[:nl]Als je spijt hebt[:en]If you regret[:]

Sanne Burger

26 juni 2021

[:nl] 

Wat er momenteel gebeurt, is dat sommige mensen ziek worden na de injectie
En spijt hebben dat ze hem genomen hebben
Ze willen af van wat het ook is dat ze in hun lichaam hebben laten injecteren
Ze willen genezen van de symptomen
Ze zoeken hulp en advies

Tot nog toe is het niet zeker hoe erg de gevolgen zullen zijn
Op de korte termijn ziet het er niet goed uit
De bijwerkingen zijn ernstig
Op de lange termijn weten we het nog niet
Op dit moment is er geen enkele garantie
Behalve dat je frequentie de sleutel is
Geef niet toe aan wanhoop, angst of bezorgdheid
Ook niet als een partner, vriend of familielid

En ja, natuurlijk kun je iets doen:

– Drink dennenaaldenthee; gebruik verse of gedroogde dennenaalden, of essentiele olie. Doe het ook in je bad. Eucalyptus is ook goed.
– Eet zeewier. Dagelijks.
– Neem Chlorella of spirulina.
– Vind een wakkere professional die met bioresonantie werkt (frequentie therapie) en bereid is om met je te werken. (Wees je bewust van het feit dat je een risico kunt zijn voor mensen die geen injectie hebben gehad.)
-Drink veel water, met voorkeur bronwater of gezuiverd water. Twee liter per dag of meer.
– Eet bosbessen, liefst biologisch. Veel ervan.
– Eet kurkuma (geelwortel) en gember, vers of als poeder.
– Eet bergen verse, biologische groenten en fruit. Smoothie smoothie smoothie! Dit overspoelt je lichaam met reinigende en voedende goedheid.
– Eet en baad in Himalaya zout of andere pure zouten, rijk aan mineralen. Geen gewoon keukenzout!
– Luister naar 432Hz muziek. De hele dag.
– Beweeg, zoveel als je kan. Wandel, doe yoga, Qigon of Tai Chi, dans, whatever.
– Zweet!
– Ga naar een sauna. Vaak. (Maar niet met mensen die geen injectie kregen.)
– Dit spreekt voor zich, maar toch: Neem geen volgende spuit!
– Mediteer en bid. Maar echt. Bid. Niet religieus, maar oprecht. Praat met je god of je gidsen en vraag om hulp. Open je mind.
– Doe emotional release werk. Emotionele stress verzwakt het helende vermogen van je lichaam.

– En bovenal: maak vanaf nu alleen nog maar keuzes waar je ziel blij van wordt. Geen compromissen meer. Je moet je opnieuw verbinden met je ziel. Prioriteer wat echt belangrijk is. Dit is belangrijk dan dennenaaldenthee drinken.

– Hou afstand van mensen die geen injectie hebben gekregen, voor minstens een maand. Ook, of juist, als het mensen zijn die heel dichtbij je staan. Geen seks, geen uitwisseling van lichaamssappen. Liefst ook geen knuffels en zoenen. Dit is niet voor jou, maar voor de ander. Doe dit, tot het duidelijker is in hoeverre shedding echt is en hoe gevaarlijk het is.

Weet ik zeker dat dit zal helpen?
Nee.
Weet ik zeker dat je dit allemaal moet doen en dat je anders een vreselijke dood zult sterven?
Nee, helemaal niet.
Maar alles wat ik hierboven op een rijtje gezet heb, behalve de laatste, versterkt je gezondheid en je welbevinden
En dat ga je nodig hebben
Daar ben ik zeker van.

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

What is happening right now is that some people get sick after the injection
And regret having taken it
They want to get rid of whatever is injected into their body
They want to heal from the symptoms
They seek help and advice

So far, it’s not certain how bad the effects will be
Short term, it doesn’t look good
Long term, we don’t know
At this point, nothing is guaranteed
Except that your frequency is key
Don’t give in to despair, fear or worry
Not as a partner, friend or family either

And yes, of course you can do something:

– Drink tea from pine needles; use pine fresh, dried or as an essential oil. Put it in your bath. Eucalyptus is good too.
– Eat seaweed. Daily.
– Take chlorella or spirulina.
– Find an awake professional who works with bio resonance (frequency therapy) and is willing to work with you. (Know that you can be a risk for people who have not been injected.)
– Drink a lot of water, preferably source water or purified water. 2 liters a day or more.
– Eat blueberries, preferably organic. A lot.
– Eat curcuma and ginger, fresh or in powder.
– Eat buckets of fresh, organic fruits and vegs. Smoothie smoothie smoothie! This will flood the body with cleansing and nourishing goodness.
– Eat and bathe in Himalayan salt or other pure salts, rich in minerals. No kitchen salt!
– Listen to 432Hz music. All day.
– Move, as much as you can. Walk, do yoga, Qigong or Tai Chi, dance, whatever
– Sweat!
– Take a sauna. Often. (But not with people who didn’t get injected.)
– This is obvious, but: do NOT take another jab!
– Pray. Seriously, pray. Not religiously, but truthfully. Talk to your spirit guides and ask for help and mercy. Open your mind.
– Do emotional release work. Emotional distress weakens the healing capacity of the body.

– Most important: from now on, only make choices that align with your soul. No more compromises. You need to commit to your soul again. Get your priorities right. This is more important than drinking pine tea.
– Also, keep your distance from people who did not get injected, for at least one month. No sex, no exchange of body fluids. Preferably no hugs and kisses either. Not for your sake, but to protect the other person, until its more clear to which degree shedding is real and dangerous.

Am I certain this will help?
No.
Am I certain this is necessary, or otherwise you will die a horrible death?
Not at all.
But every single thing mentioned above, except the last one, boosts your health and well being
And you are gonna need that
Of that I am certain

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Medische monstruositeiten

Medische monstruositeiten

“Degenen die je absurditeiten kunnen laten geloven, kunnen je gruweldaden laten begaan.”— Voltaire Wacht even ... dus...

De Tao van de Octopus

De Tao van de Octopus

“Een octopus heeft acht armen. Volgens de Tao kun je de werkelijkheid op acht manieren interpreteren en zijn er acht...

2 Reacties

 1. Ursula

  Dat is nu eens zinvol, remedies die het immuunsysteem versterken. Wauw, dank je.

  Antwoord
 2. Jonna

  Jij bent lief, dank voor je fantastisch schrijven ❤

  Ik ben bang dat de komende maanden vele mensen tóch maar besluiten “een prikkie” te nemen. Omdat ze anders niet mogen feesten, vliegen, en zo voorts… 😢

  Antwoord

Geef een reactie

Share This