[:nl]’Laat maar zitten’ is niet goed genoeg[:en]I do not agree to disagree[:]

Sanne Burger

12 juni 2020

[:nl] 

Als je appels lekkerder vindt dan peren is dat wat mij betreft prima, ook al hou ik meer van peren. Als je zegt dat je niet van reizen houdt, is dat ook oké, ook al ben ik dol op reizen. Als je mijn vriendje niet leuk vindt, kan ik dat accepteren, ook al snap ik het niet. Zelfs als het pijn doet, kan ik het accepteren. Je hebt recht op je eigen mening. Over smaak valt niet te twisten.

Maar als het over echt belangrijke dingen gaat, ligt het anders. Om te zeggen ‘Laat maar zitten’ als er bijvoorbeeld levens op het spel staan, is of harteloos, of gewoon dom. ‘Laat maar zitten’ wordt te vaak gebruikt als een debat moeilijk wordt, als bij een een discussie de gemoederen verhit raken, als mensen defensief, beledigd, onzeker of geprovoceerd worden. ‘Laat maar zitten’ is een zwaktebod. Het valt in dezelfde categorie als ‘Ik geloof niet in complotten’, ‘Niks is zeker’ en ‘Alles is zoals het bedoeld is’. Het zegt niks! De enige functie is om weg te kijken, om het gesprek te stoppen omdat het niet leuk meer is. En daarmee gaat de kans om tot de kern te komen verloren.

Een lastig gesprek

‘Ik hoop dat er snel een vaccin tegen dat virus gevonden wordt.’
‘Waarom?’
‘Zodat iedereen gevaccineerd kan worden, natuurlijk.’
‘Volgens mij zijn vaccins veel gevaarlijker dan virussen.’
‘Waarom?’
‘Omdat ze door criminelen ontwikkeld worden, omdat ze geen wetenschappelijke onderbouwing hebben, omdat ze weefsel van menselijke foetussen bevatten, omdat ze vol gifstoffen zitten, en omdat ze dood en verderf verspreiden.’
‘Nou, daar ben ik het niet mee eens, maar dat is oké. Laat maar zitten.’

Ik bedoel… wat?? Hoe kun je het niet eens zijn met feiten? Dit is geen mening, dit zijn concrete feiten! Natuurlijk kun je zeggen ‘Ik geloof je niet, je liegt’ of ‘Je bent gek’ of ‘Ik heb geen idee waar je het over hebt’ of ‘Wat je net zei vind ik zo eng dat ik uit alle macht ga proberen het te negeren en het zo snel mogelijk te vergeten.’ Maar ‘laat maar zitten’? Nee. Dat is een zwaktebod.

Sommige dingen zijn niet discutabel
Een vaccin geneest of beschadigt. Social distancing is zinvol of zinloos. Bill Gates is een filantroop of een kwakzalver. ‘Het nieuwe normaal’ redt levens of kost levens. DE WHO en het RIVM zijn betrouwbaar of corrupt. Sommige dingen zijn gewoon niet discutabel. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn, of een beetje dood.

In mijn optiek is het heel belangrijk om deze zaken tot op de bodem uit te zoeken. Waarom? Omdat je binnenkort zult moeten beslissen of je het nieuwe vaccin wel of niet zult nemen. Of je je kinderen ermee zult laten injecteren. Binnenkort zul je moeten beslissen of je het eens bent met verplichte vaccinaties, of niet. Wat ga je beslissen, en gebaseerd waarop?

