8 Replies to “De strijd tussen de seksen is voorbij”

 1. Het klopt dat vrouwen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om de strijd tussen de seksen te stoppen. Dan kan inderdaad eindelijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaan. Er ligt alleen zeker ook een rol voor mannen. Ook zij moeten zich bewust worden van hun gedrag. Mannen vervallen namelijk nog steeds te makkelijk in gedrag waarbij ze vrouwen domineren. Bovendien zijn mannelijke waarden in deze wereld nog steeds dominant waardoor het voor vrouwen nog steeds best lastig is om op een natuurlijke manier ‘hun mannetje te staan’. Voor een gelijkwaardige relatie tussen mannen en vrouwen, moet het vrouwelijke en mannelijke in onze wereld een even belangrijke plek in gaan nemen.

 2. Ik wil niet generaliseren, maar kan niet ontkennen dat ik opmerk dat veel vrouwen seks inzetten als strategisch machtsmiddel. Of beter gezegd: de belofte van seks. Het verlangen van een man wordt aangewakkerd, er wordt beschikbaarheid gesuggereerd en vervolgens de toegang ontzegd. “Morgen misschien” is dan de verhulde boodschap. Rantsoeneren om het verlangen levend te houden. Wanneer het verlangen ontladen is, vervalt de macht immers tijdelijk. Schaarste als machtsmiddel.
  Wanneer die man zich daar niet meer aan conformeert en elders vindt wat hij zoekt, geeft dat de vrouw het benodigde “slachtofferschap”. Slachtofferschap waarin rechtvaardiging gevonden wordt om die man te beschadigen (zoals het artikel hierboven zo treffend weergeeft).
  Zoals bij iedere macht, resulteert ook deze macht in minachting van het onderwerp van die macht. De man die het lef heeft zich eraan te onttrekken, mag worden vernietigd.
  Lang geleden heb ik besloten hier nooit meer medewerking aan te verlenen. Het leidt vaak tot toenemende inspanningen van sommige vrouwen. Pogingen om me te laten bijten in het voorgehouden aas. Wanneer ik er geen blijk van geef ervoor te vallen, word ik uiteindelijk afgeschreven. Ik ben “geen echte man”.
  Zoals ik al zei, ik wil niet generaliseren en dat doe ik ook niet. Maar een seksuele relatie op basis van gelijkwaardigheid (die alleen kan bestaan als er aanvaard wordt dat er verschillen bestaan in seksuele beleving tussen de partners), een gezonde seksuele realtie dus, zonder machtsmotieven, is voor veel mensen nog steeds niet gemakkelijk te realiseren.
  Mijn vriendin en ik mogen ons tot de gelukkigen rekenen 🙂

Leave a Reply to sanneburger Cancel reply