[:nl]De illusie van keus[:en]The illusion of choice[:]

Sanne Burger

29 mei 2021

[:nl] 

Psychologische oorlogsvoering
Hier is nog een truc uit de doos:
Doe alsof mensen een keus hebben
Geef ze meerdere opties
Geef ze het gevoel alsof hun keus ertoe doet
Net als met de verkiezingen
Geef mensen een paar kandidaten
Laat ze stemmen
Zodat ze het idee hebben dat hun keus iets uitmaakt
Net als met de vaccins
Geef ze een paar opties
Zodat ze denken dat ze vrij zijn om te kiezen

Ik hoor mensen zeggen:
Jahoor, ik ben gevaccineerd
Maar gelukkig kreeg ik Astrazeneca
Want die heeft geen nanotechnologie
Dus zo erg kan het niet zijn
Ook al heb ik mijn vliegreis naar Ibiza moeten afzeggen
Want vliegtuigmaatschappijen accepteren niet langer mensen die met Astrazeneca zijn gevaccineerd
Omdat het risico op trombose op grote hoogte te groot is
Maar dat maakt niet uit
In ieder geval verander ik niet in een robot

Ik hoor andere mensen zeggen:
Jahoor, ik ben gevaccineerd
Maar gelukkig kreeg ik Pfizer
Want die heeft de meest geavanceerde nanotechnologie
Dus zo erg kan het niet zijn
Ook al veranderen mensen in wandelende magneten
En is de neurologische schade bij sommigen verschrikkelijk
Maar dat is okay
Ik krijg tenminste geen trombose

Ik hoor mensen zeggen:
Ik wil alleen het Chinese vaccin
Want ik ben Taoist
En ik heb Lao Tzu gelezen
Dus dit vaccin moet wel de beste zijn
Van andere vaccins word je onvruchtbaar
Maar van deze niet hoor!

Dit is de illusie van keus
Ze geven je een illusoire keus
Ze verleiden je tot het kiezen voor een specifiek vaccin
Terwijl je helemaal geen vaccin genomen had
Als je die keus niet had gekregen

De waarheid is: er is geen verschil
Het is allemaal vergif
De bijwerkingen zijn verschrikkelijk
De vooruitzichten zijn nog erger
Alle vaccinaties maken deel uit van hetzelfde medische experiment
Terwijl de makers niet aansprakelijk zijn

Astrazeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Convidecia, Sinovac, Moderna
Deze bedrijven maken woekerwinsten
En het is allemaal bagger
Peer-reviewed onderzoek laat zien dat ze geen van allen werken
Ze voorkomen niets
Nul bescherming of preventie
Ze richten alleen maar schade aan

Vertrouw je op de wetenschap?
Hou je van het leven?
Neem dan NIET het vaccin
Dat is de enige zinvolle keuze die je kunt maken

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

Psychological warfare
Here’s another trick in the book:
Pretend people have a choice
Give them several options
Make them feel as if their choice makes a difference
Like with the elections
Give people a few candidates
Make them vote
So they feel as if their choice matters
Like with the vaccines
Give them a few shots
So they think they have free choice

I hear people say:
Yeah, I got vaccinated
But luckily I got Astrazeneca
Which doesn’t contain nano technology
So it’s not so bad
Even though I had to cancel my flight to Ibiza
As airlines no longer accept people vaccinated with Astrazeneca
Due to heightened risk of blood clots at high altitude
But hey ho
At least I won’t turn into a cyborg

I hear other people say:
Yeah, I got vaccinated
But luckily I got Pfizer
Which has the latest nano technology
So it can’t be too bad
Even though people turn into walking magnets
And many suffer neurological damage
But hey ho
At least I won’t get any blood clots

I hear people say:
I am going to get the Chinese vaccine
Because I like Taoism
And I have read Lao Tzu
So this vaccine must the best
With other vaccines people become infertile
But not with this one

This is the illusion of choice
They give you an illusory choice
Luring you into taking a vaccine
Which you would not have taken
If you did not have a choice

The truth is: there is no difference
It is all poison
The side effects are horrid
The prognosis are even worse
All vaccines are part of the same medical experiment
While the producers have no liability

Astrazeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Convidecia, Sinovac, Moderna
These companies are making billions
And they are all crap
Peer reviewed research show they do not work
They do not prevent anything
Zero protection or prevention
They only cause damage

Do you trust science?
Do you love life?
Then do NOT take the vaccine
That is the only wise choice you can make

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Medische monstruositeiten

Medische monstruositeiten

“Degenen die je absurditeiten kunnen laten geloven, kunnen je gruweldaden laten begaan.”— Voltaire Wacht even ... dus...

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

1 Reactie

  1. Lydia

    Mooi verwoord én de waarheid, zo hoor ik inderdaad mensen reageren.

    Antwoord

Geef een reactie

Share This