Een lastig gesprek – deel 2

‘Ik ben goed geïnformeerd. Ik heb gestudeerd. Ik kijk het nieuws en ik onderzoek wat ik moet weten.’
‘Super. Dan weet je ook dat het doorgaans 10 tot 20 jaar kost om een vaccin te maken. En dat ze er tot nog toe niet in geslaagd zijn een werkend vaccin te ontwikkelen voor andere Corona virussen. En dan weet je ook over Event 201, toch? Dat verzin je toch niet? En je weet van de dubieuze rol die Fauci in Wuhan heeft gespeeld. En je weet dat dit nieuwe vaccin voor Covid-19 nanodeeltjes zal bevatten die je celstructuur permanent veranderen. En dat er tot nog toe geen onderzoek is geweest naar het lange termijn effect van deze gloednieuwe technologie. En dat de vaccinatie industrie big business is, dat weet je dan ook. Toch?’
‘Nou eh, dat is jouw mening.’
‘Wacht… wat? Wat is mijn mening?’
‘Jij zegt dat vaccinaties gevaarlijk zijn en daar ben ik het niet mee eens.’
‘Nee, jij zei dat je onderzoek had gedaan, dus volgens mij zou je op de hoogte moeten zijn van de net genoemde feiten, die inderdaad indiceren dat vaccinaties gevaarlijk zijn. Ga het nu niet over iets anders hebben.’
‘Nou, we hebben verschillende meningen, maar laten we geen ruzie maken. Laten we het er niet meer over hebben.’

Dit is het beslissende moment. Haak je af, of ga je door? Geef je genoeg om deze persoon om moeite te doen, of zeg je ‘Ja hoor, whatever.’ Is het het waard? Is hij of zij het waard?

Een lastig gesprek – deel 3

‘Jawel, ik wil het er wel over hebben. Laten we dit tot de bodem uitzoeken. Het is belangrijk. Haak alsjeblieft niet af. Waar ben je het precies mee oneens?’
‘Zucht. Ik ben het niet eens met jouw bewering dat vaccins gevaarlijk zijn.’
‘Oké, maar waar baseer je dat op?’
‘Op mijn onderzoek.’
‘Welk onderzoek? Heb je ‘Vaxxed’ gezien?’
‘Wat?’
‘Vaxxed.’
‘Wat is dat?’
‘Het is de beste documentaire over vaccinaties, tot nog toe. Het was een eye opener voor mij.’
‘Nee, heb ik niet gezien.’
‘Oké. Wat heb jij dan gezien? Welk onderzoek heb je gedaan?’
‘Dat heb ik je al verteld.’
‘Nee, dat heb je me niet verteld. Je zei dat je gestudeerd had, het nieuws keek en onderzoek deed, maar niet wat je gestudeerd hebt, welke nieuwsrapporten je gezien hebt en welk onderzoek je gedaan hebt.’
‘Nou, kijk dan naar de geschiedenis. Vaccins hebben meerdere vreselijke ziektes uitgeroeid. Polio, bijvoorbeeld.’
‘Dat klopt niet.’
‘Ja kijk, nu ontken jij gewoon historische feiten.’
‘Dat is geen historisch feit, het is een hypothese. Statistieken uit die tijd laten zien dat het aantal gevallen van polio al drastisch was gedaald, vóór het vaccin op de markt kwam. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccins polio genezen.’
‘Ik ben moe. Kunnen we het niet gewoon laten zitten?’
‘Nee. Maar we kunnen een pauze nemen. Kijk naar ‘Vaxxed’. Kijk naar Rashid Buttar. Kijk naar Zach. Kijk naar Del Bigtree. Laat me weten wat jij wilt dat ik kijk, lees of onderzoek en ik zal het doen. En dan praten we verder. En dan praten we weer verder, en weer, tot we het eens zijn. Daar bedoel ik mee: totdat we échte antwoorden gevonden hebben. Het is te belangrijk, schat. Want als ik gelijk heb, moeten we vaccinaties ten alle tijde vermijden. En als jij gelijk hebt, kan iedereen zich veilig laten vaccineren. Dat is belangrijk, toch?’
‘Ja, daar ben ik het mee eens.’
‘Hallelujah.’

