[:nl]Ga de stad uit[:en]Get out of the city[:]

Sanne Burger

11 juli 2021

[:nl] 

Ik heb altijd moeite gehad
Om me ergens thuis te voelen
Er is altijd een rusteloosheid in me
Dit gevoel van moeten bewegen
Het onvermogen om stil te zitten
Om te settelen
Om ergens te zijn en daar te blijven
Zonder na te denken over waar nu weer heen te gaan

Behalve die ene keer
Toen ik met een man samenleefde
Van wie ik zo veel hield
Dat bij hem zijn was waar ik wilde zijn
Zijn armen waren zo lang
Dat hij ze twee keer om me heen kon slaan
Als ik in zijn armen lag
Hoefde ik nergens heen
Ik voelde me thuis in zijn armen

Alleen, dat duurde niet zo lang
Andere dingen stonden in de weg
Dus ik vond mezelf al vrij snel weer terug
Op pad
Op weg
Het onbekende tegemoet
Dat dan weer heel bekend aanvoelde
Paradoxaal genoeg

Ik denk dat je de mensheid in twee groepen kunt verdelen
De boeren en de nomaden
De conservatieven en de zigeuners
Sommige mensen worden geboren om te settelen
Om wortel te schieten
Om bomen te kweken
Om fruit te oogsten
Om melancholisch te doen over bepaalde plekken
‘Hier ging ik vroeger naar school’
‘Hier kreeg ik mijn eerste kus’
Ja, dus?
Ik heb dat nooit gesnapt
Terwijl andere mensen worden geboren om te reizen

Maar goed, wat ik heb ontdekt is dit
Ondanks de rusteloosheid
Het maakt niet uit waar ik ben
Er is altijd een toevluchtsoord
Ik kan altijd ergens heen
En dat is de natuur

Als ik de natuur inga
Als ik mezelf verwijder van de stad
De afleiding en drukte van het stadse leven
Als ik door een bos loop
Of een berg doorkruis
Dan maakt het niet uit waar het is
Maar ik voel me thuis

Ik zit onder een boom
Ik kijk naar de bloemen
Ik ruik de kruiden
Ik hoor de insekten
En ik voel me thuis

Natuurlijk, sommige natuur is mooier dan andere
Wilder, meer onaangeroerd
Hoe wilder de natuur
Hoe meer thuis ik me voel
En als de zon schijnt
Is dat zeker een pre
Maar eigenlijk maakt het niet uit
Een regenachtig park is ook goed
De natuur is minder exclusief dan een minnaar

Ik voel me nooit eenzaam in de natuur
Of verloren
De natuur is mijn thuis
Zij biedt troost
Ze helpt me mijn hoofd leeg te maken
Ze kalmeert me
Ze maakt dat ik me veilig voel
Ze verwelkomt me
Ze is blij dat ik daar ben met haar

De natuur geeft me alles
Wat je zou verwachten van een thuis

Sanne Burger
sanneburger.com[:en] 

I have always had trouble
Feeling at home somewhere
There is always this restlessness in me
This feeling of having to move
The inability to sit down
To settle down
To be somewhere and stay
Without thinking about where to go next

Except once
When I was living with a man
Whom I loved so much
Being with him was where I wanted to be
His arms were so long
He could wrap them around me twice
Laying in his arms
I had nowhere else to go
I actually felt home in his arms

However, that didn’t last long
As other things got in the way
Soon I found myself again
On the road
On the move
Into the unknown
Which felt rather familiar
Paradoxically enough

I guess you can divide humanity into two groups
The farmers and the nomads
The conservatives and the gypsies
Some people are born to settle down
To take root
To grow trees
To harvest fruits
To be melancholic about certain places
‘Here I went to school’
‘Here I had my first kiss’
So what?
I have never understood that
Whilst others are born to move

Anyhow, what I have found is this
Despite the restlessness
Where ever I am
There is always a refuge
There is always somewhere to go
And that is nature

If I go into nature
If I remove myself from the city
The distraction and bustle of city life
If I roam through a forest
Or cross a mountain
It doesn’t matter where it is
I feel at home

I sit under a tree
I look at the flowers
I smell the herbs
I hear the insects
And I feel at home

Of course, some parts of nature are more beautiful than other nature
Wilder, more untouched
The wilder nature is
The more I feel at home
And when the sun shines
It is even better
But in fact, it doesn’t matter
Even a rainy park will do
Nature is less exclusive than a lover

I never feel lonely in nature
Or lost
Nature is my home
She provides solace
She helps me gain clarity in my head
She calms me down
She makes me feel safe
She welcomes me
She is happy that I am there with her

Nature gives me everything
That one would expect of a home

Sanne Burger
sanneburger.com[:]

Misschien vind je dit ook leuk…

Begrafenis fantasie

Begrafenis fantasie

Toen ik klein was fantaseerde ik vaak over wat er zou gebeuren na mijn dood - niet met mij, maar met de mensen die...

Ze valt

Ze valt

Ze valt. Ze weet niet zeker of ze droomt of dat dit echt is. Ze voelt hoe de angst door haar lichaam raast. Het voelt...

1 Reactie

  1. Hans

    Prachtig Sanne. Raakt me diep in het hart

    Antwoord

Geef een reactie

Share This