[:nl]Ze moesten eens weten[:en]They should only know[:]

Sanne Burger

15 juni 2021

[:nl] 

Sommige mensen vinden mij maar raar
Omdat ik niet in mondkapjes geloof
Omdat ik niet in virussen geloof
Omdat ik niet in vaccinaties geloof

Ha, ze moesten eens weten wat ik verder allemaal nog denk!
Bijvoorbeeld dat er nanobots in de je-weet-wel injecties zitten
En ook in chemtrails, trouwens
Die gekoppeld kunnen worden aan 5G

Ik denk ook dat we beduveld worden door de regering
Ik denk dat ze voor de camera netjes afstand houden
En braaf een mondkapje voordoen
Maar dat ze zich achter de schermen heel anders gedragen
Bijvoorbeeld bij G7
Geen mondkapje te bekennen, volgens mij
Maar wel handen schudden
Schouder kloppen
Omhelzen
En ons uitlachen

Ja, dat geloof ik
Raar, hè?

Ik geloof ook dat er gen-gemodificeerde muggen bestaan
Die met miljoenen in de natuur uitgezet worden
Om te paren met gewone muggen
Zogenaamd om malaria tegen te gaan
En dat geloof ik dan weer niet

Ik geloof ook dat er mini-drones zijn
In de vorm van zwarte torren
Met piepkleine cameraatjes in zich
En misschien ook wel een vorm van wapen
Die net zo bewegen en vliegen als gewone torren
En ingezet kunnen worden door het leger

Ik denk dat er heel veel technologie is
Die voor de gewone mens achtergehouden wordt
Zoals klonen, virtual reality, wapens en geneesmethoden
En ja, ik denk dat we daarmee gemanipuleerd worden

Raar, hè?

Oh, en ik denk ook dat er een genocide gaande is
En ik denk dat er buitenaardse wezens op deze aarde rondlopen
Ik denk eigenlijk dat wij zelf ook buitenaardse wezens zijn
Ik denk dat niet in elk menselijk lichaam een menselijke ziel huist
Ik denk dat er onder het aardoppervlak ook wezens leven
En ik denk dat tijdreizen bestaat

Ja, nu moet het niet gekker worden
Maar het wordt nog gekker

Ik denk dat mensen van nature telepathische vermogens hebben
En telekinetische vermogens
En ik geloof in shape shifters
En in astrologie
En in healing op afstand
En in de helende werking van edelstenen

En ik geloof dat het mogelijk is om met overleden zielen te praten
En ik geloof in de helende werking van psychedelische middelen
Ik geloof dat zij een geschenk van de goden zijn
En ik geloof dat je kanker kunt genezen
Ik geloof zelfs dat je alle ziektes kunt genezen

En ik geloof dat alles bewustzijn heeft
Ook dingen, zoals auto’s en tafels
Stoelen en schoenen

Alles heeft bewustzijn
Je kunt je met alles verbinden
Je kunt met alles communiceren

Ik geloof dat tijd en ruimte een illusie zijn
En ik geloof dat je met dieren kunt praten
Zelfs met muggen en mieren
Je kunt ze bijvoorbeeld vragen om weg te gaan
Als je last van ze hebt
Maar je kunt ook met honden en katten praten
En die praten gewoon terug
In de dierentuin kon ik zelfs met een olifant praten

En ik kan ook met bomen praten
Ja, ik denk dat bomen heel wijs zijn
En dat ze ook met elkaar praten

En ik geloof ook dat het menselijk ras is gekaapt
Door buitenaardse wezens
Die ons DNA door elkaar hebben geschopt
Waardoor we echt niks meer snappen

En ik geloof ook in leven op andere planeten
Ik geloof dat er een eindeloos aantal levensvormen bestaan in het universum
En ik geloof ook dat er allang contact en samenwerking is met buitenaardse beschavingen

En ik geloof ook dat we de zwaartekracht kunnen opheffen
En we ons lichaam gewichtloos kunnen maken
En onzichtbaar kunnen worden
Als we het maar genoeg geloven

En ik denk dat we onze ouders uitkiezen
En ik geloof in reïncarnatie
En ik denk dat we onszelf kunnen genezen met gedachtekracht

Oh, en ik geloof ook dat de dood niet bestaat
Ik geloof dat we onsterfelijke zielen zijn
En dat de dood louter een sluier is
Die een veel ruimere werkelijkheid verbergt

En ik geloof dat als ik aan jou denk
Je dat kunt voelen
En vice versa

Dus ja, je kunt me een raar mens vinden
Omdat ik niet in mondkapjes, virussen en vaccinaties geloof
Maar echt, je moest eens weten
In werkelijkheid ben ik nog veel gekker

Sanne Burger
sanneburger.com

Foto: Nel Lato Luminoso[:en] 

Some people think I am weird
Because I don’t believe in mouth caps
Because I don’t believe in viruses
Because I don’t believe in vaccines

Well, they should only know what else I think
For example, that these you-know injections contain nano bots
They are also in chemtrails, by the way
And these bots can be connected to 5G

I also think we are being conned by the government
I think they only are well behaved in front of the camera
Keeping their distance
Putting a mask on
But that they behave completely different behind the scenes
For example with G7
Not mouth cap to be seen, if you ask me
But lots of hand shaking
Shoulder patting
Hugging
And laughing at us

Yes, that’s what I think
Weird, no?

