Het gewassen brein

Sanne Burger

15 september 2021

Woorden hebben niet alleen een letterlijke betekenis, maar ook een bepaalde frequentie. Woorden roepen bepaalde gevoelens op. Als je woorden op onberispelijke wijze wilt gebruiken, dan zul je ook rekening moeten houden met de gevoelens die ze oproepen.

Brainwashing
Bijvoorbeeld, welk gevoel roept het woord brainwashing ofwel hersenspoeling bij je op? Op zich hoeft er helemaal niks mis te zijn met brainwashing. Ik bedoel, hoe mooi zou het zijn als je je brein kon wassen, net zoals je je lichaam wast als je onder de douche staat. Stel je voor dat je je brein heerlijk kon douchen, als een natte spons kon uitknijpen, kon ontdoen van alle verkeerde overtuigingen, alle verwarring, alle oude, versleten gedachten, alles wat vastzit, alles wat aangekoekt is, alles wat zich in de loop der jaren heeft opgehoopt in de hoeken van je bewustzijn, in de kronkels van je hersenen. Stel je voor dat je het stof van je gedachten kon afspoelen en de spinnewebben uit je bewustzijn zou kunnen verwijderen.

Mind control
Op zich zou brainwashing heerlijk kunnen zijn. Maar wat wij er doorgaans mee bedoelen is dat je bent misleid, dat je voor de gek gehouden bent. Dat je op verkeerde ideeën bent gebracht, dat je eigen ideeën zijn afgepakt en iemand anders zijn ideeën erin heeft gestopt. Dat voelt heel anders dan douchen en het is zeker iets dat gebeurt. Sterker nog, het gebeurt de hele tijd. Maar het gebeurt vaak onder hele andere omstandigheden en in hele andere situaties dan we denken. Brainwashing komt heel dichtbij de cognitieve dissonatie en hypnose waarin we doorgaans verkeren. Brainwashing is dus eigenlijk niet het goede woord. Het zou moeten zijn: brainclotting, of brain poisoning, of brain control. Eigenlijk hebben we het hier gewoon over mind control.

Sekte
Vroeger zeiden ze over mensen die in een sekte zaten dat zij gehersenspoeld waren en dat dat heel gevaarlijk was. Nog steeds zeggen mensen hetzelfde over andersdenkenden, terwijl dat juist vaak degenen zijn die níet gehersenspoeld zijn en hun normale mentale staat van gehersenspoeld zijn – door religie of cultuur, of door een samenleving vol leugens – hebben afgeworpen. Als mensen een spiritueel pad lopen of in een spirituele gemeenschap gaan wonen waar ze leren hoe ze uit de gangbare cognitieve dissonantie en hypnose kunnen stappen, waardoor ze weer hun oorspronkelijke vermogen om helder te denken terugwinnen, dan worden juist die mensen gehersenspoeld genoemd. Dat is uiteraard een misvatting. Zoals zo vaak, is dit de omgekeerde wereld.

Poona
Toen ik 22 was en naar de ashram van Osho in Poona ging, was mijn moeder vreselijk bang dat ik gehersenspoeld zou worden. Ze was vooral bang dat ik het contact met haar zou verbreken, want ze had zulke verhalen gehoord over mensen die in sektes zaten. Het woord ‘ashram’ deed haar aan ‘sekte’ denken en daarom riep het angst op. Ik was zelf ook wel een beetje bang om te gaan, maar ik was vooral nieuwsgierig. Enerzijds geloofde ik toen ook nog steeds dat brainwashing iets was dat je overkwam, iets dat je zelf niet doorhad, iets dat stiekem door andere mensen geïnitieerd werd en dat vooral op exotische plaatsen. Maar anderzijds zag ik er juist ook naar uit om eens goed gehersenspoeld te worden, want ik wist toen al dat mijn hersenen niet optimaal functioneerden.

Ik wist dat ik niet het niveau van denken had dat ik behoorde te hebben en dat kwam niet door mij. Iets had mijn bewustzijn beperkt, gekaapt, gehypnotiseerd, hoe je het ook noemen wilt. Ik hoopte dat ik in Poona methodes zou leren die krachtig genoeg waren om mij uit de hypnose te halen. Ik wílde juist mijn hersenen wassen en ze ontdoen van ballast, klontering en foute programma’s, zodat ik weer vrij zou kunnen denken. Nu gebeurde dat toen niet, dus ik was eigenlijk best een beetje teleurgesteld dat de grote hersenspoeling waarop ik gehoopt had niet doorging. Maar mijn moeder was dolblij dat haar dochter heelhuids terugkwam uit India.

