Knipoog van Shiva

Van grote schoonheid is de ontdekking dat alle oude meesters het uiteindelijk met elkaar eens zijn. Nu het mogelijk is om alle spirituele stromingen tegelijk te bestuderen blijken deze ineens veel meer op elkaar te lijken dan van elkaar te verschillen! Wat mij bijzonder aanspreekt is het feit dat binnen alle tradities het fysieke lichaam een heel belangrijke plek toebedeeld krijgt. Het lichaam wordt gezien als tempel van de ziel, en alle scholen hebben uitgebreide handleidingen ten aanzien van hoe voor het lichaam te zorgen. In India, het land van de veda’s, is dat de ayurveda en de yoga. In China is dat de krijgskunst, de acupunctuur en de Qigong. In Tibet is dat Kum Nye en de kruidenleer. De algemene noemer is voeding, meditatie en beweging als belangrijkste pijlers voor een gezond lichaam.

Vaak ontstaat door gebrekkig vertalen, foutief interpreteren en het geen rekening houden met de cultuur, het tijdsbeeld, de conditie en de klimatologische omstandigheden waarin bepaalde geschriften zijn opgetekend enorme verwarring. Ik had het al eerder over de ondergang van de katholieke kerk door één spelfout: ze schreven ‘celibate’ in plaats van ‘celebrate’. Maar ook het ultieme relativeren binnen het hindoeïsme: ‘Een mensenleven is als een knipoog van Shiva’ of het streven naar onsterfelijkheid binnen het taoïsme zou je wellicht kunnen toeschrijven aan de topografische oorsprong van deze tradities. Het hindoeïsme ontstond in India: een warm en vochtig klimaat met veel ziektes en een hoog sterftecijfer op relatief jonge leeftijd. De reïncarnatie-gedachte bood wellicht troost: ‘We leven toch honderd miljoen keer, dus wat maakt het uit.’ Het taoïsme ontstond in de hooggebergtes van China: de buitengewone levensomstandigheden daar maakten dat veel mensen zonder veel moeite een hoge leeftijd bereikten, waardoor het stapje naar ‘zo oud mogelijk worden’ wellicht makkelijker te begrijpen is.

Momenteel zitten we midden in de zowel verwarrende als spectaculaire tijd van integratie van al deze kennis, waarbij we als het ware zelf opnieuw het wiel moeten uitvinden. Er zit veel kaf onder het koren in het spirituele veld van cursussen en zelf uitgeroepen goeroes. Er zijn haaien die er rijk van worden, goedgelovigen die er arm van worden en er zijn ontelbaar veel klokken en klepels. Maar er zijn ook pioniers, voorlopers in het woud van nieuwe oude kennis, die met hun kapmes moedig de weg vrijmaken voor de aarzelende massa.

Volgens mij is Andreas Moritz er zo één. Hij staat op de internationale site van kwakzalvers, zijn boeken zijn in alle talen vertaald en mensen verguizen hem of dragen hem op handen. Hij laat niemand onverschillig. Doodziek als klein jongetje en ternauwernood genezen als jonge man reisde hij de wereld over, op zoek naar het geheim van gezondheid en geluk. Hij vond het, genas om te beginnen zichzelf en besloot uit dankbaarheid zich de rest van zijn leven te weiden aan het verspreiden van de opgedane kennis.

Veel daarvan bracht hij samen in het boek: ‘Tijdloze geheimen voor gezondheid en verjonging.’ Een aanrader!

_____________________________________________________________________
“Timeless secrets for health & rejuvenation – breakthrough medicine for the 21st century. Unleash the natural healing power that lies dormant within you.” Andreas Moritz. www.ener-chi.com

Delen:

Geef een reactie