Als je van iemand houdt, durf dan onuitstaanbaar te zijn
Als je van iemand houdt, laat het er dan niet bij zitten, alleen als het over smaak of mening gaat. Maar als het over dingen gaat die er echt toe doen, wees dan moedig en eigenwijs. Wees een pain in the ass. Ben het oneens, wees oncomfortabel, verpest de sfeer en maak ruzie als dat nodig is, ga erdoorheen. Dan is het maar even niet gezellig. Het is het waard. Het is een manier om te laten zien dat je om die ander geeft. Word emotioneel, voel de pijn, de irritatie, de angst, de verwarring. Laat je provoceren. Provoceer. Geef niet op. Het maakt allemaal onderdeel uit van het proces. Soms is een pain in the ass zijn een teken van liefde. Maar wees ook eerlijk. Geef het toe als je iets niet weet. Geef het toe als je twijfelt. Geef het toe als je ziet dat je iets verdedigde dat in tweede instantie niet waar blijkt te zijn. Laat je trots varen. Maak samen de waarheid vinden belangrijker dan je gelijk halen.

Word niet die persoon die over een paar jaar zegt: ‘Ik had geen idee. Waarom heeft niemand me gewaarschuwd?’
Wees degene die zegt: ‘Ik gaf niet op, totdat ik het begreep.’
Word niet die persoon die over een paar jaar zegt: ‘Ik wou dat ik iets gezegd had. Ik wou dat ik iets gedaan had. Maar nu is het te laat.’
Wees degene die zegt: ‘Ik nam het risico. Ik heb alles gegeven.’

Wees aanspreekbaar. Sta ergens voor. Neem verantwoordelijkheid. Wat het ook is dat je nu kiest, het zal grote consequenties hebben voor de rest van je leven en voor de rest van de wereld. We leven in definiërende tijden. Jouw niet akkoord gaan met ‘laat maar zitten’ is op dit moment niets minder dan een daad van liefde.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

When you insist apples taste better than pears, I can agree to disagree, even though I like pears better. When you say you don’t like traveling, I can agree to disagree, even though I love traveling. When you don’t like my boyfriend, I can agree to disagree, even though I don’t get it. Even when it hurts, I can agree to disagree. You’re entitled to your opinion. There’s no arguing about taste.

But when it comes to really important issues, I do not agree to disagree. To say ‘Let’s agree to disagree’ when lives are at stake, for example, is either heartless or ignorant. Too often this phrase is used when a debate gets difficult, when a discussion gets heated, when people get defensive, offended, uncertain or provoked. ‘Let’s agree to disagree’ is a cop out, then. It belongs to the same category as ‘I don’t believe in conspiracies’, ‘Nothing is certain’ and ‘It’s all meant to be’. It means nothing! Its only function is to digress, to look away, to end the conversation because it’s too uncomfortable. And with that, the chance of getting to the truth of the matter is lost.

An uncomfortable conversation

‘I hope there will be a vaccine against that virus soon.’
‘Why?’
‘So everybody can be vaccinated, of course.’
‘I believe vaccines are far more dangerous than viruses.’
‘Why?’
‘Because they are developed by criminals, have no scientific back up, contain tissue from human fetuses and many toxins, and because they cause incredible damage and death.’
‘Well, I don’t agree with that, but that’s okay. Let’s agree to disagree.’

I mean… what?? How can you disagree with facts? This is not an opinion, these are facts! Of course, you could say ‘I don’t believe you, you’re lying’ or ‘You must be mad’ or ‘I don’t know what you’re talking about’ or ‘What you just said scared the shit out of me, so I am going to try to ignore it and forget it as quick as possible.’ But ‘Let’s agree to disagree?’ No. That’s a cop out.

Certain things are indisputable
A vaccine either cures or hurts you. Social distancing is either useful or not. Bill Gates is either a philanthropist or a fraud. ‘The new normal’ either saves lives, or takes lives. The WHO is either reliable, or corrupt. Certain things just cannot be disputed. You can’t be a little bit pregnant or dead, either.

For me, to get to the bottom of these particular issues is really important. Why? Because one day soon, you will have to decide whether you will take that new vaccine, or not. Whether you will have your children injected, or not. One day soon, you will have to decide whether you agree with vaccines becoming mandatory, or not. What are you going to decide? What are you going to base your decision upon?