I also believe there are genetically modified mosquitos
Who are being released in nature
To mate with regular mosquitos
Apparently to fight malaria
And that I don’t believe

I also believe there are mini drones
In the shape of big black bugs
With tiny little cameras inside
And possibly a form of weapon
Who move and fly like regular bugs
And can be used by the army

I also think there is a lot of technology
Being withheld from the regular people
Like clones, virtual reality, weapons and healing methods
And yes, I think we are being manipulated with that

Weird, no?

I also believe Bill Gates wants to block the sun with chalk balloons
Not to fight the climate crisis
But because he’s a monster who cannot stand the light

Oh, and I think there’s a genocide going on right now
And I think there are aliens walking around on this earth
Actually, I think we are aliens ourselves
I think not every human body houses a human soul
I think there are beings living inside the earth as well
And I think time travel exists

Okay, it shouldn’t get any crazier than this, right?
But it does

I think people naturally possess telepathic abilities
And telekinetic abilities as well
And I believe in shape shifters
And in astrology
And in healing on distance
And in the healing power of gems

And I believe it is possible to talk with deceased souls
And I believe in the healing power of psychedelics
I believe they are a gift of the gods
And I believe cancer can be cured
In fact, I believe every disease can be cured
And I believe our thoughts are creative

And I believe everything has consciousness
Things too, like cars and tables
Chairs and shoes

Everything has consciousness
You can connect with everything
You can communicate with everything

I believe time and space are an illusion
And I believe you can talk with animals
Even with mosquitos and ants
You can ask them to leave, for example
If they are bothering you
But you can talk with dogs and cats too
And they talk back
At the zoo, I could even talk with an elephant

And I can talk with trees as well
Yes, I believe trees are very wise
And I believe they talk with each other as well

And I believe the human race has been hijacked
By aliens
Who messed up our DNA
That’s why we don’t understand anything

And I believe in life on other planets
I believe there’s an infinite number of life forms in the universe
And I believe there has been contact and cooperation for a long time now

And I believe we can defeat gravity
And make our bodies weightless
And I believe we can become invisible
We just have to believe it

And I also think we choose our parents
And I believe in reincarnation
And I believe we can heal ourselves with the power of our minds

Oh, and I also believe there is no death
I believe we are immortal souls
Death is just a veil
Hiding a much broader reality

And I believe when I think of you
You can feel that
And vice versa

So yeah, you can think I am weird
Because I don’t believe in mouth caps, viruses and vaccines
But really, you should only know
In reality I am much crazier than that

Sanne Burger
sanneburger.com

Picture: Nel Lato Luminoso[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Een oproep aan artsen

Een oproep aan artsen

Artsen, waarom doen jullie geen onderzoek?Jullie hebben allemaal de eed van Hippocrates afgelegd, waarin je gezworen...

Verzet je niet tegen de pijn

Verzet je niet tegen de pijn

Als je pijn hebt Vecht er dan niet tegen Maar sta het toe Laat de pijn je overspoelen De pijn zoekt naar een veilige...

De grenswachter

De grenswachter

[:nl]  Toen ik astrologie studeerde, leerde ik over Saturnus, de grenswachter. Je hoeft niets van astrologie te...

11 Reacties

 1. Koen

  Haha ik ook😍

  Antwoord
  • Eunice

   Nou denk t zelfde, tevens overtuigd van t zelfde xx

   Antwoord
 2. Christel Geerts

  Geweldig….ik hoor precies mezelf bezig😜😍

  Antwoord
 3. Betsie

  Geweldig, je bent echt niet de enige die zo denkt. Mooi gedaan

  Antwoord
 4. Marga

  ❤️

  Antwoord
 5. Ineke

  Oh, wat heerlijk om te lezen. Mijn hart gaat open, brok in m’n keel, tranen in m’n ogen. Er zijn er meer zoals ik!! 💗

  Antwoord
 6. rig jon

  mooi geschreven. i like & believe it to

  Antwoord
 7. Maurice

  Prachtig

  Antwoord
 8. Ellen

  Ja!

  Antwoord
 9. Claudia

  wat een mooie woorden, ook ik geloof in al deze dingen. Dan moet het toch waar zijn , niet.

  Antwoord
 10. Peter Paul Tellier

  Proud to be a wappie! ❤️

  Antwoord

Geef een reactie

Share This