[:nl]Tegen beter weten in handelen[:en]Acting against better knowledge [:]

Sanne Burger

13 juli 2019

[:nl] 

Ben je ooit in een situatie geweest waar je wist dat je verkeerd zat, maar je bleef toch?
Waar je wist dat je met de verkeerde mensen was, maar je ging niet weg?

Ben je ooit in een situatie geweest waar je ervoor koos het verkeerde te doen?
Dat, waarvan je wist dat het jou of anderen ongelukkig zou maken?
Dat, waarvan je wist dat het jou of anderen in gevaar zou brengen?
Dat, waarvan je wist dat het dodelijk saai zou worden?
Dat, waarvan je wist dat het je zou dwingen om te liegen?
Ik wel

Tegen beter weten in handelen
Niet naar je ziel luisteren
Niet naar je ware zelf luisteren
Ken je dit gevoel?
Het is geen fijn gevoel
Integendeel

Als je uitzoomt en de wereld vanuit een arendsoog-perspectief bekijkt, bestaan er geen vergissingen
Iedere foute keus die je maakt, iedere verwerpelijke actie, ieder pijnlijk moment, kan een les zijn
Alles wat er in je leven gebeurt, kan een les zijn
Als je door het maken van een verkeerde keus uiteindelijk leert om die keus niet meer te maken, dan was het een zinvolle keus

Maar gebruik dit niet als rechtvaardiging
Gebruik het niet om iets uit te stellen
Gebruik het niet om niet te veranderen
Gebruikt het niet als excuus om een situatie of relatie voort te zetten, terwijl je diep van binnen weet dat je niet bent waar je hoort te zijn

Deze plek is misschien niet de plek waar je hoort te zijn
Deze mensen horen misschien helemaal niet bij je
Misschien ben je met de verkeerde partner
Misschien heb je de verkeerde baan
Als dat zo is, dan weet je het
Je voelt het in je lijf, terwijl je deze woorden leest

Maak het belangrijk om het juiste te doen
Zeg niet dat je nog wel een andere kans krijgt, in een volgend leven
Zeg niet dat je het later wel zult doen
Zeg niet dat het allemaal niet uitmaakt
Zeg niet dat alles altijd zin heeft, want dat is niet zo
Niet op menselijk niveau
Niet hier

Er is een enorm verschil tussen zijn waar je hoort te zijn en zijn waar je niet hoort te zijn
Er is een enorm verschil tussen zijn met soulmates, met gelijkgestemden, of zijn met mensen die niet bij je horen
Er zijn mensen die je naar beneden halen en er zijn mensen die je optillen
Er zijn mensen die je inspireren en er zijn mensen die je verlammen

Wees precies met je keuzes
Wees eerlijk
Wees moedig
Jouw leven doet ertoe
Jij doet ertoe
Jouw keuzes doen ertoe

Iedere keus die je maakt brengt je óf dichter bij vrijheid, of haalt je er juist van weg
Iedere keus die je maakt brengt je óf dichter bij geluk, of verder weg van geluk
Iedere keus maakt je óf sterker, of zwakker

Maak het belangrijk
Maak jouw kracht, gezondheid en geluk belangrijk
Jij doet ertoe
Echt
Want jouw keuzes zullen uiteindelijk bepalen in welke richting de mensheid zich zal ontwikkelen

Waar wil je naartoe?
Waar wil je dat je kinderen naartoe gaan?
Waar wil je dat de mensheid is over zeven generaties?

Maak het belangrijk
Want het is belangrijk
Iedere stap telt
Iedere gedachte telt

Jij maakt het verschil

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

Have you ever been in a situation where you knew you were in the wrong place, but you stayed anyway?
Where you knew you were with the wrong people, but you didn’t leave?
Have you ever been in a situation where you chose to do the wrong thing?
That thing that would make you or other people unhappy
that thing that would put you or other people in danger
that thing that would bore you to death
that thing that would force you to lie?

I have

Acting against better knowledge
Not listening to the whisper of your soul
Not listening to your true self
Have you ever felt this?
It’s not a pleasant feeling
On the contrary

From an eagle perspective, you could say there are no mistakes
On a divine level, this is true
Because every wrong choice you make, every despicable act, every excruciating moment, can be a lesson
Everything that happens in your life can be a lesson
And yes, when you learn from a wrong choice not to make that choice again, you might say it was meaningful

However, don’t use this as a justification
Don’t use it to postpone
Don’t use it to not change
Don’t use it to justify perpetuating a situation or a relationship in which you know you are not where you are supposed to be

This place might not belong to you
These people might not belong to you
You might not be with the right partner
You might not have the right job
If this is so, you know it
You feel it in your gut, while you read these words

Make it important to do the right thing
Don’t say you’ll get another chance, in the next life
Don’t say you’ll do it later
Don’t say it’s all the same anyway
Don’t say it’s all meaningful, because it’s not
Not on a human level
Not here

There’s a huge difference between being where you belong and nót being where you belong
There’s a huge difference between being with soulmates, with your tribe, with like minded people, or being with people who are actually not on the same wavelength, or not from the same soul family, as you are
There are people who bring you down
There are people who lift you up
There are people who inspire you
There are people who numb you
It’s not the same
It’s vastly different

Be precise with your choices
Be honest
Be courageous
Your life matters
You matter
Your choices matter

Every choice you make either brings you closer to freedom, or takes you further away from freedom
Every choice you make either brings you closer to happiness, or leads you away from happiness
Every choice makes you stronger, or weaker

Make your choices important
Make your strength, your health, your happiness important
You matter
You really do
Because your choices will eventually set the direction for the whole of humanity

Where do you want to go?
Where do you want your children to go?
Where do you want humanity to be in seven generations?

Make it important
Because it is important
Every step on the way counts
Every thought counts

You make the difference

Sanne Burger
sanneburger.com [:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

0 reacties

Geef een reactie

Share This