An uncomfortable conversation – part 2

‘I am well informed. I have studied, I watch the news and I research what I need to know.’
‘Great. Then I assume you know that normally it takes 10 to 20 years to develop a vaccine, right? And that so far, no vaccines have been developed for other Corona viruses, right? And you know about Event 201, yes? What are the odds, right? And you know about the dubious role of Fauci in Wuhan, right? And you know this vaccine for Covid-19 is going to have nano particles in it, that will permanently change your cell structure, right? And that there haven’t been any trials researching the long term effects of this brand new technology, right? And that the vaccine industry is big business, right?’
‘Well, that’s your opinion.’
‘Wait… what? What is my opinion?’
‘You say that vaccines are dangerous, and I don’t agree with that.’
‘No, you said you had done your research, so you should be aware of the mentioned facts, which indeed indicate that vaccines are dangerous. Don’t digress.’
‘Well, we have different opinions, but let’s not fight. Let’s agree to disagree.’

This is the decisive moment. Are you going to bail, or not? Do you care enough about this person to make the effort, or do you say ‘sure, whatever’? Is it worth it? Is he or she worth it?

An uncomfortable conversation – part 3

‘No. I do not agree to disagree. Let’s get to the bottom of this. It’s important. Please don’t bail. What exactly do you disagree with?’
‘Sigh. I disagree with your statement that vaccines are dangerous.’
‘Based on what?’
‘Based on my research.’
‘What research? Did you see ‘Vaxxed’?
‘What?’
‘Vaxxed.’
‘What is that?’
‘It’s the best documentary on vaccines yet. It was an eye opener during my research.’
‘No, I haven’t.’
‘So, what did you see? What research did you do?’
‘I already told you.’
‘No, you didn’t. You said you studied, watched the news and did research, but not what your studies, news reports and research were about.’
‘Just look at history, then. Vaccines eliminated many horrible diseases, like polio.’
‘No, they didn’t.’
‘See, now you are just denying historical facts.’
‘That’s not a historical fact, it’s a hypothesis. Statistics show that polio was already on its way out, before the vaccine came out. There is no scientific proof that vaccines cure polio.’
‘I’m getting tired. Can we please agree to disagree?’
‘No. But we can take a break. Watch Vaxxed. Watch Rashid Buttar. Watch Zach. Tell me what you think I should watch and I will. And then we talk. And then we will talk more, until we agree, meaning: until we have real answers. It’s too important, honey. When I am right, vaccines need to be avoided at all cost, and when you are right, everybody can safely get their vaccinations. That’s important, don’t you agree?’
‘Yes, on that I agree.’
‘Hallelujah.’

When you love someone, be a pain in the ass
When you love someone, don’t agree to disagree, only when it comes to taste or opinion. When it comes to things that really matter, be brave and stubborn. Be a pain in the ass. Disagree, get uncomfortable, fight if necessary, go through the motions. It’s worth it. It’s a way of showing that you care. Get emotional, feel the pain, the irritation, the fear, the confusion. Get provoked. Be provocative. Don’t give up. It’s all part of the process. Being a pain in the ass sometimes is an act of love. But be fair, too. Admit when you don’t know. Admit when you doubt. Admit it, once you see you were defending something that in second instance showed itself to be wrong. Swallow your pride. Make finding the truth more important than being right.

Don’t become that person in a few years, who says: ‘I had no idea. Why did nobody warn me?’ Be the one who says: ‘I didn’t rest, until I knew.’
Don’t become that person in a few years, who says: ‘I wish I had said something. I wish I had done something. But now it’s too late.’ Be the one who says: ‘I took the risk. I gave it all.’

Be accountable. Whatever you chose now, will have big consequences for the rest of your life and for the rest of the world. We live in defining times. You not agreeing to disagree at this point in history, is nothing less but an act of love.

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Medische monstruositeiten

Medische monstruositeiten

“Degenen die je absurditeiten kunnen laten geloven, kunnen je gruweldaden laten begaan.”— Voltaire Wacht even ... dus...

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

0 reacties

Geef een reactie

Share This