MK Ultra
Kortom, als we het over brainwashing hebben, dan hebben we het eigenlijk over mind control. Mind control zoals dat bijvoorbeeld bij MK Ultra gebeurt. Alleen is brainwashing dan ook niet het goede woord, want dat is veel te aardig om de praktijken van MK Ultra te omschrijven. Het zou eerder brain breaking moeten heten, of brain rape, of brain scattering, omdat ze daar bewust methodes hanteren die je bewustzijn in stukken uiteen doet vallen, als de scherven van een gebroken spiegel. Dit doen ze onder meer door middel van een overload aan licht- en geluidsimpulsen, drugs, eindeloos herhaalde zinnen zoals ‘Je bent niks waard’ en ‘Niemand houdt van je’, gecombineerd met het aanjagen van angst door marteling, bijna verdrinken, verkrachting, etc. Dit zijn echt afschuwelijke praktijken, waarbij het woord brainwashing veel te lief is. Brain scattering, brain rape of zelfs brain destroying, is daar wel op zijn plek. Dat dekt de lading een stuk beter.

Op zich is dus het fenomeen dat je brein vervuild kan raken en er een bepaald proces nodig is om dat weer schoon te krijgen, heel reëel en positief. Het opschonen van je brein maakt onderdeel uit van het spirituele pad. Wat in onze cultuur brainwashing genoemd wordt, is geen brainwashing, maar brain deconditioning of brain recovery. Echte hersenspoeling is mind control, het conditioneren van onze hersenen waarin we gaan geloven in een onwerkelijke, illusoire realiteit en waar we dingen gaan zien die er niet zijn. Misschien kunnen we dit nog het beste brain constipation noemen.

Brein constipatie
Zo gek is dat woord misschien niet eens, want wat blijkt? Hersencellen zitten niet alleen in het hoofd, maar er zitten ook miljoenen hersencellen in onze darmen. Het idee dat het brein een grijze, kronkelige massa is in onze schedel, is op zich een verouderd concept, een symptoom van een niet werkend, verstopt brein dat gevuld is met concepten die niet relateren aan de werkelijkheid, deze geweld aandoen en haar maar ten dele benaderen. Brain constipation refereert aan een verstopt brein, een brein dat niet meer stroomt, een brein dat stilstaat, een brein dat is gaan fermenteren en rotten, een brein dat steeds meer is gaan stinken. Vandaar het woord brainfart.

Kortom:

Brainwashing
Brain clotting
Brain poisoning
Brain control
Brain breaking
Brain rape
Brain scattering
Brain destroying
Brain deconditioning
Brain recovery
Brain constipation
Brain fart

Deze woorden hebben allemaal een specifieke lading en roepen een specifiek gevoel op. Laten we in onze onberispelijkheid ook, of juist, deze woorden alleen gebruiken als ze echt op hun plek zijn.

Sanne Burger
sanneburger.com

3 Reacties

 1. Martin van Stiphout

  Dank je voor deze heldere uiteenzetting over ons brein. Heerlijk is dat douchen van je brein. Ik heb dat afgelopen zaterdag kunnen ervaren tijdens een liquid breath sessie. Die raakte me zo diep, dat ik voelde of ik herboren was. Mijn brein is schoon gewassen en is nu zuiver van alle Brain poisoning die de laatste jaren over ons is uitgestort. Daarnaast is mijn geluk in mijn buik ook opgestart. Ook zoiets belangrijks waar we bijna niets over horen.
  Thnx💖

  Antwoord
  • carin

   Werkt voor mij ook zo ja, die methode!

   Antwoord
 2. Harrie Braam

  Je geeft weer een heldere uitleg van een begrip, dat inderdaad volkomen verkracht is.
  Ik heb mijn hersens opgeschoond door ruim 20 jaar geleden in Duitsland darmspoelingen te ondergaan. Alle rotzooi, die zich in de loop van toen 40 jaar had opgebouwd en zich als steenvorming in de darmen had vastgezet werd door de darmspoeling verwijderd. Resultaat: een enorme bevrijding van ballast, zowel materieel als psychisch met als gevolg een helderder denken en handelen hetgeen me op een ander pad heeft gezet en ik mezelf weer heb leren kennen.
  Dat niet iedereen het begrip darmspoeling omarmt is heden ten dag een stuk minder als destijds, maar de reguliere gezondheidszorg heeft zichzelf zoveel macht toegeëigend, dat er in dat beperkte denkmodel van gezondheidszorg weinig tot geen plaats is voor dergelijke behandelingen. Geen nood, de mens, die gelukkig verder kan kijken dan het puntje van zijn/haar neus lang is, weet altijd een voor hem passende oplossing te vinden.
  Dus mensen niet wanhopen, want dit geldt voor alles wat op iemands levenspad komt. EN DAT KOMT NIET VOOR NIETS, want alles gebeurt met een reden!
  Afijn Sanne je ziet, dat ook dit artikel inspireert. Ja, we komen er wel!

  Groetjes, Harrie

  Antwoord

Geef een reactie

You might like this too …

Watervasten – deel 1

Watervasten – deel 1

Ik heb het jarenlang uitgesteld omdat het me zo hardcore leek, maar nadat ik de boeken van Herbert Shelton ontdekte...

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Schrijf je in op mijn mailinglist.

Je krijgt een mailtje waarin je je inschrijving moet bevestigen - gemakkelijk!

 

Gelukt! Je hoeft nu alleen nog maar per mail je inschrijving te bevestigen en dan ontvang je elk nieuw artikel direct in je inbox.