Born to be happy

Elisabeth Kübler-Ross, the heroine of palliative care, says that for a healthy person an emotion doesn’t last longer than 20 seconds. After experiencing and possibly expressing this emotion – crying, yelling, stamping – the person immediately returns to his natural state: a state of happiness, peace, cheerfulness and even bliss. … Lees meer

Delen:

Geboren voor het geluk

Elisabeth Kübler-Ross, de heldin van de stervensbegeleiding, zegt dat bij een gezond mens een emotie niet langer dan 20 seconden duurt. Na het ervaren en eventueel uiten van die emotie – huilen, schreeuwen, stampen – keert de persoon terstond weer terug naar zijn natuurlijke staat: een staat van geluk, tevredenheid, … Lees meer

Delen: