing to distinguish between what you want and what you do not want, or with whom you want to be and with whom you do not want to be. It is as if we must accept everything and everyone, as if we must include and embrace everything, as if we must love everything and everyone, as if it is wrong to avoid rot, damage, poison, wounding, falsehood and other forms of destructiveness. It is as if you do not have the right as a human being to say: ‘I don’t like this, so I say no to it.’

In fact, you are absolutely entitled to be selective. In fact, it is your sacred duty. There is an overload of possibilities and options out there; there are so many different types of people, things you can do, different lifestyles you can live. You are free to make choices in all of these areas. In fact, it is impossible not to make choices and with every choice, you exclude things. That is inherent to making choices. It is not bad, it is just what it is. To make choices and hence exclude things, is natural and unavoidable. It is part of being human. The better that you become in making clear, solid choices, in saying yes to what you want, hence saying no to what you don’t want, the happier you will be. Your life will become more harmonious, you will feel more like you are in the right place and with the right people and you will be more comfortable in your own skin.

No, this is not the same as refusing to leave your comfort zone. This is a second misunderstanding. There is a distinct difference between staying in your comfort zone on the one hand and choosing for what makes you happy on the other hand. The former you do out of fear. The latter you do out of courage.

‘The greater power the wizard possesses, the narrower is the path he can walk.’

That means, the more conscious you become, the less options you will have, the less you will tend to make compromises, the less certain people and situations will suit you. You attune yourself with an ever increasing purity. You become more and more sensitive which makes every dissonance proportionally unbearable. It’s the same as with a professional musician, let’s say an accomplished violinist. Eventually, he will only be able to play on a Stradivarius because he is able to hear and feel that playing on another instrument is just not the same. Once you are conscious of the difference, it is just too painful choosing anything else but that which really aligns with you.

It is the same in life. Discernment, selectivity, the ability to make the right choices and to set clear boundaries is in fact, a sign of spiritual growth.

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Open je geest

Open je geest

Maar laten we vooral niet vergeten hoe ongelooflijk beperkt deze werkelijkheid is. Hoe erg de strijd ook is, ze speelt...

De tijd die je kwijt bent

De tijd die je kwijt bent

Op een dag zul je wakker worden en zien hoe je leven echt is En je zult rouwen Je zult rouwen over de tijd die je...

De toekomst

De toekomst

[:nl]  Tijdlijn 1: ‘Oma, wilt u nog eens over vroeger vertellen?’ ‘Natuurlijk, kind. Je wilt weten hoe het was...

1 Reactie

  1. Gilles

    Yes
    And yes

    Antwoord

Geef een reactie

Share This