[:nl]Hou me vast[:en]Hold me[:]

Sanne Burger

17 december 2019

[:nl] 

Geliefde

Mijn handen zijn gebald tot vuisten
Mijn tanden zijn op elkaar geklemd
Mijn heupen doen pijn
Alles doet pijn
Ik kan me niet bewegen
Ik zit vast

Help me, schat
Leg je handen om mijn vuisten heen
Hou ze vast, tot ze zachter worden
Open mijn vingers, een voor een
Totdat mijn handen weer in mijn schoot kunnen rusten

Kom achter me zitten
Zodat ik tegen je aan kan leunen
Omhels me met je armen
Omhels me met je vleugels
Zodat ik in je veren kan verdwijnen

Streel mijn rug, totdat ik weer durf te ontspannen
Leg je hand op mijn borst, totdat ik weer kan ademen
Kus mijn voorhoofd, zodat ik kan stoppen met fronsen
Fluister lieve woordjes in mijn oor
Zodat ik even het geschreeuw niet hoef te horen
Zodat ik kan stoppen met denken

Kus zachtjes mijn nek
Zodat mijn hoofd niet langer zo zwaar voelt
Masseer mijn schouders
Zodat ik het gewicht kan loslaten dat ik met me meedraag
Leg bloemen op mijn ogen
Zodat ik even de lelijkheid van de wereld niet hoef te zien

Doe honing in mijn mond
Zodat ik de zoetheid van het leven kan proeven
Druppel sandelhout op mijn polsen
Zodat ik de wijsheid van het bos kan ruiken

Neem mijn wapenrusting van me af
Mijn harnas
Mijn helm
Mijn zwaard
Mijn riem
Mijn laarzen
Mijn schubben
Mijn stekels

Vertel je me diepste, donkerste geheimen
Zodat ik weet dat je me vertrouwt
Kijk me in de ogen, totdat we allebei gaan huilen
Blijf kijken, totdat we allebei gaan lachen

Kom naast me liggen
Leg zachtjes je hand op mijn vagina
Zo teder, als hield je een vogel vast
Laat je hand daar rusten
Totdat ik me weer veilig voel
Troost me
Verzeker me dat er niets is dat ik hoef te doen om jou van me te laten houden

Laat me schuilen in de palm van je hand
Laat me oprollen tot een bal, als een poes
Streel mijn haar, zodat ik in slaap kan vallen
Laat me een eeuwigheid slapen

Help me om te helen, schat
Help me om te helen
Zodat ik op een dag
mijn handen om jouw vuisten heen kan leggen
Totdat ze zachter worden

_________

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

Beloved

My hands are clenched to fists
My teeth are clenched
My hips hurt
Everything hurts
I can’t move
I’m stuck

Please help me, darling
Put your hands around my fists
Hold them, until they soften
Open my fingers, one by one
Until my hands can rest in my lap again

Sit behind me
So I can lean against you
Embrace me with your arms
Embrace me with your wings
So I can disappear into your feathers

Stroke my back, until I dare to relax again
Put your hand on my chest, until I can breathe again
Kiss my forehead, so I can stop frowning
Whisper sweet things into my ear
So I don’t hear the screams anymore
So I can stop thinking

Gently kiss my neck
So my head doesn’t feel so heavy anymore
Massage my shoulders
So I can let go of the weight I am carrying
Put flowers on my eyes
So just for a moment, I can forget about the ugliness of the world

Put honey in my mouth
So I can taste the sweetness of life
Drip sandalwood on my wrists
So I can smell the wisdom of the woods

Take of my armor
My harness
My helmet
My sword
My belt
My boots
My scales
My spikes

Tell me your deepest, darkest secrets
So that I know you trust me
Look me in the eye, until we both start crying
Keep looking, until we both start laughing

Come, lay next to me
And gently put your hand on my vagina
As tender as if you were holding a bird
Let it rest there
Until I feel safe again
Comfort me
Reassure me that there is nothing I have to do in order for you to love me

Let me hide in the palm of your hand
Let me curl up in a ball on your lap
Like a cat
Stroke my hair, so I can fall asleep
Let me sleep an eternity

Help me to heal, honey
Help me to heal
So one day
I can put my hands around your fists
Until they soften

~~~~~~

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Je ware gezicht

Je ware gezicht

Schat, je doet altijd net alsof je gelukkig bent Zo gauw je iemand ziet, lach je Je hebt jezelf geleerd je ware...

Schreeuw het uit!

Schreeuw het uit!

Wij zijn op aarde geïncarneerd omdat we willen VOELEN We willen voelen dat we leven! Hoe intenser de pijn Hoe intenser...

Volg je hart

Volg je hart

Vorige week reed ik van Andalusië naar Nederland, via Frankrijk, Luxemburg en België Het was een schitterende reis De...

0 reacties

Share This